Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Technika > PlayStation 3 už není jen Blu-ray přehrávač, ale i 3D přehrávač!

PlayStation 3 už není jen Blu-ray přehrávač, ale i 3D přehrávač!

Firma Sony se vždy chlu­bi­la tím, že jejich PlayStationy umí neje­nom sur­fo­vat po inter­ne­tu, pře­hrá­vat hry, hrát onli­ne hry, ale doká­žou také pře­hrá­vat DVD fil­my a tím nahra­dit DVD pře­hrá­vač. Dnes už jsou kon­zo­le tak vychy­ta­né, že může­te sle­do­vat Blu-ray fil­my, nebo ty 3D pří­mo na vašem PlayStationu 3, což vám uspo­ří desít­ky tisíc za Blu-ray pře­hrá­vač, ale i za 3D pře­hrá­vač. Tím kon­zo­le od Sony zís­ká­va­jí čím dál více na popu­la­ri­tě, pro­to­že jsou mul­ti­funkč­ní a na to co umí, jsou vel­mi lev­né. Největší kon­ku­rent PlayStationu 3, Xbox 360 tak dostal dal­ší ránu, kte­rá ho nadob­ro odsou­vá na pozi­ci dru­hé­ho na trhu, i když nabí­zí ovlá­dá­ní her pomo­cí lid­ské­ho těla. Blu-ray a 3D fil­my pros­tě zají­ma­jí lidi více, než hra­ní her pomo­cí jejich těl.

Sony také uvol­ni­la hry, kte­ré může­te hrát ve 3D zob­ra­ze­ní, a to Gran Turismo 5, Killzone 3, Wipeout a Motorstorm 2. Všechny tyto hry jsou vel­mi oblí­be­né u hrá­čů, tak­že se může­te těšit na skvě­lou hra­tel­nost her, ale i na úžas­né 3D poje­tí.

Sony se zdá být báj­nou Pandořinou skříň­kou, a to v dob­rém slo­va smys­lu. Nikdo totiž neví, s čím novým Sony zase při­jde a tak se těš­me na zázra­ky, kte­ré Sony jis­tě plá­nu­je v hoj­né míře.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,71630 s | počet dotazů: 234 | paměť: 51493 KB. | 25.10.2021 - 05:30:28