Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Piráti Karibiku - PC HRA

Piráti Karibiku - PC HRA

Piráti Karibiku je akč­ní pirát­ské RPG. V roli kapi­tá­na Nathaniela Hawka při­jíž­dí­te do měs­teč­ka na ost­rov Oxbay. Prostředí této brit­ské kolo­nie s taver­na­mi, obchůd­ky..
Kliknutím na obrá­zek LZE Objednat!


Piráti Karibiku je akč­ní pirát­ské RPG. V roli kapi­tá­na Nathaniela Hawka při­jíž­dí­te do měs­teč­ka na ost­rov Oxbay. Prostředí této brit­ské kolo­nie s taver­na­mi, obchůd­ky a pří­sta­vem vám poslou­ží jako tuto­rial ke hře. V míst­ní hos­po­dě najme­te pár ostří­le­ných moř­ských vlků a pus­tí­te se s nimi do dob­ro­druž­ství. V měs­teč­ku může­te pro­ho­dit pár frá­zí s mno­ha oby­va­te­li, ale stej­ně tak může­te nara­zit i na růz­né nepřá­te­le, kon­ku­ren­ty atd. Samozřejmostí je nákup a pro­dej vše­mož­né­ho zbo­ží, včet­ně samot­ných lodí. Co se týče zbra­ní, začí­ná­te s typic­kým pirát­ským mečem, ale brzy vám dojde, že s tou­to věcič­kou pří­liš pro­tiv­ní­ků nepo­ko­ří­te a začne­te se ohlí­žet po něčem lep­ším. Ve vašem inven­tá­ři se tak časem usíd­lí byť poma­lá, ale pře­ci jen účin­něj­ší pis­to­le nebo pomůc­ka, pro námoř­ní kapi­tá­ny pří­mo nezbyt­ná - ele­gant­ní dale­ko­hled. Ve hře si uži­je­te fran­couz­ské­ho úto­ku na kolo­nii i akcí na ote­vře­ném moři. Ovládání lodí je veli­ce pří­jem­né, díky vol­né kame­ře se navíc může­te na své pla­vi­dlo a svět kolem dívat z jaké­ho­ko­liv pohle­du. Pomocí mapy navi­gu­je­te loď kolem všech ost­ro­vů, kde se nezříd­ka dosta­ne­te do kříž­ku s jiný­mi pirá­ty.
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59823 s | počet dotazů: 229 | paměť: 55786 KB. | 23.05.2022 - 15:28:15