Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko

Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko

ertí brkoOndřej Vetchý Foto Punk Film Marek Novotný

Neomylné čer­tí brko, kte­ré dalo název celé pohád­ce, zapi­su­je v pekle spra­ved­li­vě lid­ské hří­chy. Jednoho dne se ale sta­ne, že čer­tí brko pro měs­teč­ko Pytlov v pekel­né poboč­ce Pervidle pře­sta­ne fun­go­vat. Lucifer pově­ří doru­če­ním nové­ho čer­tí­ho brka na poboč­ku mla­dé­ho čer­ta Bonifáce, aby se otr­kal ve svě­tě. Bonifác se vydá­vá do Pytlova a hned jeho prv­ní zku­še­nos­tí je, že mu zdej­ší šejdíř kou­zel­né brko ukrad­ne. Tím se zpus­tí řetěz udá­los­tí, kdy Pytlov ovlád­nou míst­ní vychyt­ral­ci, leno­ši a pod­vod­ní­ci, jimž se nako­nec poda­ří uvěz­nit i samot­né­ho vlád­ce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nej­lep­ší vlast­nos­ti a osvo­bo­dil Pytlov, Lucifera i zís­kal srd­ce krás­né Markétky.

Zdroj foto : Punk Film Michal Novotný, Falcon


Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...