Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > TV Tipy > Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2

Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2

srpen

Film se ode­hrá­vá během popu­lár­ní­ho mezi­ná­rod­ní­ho hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu v leto­vis­ku Sopoty v srpnu 1968, v rám­ci něhož pro­bí­ha­ly tiché pro­tes­ty někte­rých účin­ku­jí­cích pro­ti oku­pa­ci Československa. Střetává se v něm per­spek­ti­va man­že­lek pol­ských vojá­ků, zpo­čát­ku netu­ší­cích, že se jejich muži zúčast­ní úto­ku na sou­sed­ní zemi s hla­sem kódo­va­ných zpráv taj­né poli­cie. Autentické archiv­ní zábě­ry oku­pa­ce se mísí s namlu­ve­ný­mi kódo­va­ný­mi zprá­va­mi pro ústřed­ní výbor Polské sjed­no­ce­né děl­nic­ké stra­ny a pří­běhy žen, čímž se vytvá­ří napě­tí mezi dvě­ma názo­ry na sku­teč­nost. Proti sobě tak sto­jí pohled reži­mu a pohled člo­vě­ka.

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,83722 s | počet dotazů: 236 | paměť: 53817 KB. | 04.08.2021 - 05:01:10