Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > PETR HORÁK (studio Alkay Animation Prague)

PETR HORÁK (studio Alkay Animation Prague)

horak

Producent ani­mo­va­ných fil­mů, 3D spe­ci­a­lis­ta a reži­sér ani­mo­va­ných fil­mů, maji­tel a zakla­da­tel stu­dia Alkay Animation Prague s.r.o., kopro­du­cent Lichožroutů

Alkay Animation Prague je stu­dio, ve kte­rém  pod vede­ním Petra Horáka film Lichožrouti vzni­kl. Studio bylo zalo­že­no roku 1999.
Specializuje se na CGI ani­ma­ci a car­to­on ani­ma­ci. Studio je vyba­ve­no moder­ní počí­ta­čo­vou tech­no­lo­gií: soft­warem Maya, Real Flow, Syflex, Shave and Haircut a 3Delight urče­né­ho pro 3D ani­ma­ci, dále soft­warem Animo pro kres­le­nou ani­ma­ci a soft­warem Adobe pro post­pro­duk­ci a vizu­ál­ní efek­ty a vlast­ní digi­tál­ní 2K střiž­nu se sys­té­mem „Logic“.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,69131 s | počet dotazů: 232 | paměť: 51817 KB. | 24.10.2021 - 20:42:42