Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Piraňa 3D

Piraňa 3D

piranha032210
piranha032210
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
A je tu nová recen­ze na film Piraňa 3D (Piranha 3D). Jde o rema­ke stej­no­jmen­né­ho horo­ru z roku 1978. Režisér fil­mu Hory Mají Oči se vra­cí s dal­ším hitem plným gore, kozi­ček♥, gore, prde­lek♥ a také piraň... 😀 Ještě než klik­ne­te na celý člá­nek varu­ji před nesluš­ný­mi výra­zy! 🙂

Každým rokem se o jar­ních prázd­ni­nách sje­de na jeze­ro Victoria mno­ho tee­nage­rů, kte­ří chtě­jí pro­pa­řit celé prázd­ni­ny. Na začát­ku fil­mu způ­so­bí dědu­la na lodi (na obr.) zemětře­se­ní. Když se mu chy­tí ryba polo­ží si pivo, kte­ré spad­ne na dno jeze­ra. Tím se vyvo­lá zemětře­se­ní a násled­ný vod­ní vír. Na hla­di­nu už se žene plno nena­žra­ných piraň, kte­ré si popr­vé po 1000000000 letech pochut­na­jí na „starém mase“!
Nic netu­ší­cí tee­nage­ři však dová­dí dál. Hlavním hrdi­nou je Jake (Steven R. McQueen), syn šeri­f­kdy Julie Foresterové (Elizabeth Shue). Jake potká „Divokou koč­ku“ Danni, kte­rá se mu oči­vid­ně líbí. Režisér por­no­fil­mu Derrick Jones (Jerry O’Connell) chce, aby Jake jel s nimi na natá­če­ní nové­ho soft por­na spo­leč­ně s Danni a Crystal. On, ale musí hlí­dat své mlad­ší sou­ro­zen­ce. Julie během noci najde dědeč­ka z lodič­ky. Společně s shre­i­fem Deputy (Ving Rhames) se domí­va­jí, že jde o něja­kou toxic­kou lát­ku. Další den si piraňě smls­nou porá­nu na něja­kém tom páno­vi a dnes se poje­de k zemětře­se­ní a natá­čet por­no.
Jake nastou­pí na jach­tu i se svou „kámoš­kou“ Kelly (Jessica Szhohr). Kamera, akce! Mezitím se potá­pě­či vyda­jí do pod­zem­ní jeskyně/jezera. Jednoho něco kous­ne, ale nikdo mu to nevě­ří. Zapálí svět­li­ci (či jak se tomu říká) a na něj zírá nejmíň 100 piraň! Osud už má zpo­čí­ta­ný, odne­se to ale i naše dru­há potá­pěč­ka. Tu ješ­tě dokon­ce vytáh­nou do člu­nu. Na ni je zažra­ná jed­na z piraň, jede se zkou­mat. Porno jach­ta pro zatím bez mrt­vo­li. Né na dlou­ho. Při natá­če­ní si Jake všim­ne, že na píseč­ném ost­ro­vě jsou jeho dva sou­ro­zen­ci. Přemluví Derricka, aby tam pro ně doje­li.
Šerifka se dozví, že se jed­ná o prehis­to­ric­kou pira­ni, kte­rá už dáv­no vyhy­nu­la. Šerifka jde varo­vat lidi na par­ty u plá­že. Nikdo ji však nepo­slou­chá a všich­ni ská­čou do vody.
Takže piraňě už dora­zi­ly. Kousnou jed­ný žen­ský do prde­le a celou ji seže­rou a seže­rou mini­mál­ně ješ­tě 75% lidí ve vodě, 10% zabi­je kluk v moto­ro­vým člu­nu, 10% se zachrá­ní a 5% ješ­tě zmr­za­čej záchra­ná­ři (viz. hol­ka co se roz­pad­ne na 2 půl­ky). Rybičky nám spa­pa­li všec co moh­li, tak­že hurá k jachtě.
Derrick a Crystal pře­pad­nou přes palu­bu, když loď nara­zí na ská­ly a začne do ní téct voda.  Kelly je uvěz­ně­na v lodi. Crystal vyle­ze piraňa z huby a Derrickovi ukos­nou nohy včet­ně jeho ... (však vy víte co). Jake zavo­lá své mámě, aby jim při­je­la na pomoc... Jak to dopad­ne? No urči­tě to má konec ote­vře­ný pro pokra­čo­vá­ní a já bych si Piraňu 2 urči­tě pus­til:) Boží film!!!
Moje hod­no­ce­ní: 100%
Zatím jed­no­znač­ně nej­kr­va­věj­ší a neje­ro­tič­těj­ší horor co jsem kdy viděl! Totální nářez, celý film jsem byl napja­tý a z někte­rých scén se doslo­va zve­dal žalu­dek! Prostě nářez!!!!

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07649 s | počet dotazů: 270 | paměť: 59769 KB. | 17.08.2022 - 22:11:15