Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > PHOEBE WALLER-BRIDGE

PHOEBE WALLER-BRIDGE

Robot

PHOEBE WALLER-BRIDGE (L3-37) zís­ka­la uzná­ní divá­ků i kri­ti­ky coby hereč­ka, sce­nárist­ka a pro­du­cent­ka tele­viz­ních seri­á­lů. Waller-Bridge, kte­rá vystu­do­va­la Královskou aka­de­mii dra­ma­tic­kých umě­ní, svou kari­é­ru zahá­ji­la na diva­del­ních prk­nech, a její one-woman show Potvora, kte­rou napsa­la a účin­ko­va­la v ní, jí vynes­la na fes­ti­va­lu Fringe v Edinburghu v roce 2013 cenu Fringe First. Na ten­to úspěch se svým vystou­pe­ním navá­za­la o rok poz­dě­ji nomi­na­cí na cenu Olivier, na cenu Critics“ Circle Theatre Award v kate­go­rii Nejslibnější dra­ma­tič­ka, a v roce 2013 si také vyslou­ži­la zvlášt­ní uzná­ní v rám­ci udí­le­ní cen Susan Smith Blackburn Prize. Kromě toho za ni také zís­ka­la cenu The Stage Award v kate­go­rii Nejlepší sólo­vé vystou­pe­ní a cenu Off West End Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon. V roce 2015 toto vystou­pe­ní uved­la také v diva­dle Soho Theatre.

            Její show Potvora byla adap­to­vá­na do podo­by šes­ti­díl­né­ho seri­á­lu sta­ni­cí BBC a poz­dě­ji v létě 2016 stre­a­mo­vá­na služ­bou spo­leč­nos­ti Amazon. Seriálu se poda­ři­lo zís­kat celou řadu cen a nomi­na­cí v rám­ci celé řady sce­náris­tic­kých, herec­kých a režij­ních kate­go­rií. Kromě toho v roce 2017 zís­ka­la za ten­to seri­ál cenu BAFTA Television Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon v kome­di­ál­ním seri­á­lu. Seriál Potvora byl pro­dlou­žen o dal­ší sezó­nu a na tele­viz­ní obra­zov­ky by se měl vrá­tit v roce 2019.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,62093 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53456 KB. | 17.09.2021 - 16:26:18