Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života

Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života

kolotoč

Dosaženou úro­veň člo­vě­ka nelze měřit pod­le toho, kde se nachá­zí v oka­mži­cích poho­dy a v pří­jem­ných chví­lích, ale kde se nachá­zí v dobách nároč­ných výzev a roz­po­rů. (Martin Luther King ml.)

Život víří kolem nás a vám se z toho točí hla­va a chys­tá­te se spad­nout. To je chví­le pro hle­dá­ní opo­ry. Najděte něja­kou pev­nou půdu, kde bys­te moh­li stát, a potom se roz­hléd­ně­te a požá­dej­te dru­hé lidi, aby se posta­vi­li ved­le vás a pomoh­li vám udr­žet rov­no­váhu.

Když jste byli malí a toči­li jste se kolem slou­pu, pev­ně jste ho sví­ra­li, tak­že nezá­le­že­lo na tom, jak rych­le jste se toči­li nebo kolik otá­ček jste pro­ved­li. Měli jste opo­ru a nespad­li jste. Pamatujte na to ve svém živo­tě. Pevně se chyť­te a pak se začně­te točit.

Vaším opěr­ným slou­pem může být mno­ho věcí nebo lidí. Když je opo­ra na mís­tě, jste při­pra­ve­ni na coko­li, co by vás moh­lo vyvést z rov­no­váhy. Zajistěte pro­to, aby vaše opo­ra byla dob­ře ukot­ve­na a abys­te v živo­tě měli opo­ru lidí.

Pevně se chyť­te a uží­vej­te si kolo­to­če živo­ta.

Zdroj: Převzato z kni­hy 365 recep­tů pro duši od Dr. Bernie S. Siegela, vyda­lo Nakladatelství Pragma v roce 2010

Zdroj Foto: Pixabay

  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Seznam úkolů pro šťastnější život13. května 2020 Seznam úkolů pro šťastnější život Jestliže se nezměníme, neporosteme. Jestliže nerosteme, vlastně ani nežijeme. (Gail Sheehy) "To mě ničí!" Ano, jsou věci, které nás mohou ničit, nad nimiž nemáme přímou kontrolu, ale […]
  • Řeka života13. února 2020 Řeka života Splýváme spolu jako vlny v oceáně. (Anonym) Vždy přemýšlím o "řece života" jako o našem krevním řečišti, takovém, které se vlévá do moře věčnosti. Nic skutečně nekončí, jen to mění […]
  • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...