Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?

img a295527 w1731 t1507010458

Mnohá z nás se dosta­ne do situ­a­ce, kdy si, čas­to k tomu dochá­zí před zrca­dlem, řek­ne: „A dost! Musím zhub­nout.“
Zadáte-li ten­to pro­blém do vyhle­dá­va­če, zava­lí vás ne moře ale pří­mo oce­án infor­ma­cí. Zhubněte tím, že bude­te jíst jen polév­ky. Zhubněte s naši­mi nový­mi table­ta­mi, obsa­hu­jí­cí­mi javor, jetel a jiné roz­lič­né pří­rod­ni­ny. Zhubněte cvi­če­ním, zhub­ně­te vle­že… Co si z toho vybrat?
Značně se roz­ší­řil mýtus, že při hub­nu­tí musí­te hla­do­vět. Skutečnost vypa­dá zce­la odliš­ně. Při hla­do­vě­ní se vaše tělo pře­pne do „nou­zo­vé­ho“ reži­mu, a když pak něco sní­te (něco nako­nec sní­te), kaž­dá kalo­rie v tom obsa­že­ná se pře­su­ne rov­nou do vašich boků.
zelenina v misce
Další nebez­pe­čí - vlčí hlad. Člověk není od našich zví­ře­cích pří­buz­ných svým těles­ným fun­go­vá­ním pří­liš odliš­ný. Má-li pro ilu­stra­ci tře­ba prá­vě vlk dlou­ho nou­zi o něco k žrádlu, ve chví­li, kdy ulo­ví jele­na, naže­re se pře­ce pořád­ně, ne. Co až zas nic nebu­de? 
Dostane-li se tedy jed­na z nás hub­nou­cích žen za pomy­sl­nou mez, kde už svůj hlad pros­tě neo­vlád­ne (a želez­nou vůli k hla­dov­ce jako Mahatmá Ghádní nevlast­ní kaž­dý), naže­re se jako ten vlk. Hodně. Tím se náso­bí efekt ulo­že­ní vše­ho, co se sní a ručič­ka váhy se k naše­mu zkla­má­ní sune spí­še dopra­va než dole­va.
Jak tedy na hlad? Bylo o tom asi napsá­no mno­hé. Zkušenost nicmé­ně pra­ví, že nej­lep­ší je jíst málo a pra­vi­del­ně. Ráno, dopo­led­ne, v poled­ne, odpo­led­ne a večer. Hezky jako ve škol­ce.
steak z tuňáka
Tělu je dob­ře, stá­le si pře­žvý­ká­vá svo­je dáv­ky kalo­rií a má pocit hoj­nos­ti, kte­rá pří­mo vybí­zí k plýtvá­ní. V tom­to pří­pa­dě k plýtvá­ní tuko­vý­mi záso­ba­mi.
Ovšem; jíst pra­vi­del­ně a navíc mys­let na sklad­bu stra­vy tak, aby byla vyvá­že­ná (žád­né fast-foody, ani výji­meč­ně, pros­tě nikdy), může být při našem západ­ním život­ním sty­lu oří­šek. Nasnídejte se v šest ráno. Připravte si do prá­ce ovoc­ný salát a semín­ka namís­to sendvi­če.
Nejlepší radou, kte­rou zde lze udě­lit je: Myslete na sebe. Myslete na své tělo. A neblb­ně­te. Hladové ženy jsou naštva­né, ble­dé a urči­tě ne krás­né. Toliko k téma­tu, pře­je­me šťast­né a rozum­né hub­nu­tí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […]
  • V čem spočívá přitažlivost ženy7. listopadu 2019 V čem spočívá přitažlivost ženy Krása a sexuální přitažlivost ženy je zcela určitě relativní pojem. Každému muži se zdá přitažlivá jiná žena, protože každý máme o kráse jinou představu, každému se líbí něco jiného. To […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Proč se žena při nevěře většinou zamiluje5. prosince 2019 Proč se žena při nevěře většinou zamiluje V první řadě je jasné, že ženy mají rády sex téměř stejně jako muži, proč ale ženy bývají nevěrné, a většinou se při tom i zamilují? U mužů, když jsou nevěrní, jde o tzv. dobývání, nebo […]
  • Manšestr se znovu vrací na scénu!11. června 2019 Manšestr se znovu vrací na scénu! Manšestr je materiál, který si v posledních několika letech užil nejen spoustu velkolepých vzestupů, ale i možná mnohem více krkolomných pádů. Každá z nás určitě moc dobře ví, o čem je […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Kdy mají ženy nejlepší sex?22. listopadu 2019 Kdy mají ženy nejlepší sex? Výzkumů v této oblasti už proběhlo nespočet. Většina se nejvíce přibližuje aktuálním výsledkům tvůrců aplikace Antikoncepce Natural Cycles. Jejich závěry ale poněkud naznačují, že […]
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […]
  • Zamyslet se nad svým životním stylem12. listopadu 2019 Zamyslet se nad svým životním stylem Taky to tak máte, že když se vysloví zdravý životní styl, máte chuť zapálit si cigaretu, otevřít si sáček s chipsy a k tomu tabulku čokolády a vše to zapít dvěma deci silného vína? Tak to […]