Kritiky.cz > Profily osob > PETER LORD

PETER LORD

PETER LORD (režie, pro­duk­ce) je spo­lu­ma­ji­te­lem a kre­a­tiv­ním vedou­cím spo­leč­nos­ti Aardman, kte­rou zalo­žil spo­leč­ně se svým dlou­ho­le­tým spo­lu­pra­cov­ní­kem Davidem Sproxtonem v roce 1972. Jako reži­sér byl Lord dva­krát nomi­no­ván na Oscara v kate­go­rii Nejlepší ani­mo­va­ný krát­ký film, popr­vé v roce 1992 za sní­mek Adam a poté zno­vu v roce 1996 za Wat’s Pig. Kromě toho byl za sním­ky Adam, The Amazing Adventures of Morph a War Story.

V roce 2000 spo­jil Lord své síly s Nickem Parkem, aby spo­leč­ně reží­ro­va­li prv­ní celo­ve­čer­ní sní­mek spo­leč­nos­ti Aardman Slepičí úlet, kte­rý sla­vil vel­ké úspě­chy u kri­ti­ky i u divá­ků. Lord byl také pro­du­cen­tem prv­ní­ho osca­ro­vé­ho sním­ku s Wallacem a jeho věr­ným psím spo­leč­ní­kem Gromitem. Snímek Wallace a Gromit: Prokletí krá­lí­kodla­ka měl pre­mi­é­ru v roce 2005. Před nedáv­nem pro­du­ko­val počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný sní­mek Velká vánoč­ní jíz­da, uve­de­ný do kin v lis­to­pa­du 2011. Film byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší celo­ve­čer­ní ani­mo­va­ný film.

S Davidem Sproxtonem se Lord popr­vé setkal kon­cem šede­sá­tých let ve ško­le, aby záhy zača­li na kuchyň­ském sto­le expe­ri­men­to­vat s ani­ma­cí. Vyzkoušeli celou řadu tech­nik, až nako­nec zůsta­li u posta­vi­ček z mode­lí­ny. Ještě jako tee­nage­rům jim tele­viz­ní pro­du­cent sta­ni­ce BBC nabí­dl mož­nost točit krát­ké ani­mo­va­né fil­my pro pořad Vision On. Jejich prv­ní pro­fe­si­o­nál­ní posta­vič­kou se stal Morph, kte­rý si poz­dě­ji vyslou­žil vlast­ní seri­ál The Amazing Adventures of Morph. Důkazem jeho popu­la­ri­ty je sku­teč­nost, že se tato posta­vič­ka obje­vu­je v tele­viz­ních pořa­dech dodnes.

Po pře­stě­ho­vá­ní do Bristolu v roce 1976 vypra­co­va­li LordSproxton Aardman na pozi­ci jed­né z nej­zná­měj­ších spo­leč­nos­tí pro výro­bu ani­mo­va­ných fil­mů na svě­tě. V roce 1978 je BBC Bristol pově­ři­la výro­bou dvou krát­kých fil­mů s názvem Animated Conversations. Filmy Down and OutConfessions of a Foyer Girl, kte­ré byly výsled­kem této zakáz­ky a kte­ré reží­ro­va­li Lord a Sproxton, byly pro oblast ani­ma­ce pře­vrat­né svým uplat­ně­ním zázna­mů živých roz­ho­vo­rů. Následně vznik­lo dal­ších pět dílů z této série pro brit­skou sta­ni­ci Channel 4, kte­ré všech­ny reží­ro­va­li LordSproxton. S reži­sé­rem Stephenem Johnsonembra­t­ry Quayovými spo­leč­nost Aardman spo­lu­pra­co­va­la při vzni­ku video­kli­pu Petera Gabriela ke sklad­bě Sledgehammer, kte­rý zís­kal něko­lik oce­ně­ní. O dva roky poz­dě­ji si sta­ni­ce Channel 4 objed­na­la u spo­leč­nos­ti Aardman pěti­díl­nou sérii Lip Synch, jejíž sou­čás­tí byl i Lordův sní­mek War Story. Mezi jeho dal­ší režij­ní poči­ny pat­ři­ly Going EquippedBabylon. Společně se Sproxtonem sehrál Lord také klí­čo­vou roli při vyhle­dá­vá­ní nových talen­tů. Jako vedou­cí výro­by má se spo­leč­nos­tí Aardman na svém kon­tě mimo jiné sním­ky Creature Comforts, Rex the Runt, HumDrum, Stage Fright a aktu­ál­ně­ji napří­klad A Matter of Loaf and Death.

