Kritiky.cz > Články > Po 15 letech končí Ordinace v Ružové zahradě

Po 15 letech končí Ordinace v Ružové zahradě

20201130 171316

Televize nova ozná­mi­la že po 16 letech skon­čí serial Ordinace v růžo­vé zahra­dě. Diváci byl zkla­ma­ní že kon­či Ordinace. Na inter­ne­tu vznik­la peti­ce  za zacho­va­ní ordi­na­ce, pod­le mně to nepo­mů­že. Pro milov­ní­ky seri­á­lu to byla špat­na zpra­va.  Pro mně to byla také špat­ná zprava,kvůli tomů že jsem serial měl rád. Ordinace se zapí­še jako jeden z nejdýl výsi­la­ných seri­á­lu.

Nejprvé se u seri­ál počí­ta­lo se 34 dila­ma, ale nako­nec je z toho dilu pře­je tisíc. Za vzni­kem uspeš­ne­ho seri­á­lů sto­jí Lucie Konečná.  Ordinaci v ružo­ve zahra­dě se výsí­la­la do roku 2008. Od roku 2008 je název ordi­na­ce v ružo­ve zahra­dě 2. V ději se obje­vu­je gynekologie,chrirugie,pediatrie a zachra­ná služ­ba.  Nejdelé v ordi­na­ci hra­je Petr Rýchly, Ladislav Ondřej,Ivana Jirešova a Zlata Adamovská.  Ordinace pro­sla­vi­la něko­lik her­cu například:Ondřeje Sokola,Romana Zacha. V ordi­na­ci se obje­vi­lo hod­ně latin­ských názvu. Seriál má v sou­čas­né době čty­ři reži­sé­ry. Scenaristů  ma 8. Toči se na cykly. Natáčí se v Praze a oko­lí. Žanr seri­á­lu je romantický,drama a rodin­ný.

20201130 171316

Zemřelo cel­kem 17 postav epi­zod­ních rolích se  ze slav­ných v seri­á­lu objevily:Václav Havel,Jan Pirk,  Petra Kvitova,Marta Jandova a Roman Šebrle. Zarověň v hlav­ních rolích si zahra­ly slav­né osob­nos­ti napřiklad:Petr Štepanek, Jan Kačer. Se seri­á­lem spo­lu­pra­cu­ji leka­ři z nemoc­nic.  Sledovanost se od začat­ku pohy­bo­va­la kolem mili­ó­nů divá­ků až do roku 2020 kdy sle­do­va­nost kles­la na 900 000 kvů­li seri­á­lu tele­vi­ze Prima Slunečna. Poprve v ději­na­ch bylo na jaře 2020 zasta­ve­no natá­če­ní kvů­li epi­de­mii Covid-19. Ordinace vznik­la i v zhraniči.Byly nato­če­ný i spe­ci­al­ní díly.Díly se budou vysí­lat až do léta 2021.Informace o kon­ci seri­a­lu všech­ny fanouš­ky zasáh­la.

 

Video co se sta­lo v ordi­na­ci do roku 2018.

 

Přispevek na ofi­ci­al­ním pro­fi­lu Ordinace

https://www.instagram.com/p/CH7jQ60JEOn/?utm_source=ig_web_copy_link

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 4,21990 s | počet dotazů: 222 | paměť: 54308 KB. | 19.04.2021 - 05:06:50
X