Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ)

PETRA SOUKUPOVÁ (SCÉNÁŘ)

Soukupova

Narozena 25. 7. 1982

Studium:

2001-2002 Filozofická fakul­ta Masarykovy uni­ver­zi­ty, obor his­to­rie, čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra

2002-2005 Filozofická fakul­ta Karlovy uni­ver­zi­ty, obor čes­ký jazyk a lite­ra­tu­ra

2003-2006 Bakalářské stu­di­um FAMU, obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie

2006-2009 Magisterské stu­di­um FAMU, obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie

Scenáristické a lite­rár­ní pro­jek­ty (výběr):

2007 - Vydání romá­nu K moři (nakla­da­tel­ství Host Brno)

2007 - 1. mís­to ve sce­náris­tic­ké sou­tě­ži Studia Barrandov & RWE za scé­nář K moři

2008 - Spolupráce na seri­á­lu Ulice pro TV Nova

2008 - Nominace kni­hy K moři na výroč­ní kniž­ní cenu Magnesia Litera

2008 - Nominace kni­hy K moři na Cenu Josefa Škvoreckého

2008 - 2010 sce­náris­tic­ká spo­lu­prá­ce na původ­ním sit­co­mu Comeback pro TV Nova

2008 - Ortenova cena za román K moři

2009 -  3. mís­to v sou­tě­ži Sazky za nere­a­li­zo­va­né scé­ná­ře za scé­nář Na krát­ko

2009 - Vydáni kni­hy Zmizet

2009 - Užší nomi­na­ce kni­hy Zmizet na Cenu Josefa Škvoreckého

2010 - Zmizet se stá­vá Knihou roku 2010 v sou­tě­ži Magnesia Litera

Od 2011 - Dramaturgická prá­ce na seri­á­lu Ulice pro TV Nova

2011- Vydání kni­hy Marta v roce vetřel­ce

2012 - Vydání kni­hy K moři ve Slovinsku

2012 - Vydání kni­hy Zmizet v Polsku (semi­fi­ná­le lite­rár­ní sou­tě­že Angelus)

2013- Scenáristická spo­lu­prá­ce na seri­á­lu TV Nova Gympl

2013 - Vydání kni­hy Zmizet v Itálii

2014 - Vydání kni­hy Zmizet v Bulharsku

2014 - Vydání prv­ní kni­hy pro děti Bertík a čmu­cha­dlo

2015 - Vydání kni­hy Pod sně­hem

2016 - Scenáristická spo­lu­prá­ce na seri­á­lu Kosmo

2017 - Vydání kni­hy Nejlepší pro všech­ny  -  nomi­na­ce na cenu Magnesia Litera

2017 - Vydání kni­hy pro děti Kdo zabil Snížka - nomi­na­ce na cenu Magnesia Litera

Scenáristická expli­ka­ce

Jakub žije s mámou a se ségrou. Někdy při­jíž­dí babič­ka. Jediný, koho nemá, je táta.  Ale kdy­by ho měl, bylo by oprav­du všech­no lep­ší?  Může reál­ný člo­věk vůbec spl­nit Jakubova oče­ká­vá­ní, napl­nit jeho před­sta­vu o oprav­do­vém táto­vi? Někdy si před­sta­vu­je­me a pře­je­me něco tak moc, že rea­li­ta nás nut­ně musí zkla­mat. A tím, že tohle pocho­pí­me, mož­ná kon­čí dět­ství.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,09538 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53208 KB. | 17.10.2021 - 17:25:20