Specifická ani­ma­ce spo­leč­nos­ti Aardman byla také k vidě­ní v řadě tele­viz­ních reklam pro spo­leč­nos­ti jako Lurpack, Mita Copiers, Chevron, HersheysPolo.

Lord se podí­lel na výro­bě prv­ní­ho počí­ta­čo­vě ani­mo­va­né­ho sním­ku spo­leč­nos­ti Aardman Spláchnutej, kte­rý byl pro­du­ko­ván ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí DreamWorks. Jednalo se o prv­ní počí­ta­čo­vý sní­mek Aardmanu a pre­mi­é­ru měl kon­cem roku 2006.

Peter Lord je hos­tu­jí­cím pro­fe­so­rem na UWE a pra­vi­del­ně také pořá­dá před­náš­ky v rám­ci fil­mo­vých fes­ti­va­lů či je čle­nem porot.

V roce 2006 Peter LordDavidem Sproxtonem osla­vi­li 30 let spo­leč­nos­ti Aardman a obě­ma byl udě­len titul Commander of the British Empire.

Zdroj: Falcon a.s.

  • Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi26. dubna 2019 Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi  V předchozích dílech se tento neohrožený hrdina pozvolna přeměňuje z neznámé pandy do mistra kung fu, až do Dračího bojovníka. Zdá se, že tato proměna je již u konce, a Po už nebude mít […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka14. července 2017 Rozhovor s režisérem Martinem Kotíkem o zfilmování Hurvínka Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl moderní? Mám rád situační a rodinné komedie a miluji animované […] Posted in Rozhovory
  • Balerína - 85 %18. března 2017 Balerína - 85 % Malá Felicia vyrastá v sirotinci na francúzskom vidieku a sníva o tom, že sa stane balerínou. Spoločne so svojím najlepším kamarátom, ktorý sa chce stať veľkým vynálezcom, sa im podarí […] Posted in Filmové recenze
  • Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin2. února 2017 Animovaný film Hurvínek a kouzelné muzeum vstupuje v létě do kin Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vznikal více než sedm let. Nyní se práce chýlí ke konci a příběh legendárních postaviček dostal zcela novou, moderní podobu. Snímek vznikal pod vedením […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75%10. prosince 2016 Už 22. Prosince bude v kinech animovaná komedie Zpívej, kde si zazpívala také Ewa Farna - 75% Producent Chris Meledandri, v jehož hlavě se zrodili geniální Mimoni, a režisér Garth Jennings se shodují, že tenhle příběh vznikl i díky jejich posedlosti hudbou. Film je napěchovaný […] Posted in Filmové recenze
  • Lichožrouti – 70%26. října 2016 Lichožrouti – 70% Punkoví vs. mafiánští ponožkožrouti Lichožrouti byli odhaleni, popsání a zachyceni na filmové plátno! A o koho že jde? Kdo četl trilogii Pavla Šruta, už ví, že se jedná o malé tvorečky, […] Posted in Filmové recenze
  • Hledá se Dory - 80%27. června 2016 Hledá se Dory - 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, […] Posted in Filmové recenze
  • Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O TVŮRCÍCH FERGAL REILLY (režie) je režisérem společnosti Rovio Animation a snímek Angry Birds ve filmu je jeho celovečerním debutem. Narodil se v Irsku a studoval výtvarnou komunikaci na Dun […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU10. května 2016 Angry Birds ve filmu - O PŘÍBĚHU Vítejte na Ptačím ostrově, kde vedou nelétaví ptáci víceméně spokojený život. Ať už zrovna toužíte po nákupu čerstvých červů nebo si chcete nechat nabarvit peří v salónu krásy, najdete tu […] Posted in Speciály
  • Angry Birds ve filmu - POSTAVY10. května 2016 Angry Birds ve filmu - POSTAVY             Ruďák je velmi rozzlobený pták. Žije na Ptačím ostrově, který je obydlený těmi nejnaivnějšími a nejšťastnějšími bytostmi na světě – takže není třeba vysvětlovat, že sem Ruďák […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com