Kritiky.cz > Recenze knih > Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

pirati z karibiku salazarova pomsta

Zdá se, že pro­slu­lé­ho pirá­ta Jacka Sparrowa opus­ti­lo štěs­tí. I když se mu poved­lo vykrást ban­ku ve měs­tě Svatý Martin, všech­ny pení­ze stra­til při útě­ku. Je na mizi­ně, nemá rum, opus­ti­la ho posád­ka, a jedi­né, co mu zby­lo, jsou vzpo­mín­ky na sta­ré dob­ré časy. 

Carina Smythová je ast­ro­nom­ka obvi­ně­ná z čaro­děj­nic­tví. Je siro­ta a jedi­né, co jí po otci zůsta­lo, je rubín a sta­rý deník jed­no­ho ital­ské­ho ast­ro­no­ma. Dočetla se v něm, že až vyjde krva­vý měsíc, na oblo­ze se uká­že mapa, kte­rá ji dove­de k troj­zub­ci, kte­rý pat­řil samot­né­mu Poseidonovi. Carina by ho ráda našla, ale navzdo­ry její sna­ze o útěk zno­vu kon­čí ve věze­ní.

Henry, syn Willa Turnera a Elizabeth Swannové, chce pro­lo­mit klet­bu své­ho otce. Od dět­ství se zají­mal o legen­dy o moři a zjis­til, že všech­ny moř­ské klet­by doká­že zlo­mit jedi­ně Poseidonův troj­zu­bec. Jenže jak ho najít? Henry si mys­lí, že mu s tím může pomoct Jack Sparrow, a tak se při­dá ke krá­lov­ské­mu námoř­nic­tví a dou­fá, že na Jacka někde nara­zí. Místo toho skon­čí jako dezer­tér a při­chá­zí na Svatý Martin s odka­zem pro Jacka od mrt­vé­ho kapi­tá­na Salazara. Zdá se, že mu pře­je štěs­tí: při­dá­vá se k němu Carina, kte­rá má mapu i Jack, kte­rý Salazara nedo­pat­ře­ním vysvo­bo­dil z pro­kle­té­ho troj­ú­hel­ní­ku a jen troj­zu­bec ho může zachrá­nit před armá­dou mrtvých, kte­rá prah­ne po pomstě a - po jeho živo­tě.

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o kni­hu pro děti, je pří­běh psán jed­no­du­še, jen s mini­mem popi­sů pro­stře­dí. Děj dopře­du posou­va­jí dia­lo­gy a akce. V pří­bě­hu čte­nář nara­zí na zná­mé posta­vy, kro­mě Jacka je to tře­ba Will Turner nebo kapi­tán Barbossa a jeho posád­ka.  Oblíbí si i sta­teč­né­ho Henryho a chytrou Carinu, poba­ví se na růz­ných hláš­kách a bude sle­do­vat napí­na­vou ces­tu hlav­ních hrdi­nů. I když je asi od polo­vi­ny kni­hy jas­né, jak pří­běh skon­čí, čte­nář­ský záži­tek mi to neska­zi­lo - pří­běh je čti­vý a zábav­ný, klad­ní hrdi­no­vé sym­pa­tič­tí a Salazar a jeho posád­ka správ­ně děsi­ví.

Hodnocení: 90 %

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Originální název: Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Překlad: Šárka Dvořákováže

Nakladatelství: Egmont

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 168

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros.

Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha13. července 2017 Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha Blesk McQueen znovu vyjel závodit, tentokrát to bylo však speciální. Pohár za první místo chtěl věnovat svému dávnému šéfmechanikovi a učiteli Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...