Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman

Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman

Hastrman 003 oto ALZE

Romantický thriller Hastrmani, kte­rý vzni­ká na moti­vy kni­hy Miloše Urbana, za kte­rou zís­kal na Magnesii Litera cenu za nej­lep­ší pró­zu byl vče­ra za pří­tom­nos­ti hlav­ních před­sta­vi­te­lů a tvůr­ců před­sta­ven na MFF KV, kde byla sou­čás­tí pre­zen­ta­ce puš­tě­na prv­ní ukáz­ka z natá­če­né­ho fil­mu Hastrman. Oceněná pró­za Hastrman se sta­ne prv­ním Urbanovým dílem pře­ve­de­ným na fil­mo­vá plát­na.

Filmový pří­běh se ode­hrá­vá na ves­ni­ci v 19. sto­le­tí a je o váš­ni a neo­pě­to­va­né lás­ce Hastrmana ( Karel Dobrý ) k mla­dé dív­ce, kdy se ved­le lás­ky k pří­ro­dě sta­ne jeho dal­ším smys­lem živo­ta a záro­veň i jeho zká­zou mla­dá dív­ka ( Simona Zmrzlá).

Režisérem fil­mu je hudeb­ník, skla­da­tel Ondřej Havelka, kte­rý spo­leč­ně s Petrem Hudským napsa­li k fil­mu scé­nář. V hlav­ních rolích se obje­ví hereč­ka Simona Zmrzlá a Karel Dobrý, ale také her­ci jako Vladimír Polívka, David Novotný, Jiří Lábus či Jiří Maryško.

Film vzni­ká v pro­duk­ci Čestmíra Kopeckého a kopro­duk­ci České tele­vi­ze, Barrandov Studiem a Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie.

Film o vel­ké váš­ni, kte­rá vypuk­ne mezi Hastrmanem a mla­dou dív­kou Katynkou vzni­ká v pro­duk­ci Čestmíra Kopeckého a film uve­de dis­tri­bu­tor CinemArt do kin 19. Dubna 2018.


Podívejte se na fotogalerii z natáčení nového českého filmu Hastrman
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Romantický thriller o lásce hastrmana k venkovské dívce natočil režisér Ondřej Havelka a produkoval Čestmír Kopecký.  Film vznikl na motivy románu Miloše Urbana oceněného Magnesií Literou. […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Hastrman - Synopse & O filmu20. dubna 2018 Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací se svým […]
  • Hastrman19. dubna 2018 Hastrman Videa z novinářské konference 18. 4. […]
  • Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude22. ledna 2019 Nominacím na Českého lva vévodí filmy Toman, Hastrman a Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyhlásila nominace pro 26. ročník výročních cen Český lev. Akademici vybírali z celkem 69 celovečerních hraných, animovaných a dokumentárních […]
  • Fotografie filmových nominací - 26. Český lev22. ledna 2019 Fotografie filmových nominací - 26. Český lev
  • Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K.29. srpna 2014 Na obrazovce České televize se v září objeví nový seriál ze soudního prostředí, Život a doba soudce A.K. Scénář k seriálu napsal Zdeněk Zapletal, který napsal scénář, jehož děj se odehrává v právnickém prostředí, na soudě, kde se řeší rozvodové a občansko-právní spory. Hlavním hrdinou je […]
  • Skleněný pokoj - Kostýmy19. března 2019 Skleněný pokoj - Kostýmy Katarína Štrbová Bieliková navrhla a vytvořila pro film 90 původních kostýmů, celkem bylo třeba obléknout 500 osob, včetně komparzistů.  Kostýmy pohledem autorky Kataríny Štrbové […]
  • Pár filmových tipů z karlovarského festivalu27. června 2017 Pár filmových tipů z karlovarského festivalu Tak jako každý rok je v programu bohatá nabídka filmů všech žánrů, z několika zemí, odlišných kultur aj. Každému se do vkusu asi nevejdu, ale přesto nabízím pár tipů na filmy, které určitě […]
  • Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman25. června 2017 Hostem karlovarského festivalu bude Uma Thurman Herečka a producentka Uma Thurman převezme na slavnostním zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Cenu prezidenta MFF KV za umělecký přínos světové kinematografii. S […]