Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Peter Jacksons King Kong - hra

Peter Jacksons King Kong - hra

1421
1421

KingKongJde vlast­ně o dvě hry v jed­né - bude­te totiž ovlá­dat jak hlav­ní­ho lid­ské­ho hrdi­nu Jacka Driscolla ve first-person akci, tak vele­o­pa při third-person pohle­du kame­ry. Zatímco Jack a jeho dva spo­leč­ní­ci si při postu­pu džun­glí dove­dou pora­dit s dino­sau­ry, na hla­do­vou sku­pin­ku tyran­no­sau­rů rex, kte­ří je budou pro­ná­sle­do­vat při jízdě na voru po řece, střel­ba ze samo­pa­lu nebo bod­nu­tí kopím nesta­čí (jen je lehce zpo­ma­lí), ty pře­mů­že jen sil­ný, ale poma­lu se pohy­bu­jí­cí King Kong. Ten pocho­pi­tel­ně neza­pře svůj původ a bude se jako správ­ná opi­ce hou­pat na liá­nách, špl­hat po úte­sech, bou­chat obě­ma paže­mi do země (kte­rá se začne třást) nebo pře­pá­da­vat obě­ti dlou­hý­mi sko­ky či spe­ci­ál­ní­mi kom­by, jako je to běž­né ve vět­ši­ně plo­ši­no­vek. Důležitou roli hra­je vyu­ží­vá­ní pro­stře­dí k scho­vá­vá­ní se a pře­ži­tí, např. zapá­le­ním trá­vy ohněm z pochod­ně, což vás zachrá­ní od smr­ti. Nudit by se nemě­ly ani mozko­vé závi­ty - když se tře­ba kole­go­vé budou sna­žit otevřít brá­nu, vy od nich pobě­ží­te pryč, abys­te odlá­ka­li blí­ží­cí se nepřá­te­le. Mezi ně budou dále pat­řit léta­jí­cí pte­ro­dactyl, velo­ci­rap­tor, gori­ly a jiná pra­vě­ká zví­řa­ta, z nichž se někte­rá nedo­sta­la do fil­mu, ale ve hře si to boha­tě vyna­hra­dí 🙂 Pokud vás zra­ní, dosta­ví se spe­ci­ál­ní efekt se zkres­le­ným vidě­ním a zvu­ko­vou ozvě­nou. Hra je v češ­ti­ně.

Uvnitř člán­ku najde­te odkaz, k objed­ná­ní hry: Objednávka


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,57938 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55776 KB. | 24.05.2022 - 08:11:08