Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny

Podívejte se na první teaser k pohádce Čertoviny

ertoviny 02

Je to prv­ní ochut­náv­ka při­pra­vo­va­né pohád­ky reži­sé­ra Zdeňka Trošky, kte­rá vstou­pí do kin 4. Ledna 2018, ve kte­ré budou mít hlav­ní roli dva čer­ti, pople­to­vé, kte­rý Lucifer pošle na zem, aby pochy­ta­li hříš­nou duši....

„Když ti dva pozna­jí Jana a Haničku, kte­rým v jejich lás­ce brá­ní zlý sed­lák, rádi by pomoh­li i jim. Ale nesmí, Luciper jim to zaká­zal. Tvrdí, že se kaž­dý člo­věk nechá zlá­kat bohat­stvím a mocí, a to i Jan a Hanička. Čertíci nesou­hla­sí, a tak se s vlád­cem pekel vsa­dí. Jak to dopad­ne, uvi­dí­te v kinech,“ pro­zra­zu­je reži­sér Zdeněk Troška hlav­ní záplet­ku nové pohád­ky.

Zajímavost : Před pre­mi­é­rou fil­mu bude v pro­sto­rách Barrandov stu­dia uspo­řá­da­ná vel­ká výsta­va kos­tý­mů z této pohád­ky.

zdroj : CinemArt.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80235 s | počet dotazů: 225 | paměť: 53210 KB. | 21.09.2021 - 17:19:24