Kritiky.cz > Technika > PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře

PlayStation Vita poráží Nintendo 3DS na plné čáře

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když při­šlo Nintendo 3DS na trh, tak si výrob­ci libo­va­li, že budou mít vyso­ké zis­ky. Tento zář­ný osud se ovšem neko­nal a Nintendo 3DS muse­lo zlev­nit tak, že je ješ­tě lev­něj­ší, než kdy bylo Nintendo DS. Tento krok ovšem neza­zna­me­nal vel­ký úspěch a kon­zo­le se pořád v hoj­né míře nepro­dá­vá. Na vině je hře­bec PlayStation Vita od Sony. Ten je sto­krát lep­ší, než Nintendo 3DS a tak u hrá­čů vítě­zí.

PlayStation Vita drtí Nintendo 3DS díky vel­ké­mu port­fo­liu her, lep­ší 3D gra­fi­ce, lep­ší­mu ovlá­dá­ní a více funk­cím, kte­ré pod­po­ru­je. S PlayStation Vita může­te sur­fo­vat na inter­ne­tu, hrát hry on-line, poslou­chat svo­ji oblí­be­nou muzi­ku, sta­ho­vat a co je nej­dů­le­ži­těj­ší, hrát jedi­neč­né hry! V nabíd­ce máte také jedi­neč­ný extra ten­ký doty­ko­vý OLED dis­plej, díky kte­ré­mu může­te hrát napří­klad kuleč­ník s maxi­mál­ní přes­nos­tí.

Obecně jsou dojmy z PlayStationu Vita lep­ší, a pro­to vět­ši­na hrá­čů, kte­ří milu­jí pře­nos­né kon­zo­le, volí PlayStation Vita. Tomu se ovšem nikdo nedi­ví. Pokud Nintendo 3DS nepři­jde s něja­kou ino­va­cí, tak nemů­že čekat, že by se pro­dej jeho kon­zo­lí zvý­šil tak, aby byl spo­ko­jen.

PlayStation Vita dora­zí na čes­ký trh začát­kem příští­ho roku za cenu pohy­bu­jí­cí se od 6 100,-Kč do 7 350,-Kč dle mode­lu. Počkejte si na ten­to kou­sek, pro­to­že bude stát za to!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,43159 s | počet dotazů: 273 | paměť: 61639 KB. | 03.10.2023 - 16:34:46