Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D

Pirates: 3D Show - jedinečný dokumentárně/naučný snímek ve 3D

pirates 3d show jedinecny dokumentarne naucny snimek ve 3d
pirates 3d show jedinecny dokumentarne naucny snimek ve 3d

Chcete zažít jedi­neč­ný pocit, kdy vám po obli­če­ji leze pavouk? Chcete vidět kaž­dou jeho nohu a ochlu­pe­ní na ní? Pak nemiň­te sní­mek Pirates: 3D Show, při kte­rém bude­te hltat kaž­dý sní­mek zví­ře­te. Prostřednictvím chlap­ce může­te vidět detail­ní výběr vče­lí­ho medu z kme­nu stro­mu, nebo se může­te kochat okol­ní kra­ji­nou opuš­tě­né­ho ost­ro­va. Na to, že ten­to sní­mek je poně­kud star­ší, je 3D tech­no­lo­gie v něm pou­ži­tá na oprav­du vyso­ké úrov­ni a věř­te, že se bude­te cítit stej­ně tak, jako bys­te na tako­vém opuš­tě­ném ost­ro­vě prá­vě byli.

Po Pirates: 3D Show při­šlo pár dal­ších doku­men­tár­ních sním­ků z oblas­ti zví­řat, ale bohu­žel pří­šer­né kva­li­ty buď­to dabin­gu, nebo samot­né­ho 3D, a tak pro­za­tím film Pirates: 3D Show pat­ří mezi nej­lep­ší doku­men­tár­ní fil­my toče­né 3D tech­no­lo­gií.

Třeba nám budouc­nost odha­lí více tako­vých­to sním­ků, což by bylo jedi­ně dob­ře. Rád bych se kochal jedi­neč­nou pří­ro­dou ve 3D a jis­tě nejsem jedi­ný. Trailer na ten­to film může­te shléd­nou zde. Snad vás film zaujme tak, jako mě.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,63650 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56637 KB. | 29.06.2022 - 21:02:08