Kritiky.cz > Recenze knih > Planeta ETK-017 - Napříč vesmírem za záchranou Země

Planeta ETK-017 - Napříč vesmírem za záchranou Země

Planeta

Helenka žije se svým star­ším bra­t­rem Viktorem a rodi­či na Sídlišti. Helenka se vydá­vá se svým bra­t­rem a vesmír­nou lodí MoNKem do vesmí­ru, a pro­to­že se nic nedě­je, začne si psát deník, kde popi­su­je jejich ces­tu. Mají za úkol při­nést Kodex, pro­to­že se lidé na Zemi necho­va­jí správ­ně. A jaká všech­na dob­ro­druž­ství je mohou potkat na ces­tě vesmí­rem?

I přes to, že se jed­ná se o dět­skou kníž­ku, je vhod­ná i pro dospě­lé. V kni­ze se totiž hod­ně obje­vu­jí etic­ká téma­ta. Velmi mile a šikov­ně jsou zde popsá­ny etic­ké návy­ky, kte­ré by měl mít kaž­dý člo­věk.

Mimo tuhle při­da­nou hod­no­tu je i celý pří­běh krás­ný a moc hez­ky se čte. Jednoduše řeče­no sou­ro­zen­ci, co zachra­ňu­jí svět, ve kte­rém žijí, a při­tom musí letět do vesmí­ru, a navíc s vesmír­nou lodí, kte­rá si s nimi poví­dá a radí jim. Shrnula bych to jako tako­vé pohla­ze­ní po duši.

Kniha je urči­tě jedi­neč­ná svým gra­fic­kým zpra­co­vá­ním. Už na prv­ní pohled vás zaujme obál­ka. Největším pře­kva­pe­ním bylo, že strán­ky uvnitř vypa­da­jí stej­ně. Celá kni­ha je roz­dě­le­ná na tři hlav­ní čás­ti a kaž­dá část má jinou bar­vu. Toto zpra­co­vá­ní je oprav­du nád­her­né, ako­rát jsem měla tro­chu výhra­dy k čás­ti, kde domi­no­va­la fia­lo­vá barva. Našly se totiž mís­ta, kde fia­lo­vá byla až moc tma­vá, a to tro­chu brá­ni­lo klid­né­mu čte­ní.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem a bez roz­dí­lu. Jde o mimo­řád­nou kníž­ku, kte­rou by urči­tě měli rodi­če číst dětem a sami ji u toho vní­mat a poslou­chat. Určitě bych kni­hu zařa­di­la k nej­lep­ším kni­hám, kte­ré jsem kdy čet­la a s napros­tou jis­to­tou můžu říct, že se k ní budu vra­cet.

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […] Posted in Recenze knih
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […] Posted in Filmové recenze
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Pofoukáme, zalepíme!5. září 2017 Pofoukáme, zalepíme! Bojí se vaše dítě bolesti? Špatně snáší jakékoli škrábnutí, bouli, modřinu natož zalepení drobné ranky? Nebo si naopak rádo hraje na doktora, obvazuje panenky a lepí náplasti medvídkům? […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Černá krev - audiokniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Černá krev - audiokniha - recenze - 100 % Mladý chlapec Bernard píše do novin, podle vydavatele značně nudné články. Tak mu prostě dá úkol, aby jeho noviny začínaly tam, kde ostatní končí. Tak si Bernard vymyslí tzv. novinářskou […] Posted in Recenze knih
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...