Kritiky.cz > Pro ženy > Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?

Pětkrát denně v malých dávkách – proč to funguje lépe než hladovění?

img a295527 w1731 t1507010458

Mnohá z nás se dosta­ne do situ­a­ce, kdy si, čas­to k tomu dochá­zí před zrca­dlem, řek­ne: „A dost! Musím zhub­nout.“
Zadáte-li ten­to pro­blém do vyhle­dá­va­če, zava­lí vás ne moře ale pří­mo oce­án infor­ma­cí. Zhubněte tím, že bude­te jíst jen polév­ky. Zhubněte s naši­mi nový­mi table­ta­mi, obsa­hu­jí­cí­mi javor, jetel a jiné roz­lič­né pří­rod­ni­ny. Zhubněte cvi­če­ním, zhub­ně­te vle­že… Co si z toho vybrat?
Značně se roz­ší­řil mýtus, že při hub­nu­tí musí­te hla­do­vět. Skutečnost vypa­dá zce­la odliš­ně. Při hla­do­vě­ní se vaše tělo pře­pne do „nou­zo­vé­ho“ reži­mu, a když pak něco sní­te (něco nako­nec sní­te), kaž­dá kalo­rie v tom obsa­že­ná se pře­su­ne rov­nou do vašich boků.
zelenina v misce
Další nebez­pe­čí - vlčí hlad. Člověk není od našich zví­ře­cích pří­buz­ných svým těles­ným fun­go­vá­ním pří­liš odliš­ný. Má-li pro ilu­stra­ci tře­ba prá­vě vlk dlou­ho nou­zi o něco k žrádlu, ve chví­li, kdy ulo­ví jele­na, naže­re se pře­ce pořád­ně, ne. Co až zas nic nebu­de? 
Dostane-li se tedy jed­na z nás hub­nou­cích žen za pomy­sl­nou mez, kde už svůj hlad pros­tě neo­vlád­ne (a želez­nou vůli k hla­dov­ce jako Mahatmá Ghádní nevlast­ní kaž­dý), naže­re se jako ten vlk. Hodně. Tím se náso­bí efekt ulo­že­ní vše­ho, co se sní a ručič­ka váhy se k naše­mu zkla­má­ní sune spí­še dopra­va než dole­va.
Jak tedy na hlad? Bylo o tom asi napsá­no mno­hé. Zkušenost nicmé­ně pra­ví, že nej­lep­ší je jíst málo a pra­vi­del­ně. Ráno, dopo­led­ne, v poled­ne, odpo­led­ne a večer. Hezky jako ve škol­ce.
steak z tuňáka
Tělu je dob­ře, stá­le si pře­žvý­ká­vá svo­je dáv­ky kalo­rií a má pocit hoj­nos­ti, kte­rá pří­mo vybí­zí k plýtvá­ní. V tom­to pří­pa­dě k plýtvá­ní tuko­vý­mi záso­ba­mi.
Ovšem; jíst pra­vi­del­ně a navíc mys­let na sklad­bu stra­vy tak, aby byla vyvá­že­ná (žád­né fast-foody, ani výji­meč­ně, pros­tě nikdy), může být při našem západ­ním život­ním sty­lu oří­šek. Nasnídejte se v šest ráno. Připravte si do prá­ce ovoc­ný salát a semín­ka namís­to sendvi­če.
Nejlepší radou, kte­rou zde lze udě­lit je: Myslete na sebe. Myslete na své tělo. A neblb­ně­te. Hladové ženy jsou naštva­né, ble­dé a urči­tě ne krás­né. Toliko k téma­tu, pře­je­me šťast­né a rozum­né hub­nu­tí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hezká pro mě9. října 2019 Hezká pro mě Když si muž vybere k sobě tu pravou, líbí se mu pořád. I když spolu s ním zestárne. Líbí se mu i ráno po probuzení, líbí se mu, když doma pobíhá v pohodlném domácím oblečení a uklízí. Je […]
  • Tužka nebo rtěnka? To je dilema!31. května 2019 Tužka nebo rtěnka? To je dilema! Je lepší tužka nebo rtěnka? To je dilema, které dnes a denně řeší mnoho žen. Zatímco některé nedají dopustit na klasiku v podobě rtěnky, na kterou pějí samou chválu a líčení by si bez ní […]
  • Manšestr se znovu vrací na scénu!11. června 2019 Manšestr se znovu vrací na scénu! Manšestr je materiál, který si v posledních několika letech užil nejen spoustu velkolepých vzestupů, ale i možná mnohem více krkolomných pádů. Každá z nás určitě moc dobře ví, o čem je […]
  • Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat!13. června 2019 Trápí vás zplihlé vlasy bez objemu? Poradíme, jak se o ně správně starat! Zplihlé vlasy rozhodně nejsou žádná výhra. Každá z nás si přeje (i když bychom to třeba nepřiznaly nahlas) bohatou hřívu, které nechybí objem ani zdravý lesk a která už na první pohled […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Začne to výměnou oken15. září 2019 Začne to výměnou oken Po dvaceti letech začne na každém domě hlodat zub času. Přestože máte pocit, že jste se do něho nastěhovali nedávno, zjišťujete, že bude nutno provést určité záchranné práce. Na začátek […]
  • Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?!2. července 2019 Trendy dámské lodičky: jaké si vyberete?! Neexistuje snad typičtější obuv pro ženy, nežli právě dámské lodičky. Tahle doména patří pouze nám - ženám, o tom nemusí být sporu. I když počasí panující za okny není v posledních dnech […]
  • Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet?13. června 2019 Není rtěnka jako rtěnka: která vám bude nejvíce slušet? Rtěnka bývá stále častější součástí líčení. Ne nadarmo se říká, že nalíčení rtů je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, kterým se žena může udělat krásnou. A něco na tom […]
  • Spojené nádoby13. září 2019 Spojené nádoby Láskaje sama o sobě složitou záležitostí. Nemůžeme bez ní žít a zvláště pro ženy se často stává středem jejich života. Trápí se kvůli ní, ale zároveň je povznáší a probouzí v nich ty […]
  • Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?!26. srpna 2019 Ach ta suchá pokožka! Co když si za ni můžete sami?! Suchá pokožka trápí dnes a denně mnoho žen a dívek, mezi něž možná patříte i vy. Určitě mi dáte za pravdu, že pokožka, která je vysušená, podrážděná a která se loupe rozhodně není nic […]