Kritiky.cz > Profily osob > Peter Jackson

Peter Jackson

peter jackson

Peter Jackson  je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mo­vých tvůr­ců svě­ta. Jeho monu­men­tál­ním poči­nem je zejmé­na tri­lo­gie „Pán prs­te­nů“, kte­rou reží­ro­val, jejímž byl spo­lu­au­to­rem jako scé­náris­ta a kte­rou pro­du­ko­val spo­leč­ně s tak­též Oscarem oce­ně­ný­mi spo­lu­pra­cov­ni­ce­mi Fran Walsh a Philippou Boyens. Jejich tři fil­my zís­ka­ly dohro­ma­dy 30 nomi­na­cí na Oscara, z nichž 17 pro­mě­ni­ly, když zís­ka­ly mj. (v pří­pa­dě posled­ní­ho dílu) též Oscara za nej­lep­ší film. Svoji prv­ní nomi­na­ci na Oscara zís­ka­li Jackson a Walsh v kate­go­rii nej­lep­ší původ­ní scé­nář k oce­ňo­va­né­mu fil­mu „Nebeská stvo­ře­ní“.

Jackson byl pro­střed­nic­tvím své novozéland­ské znač­ky Wing Nut Films zod­po­věd­ný též za úspěš­ný rema­ke „King Konga“ z roku 2005, kte­rý svě­to­vě utr­žil více než 500 mili­o­nů dola­rů a jenž zís­kal tři nomi­na­ce na Oscara. Nedávno Jackson také reží­ro­val na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek „Pevné pou­to“, adap­ta­ci oce­ňo­va­né­ho best­selle­ru Alice Sebold. Byl také pro­du­cen­tem glo­bál­ní sen­za­ce „District 9“, nomi­no­va­né na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší film.

Jackson dále spo­leč­ně se Stevenem Spielbergem a Kathleen Kennedy pro­du­ko­val též „Tintinova dob­ro­druž­ství“ reži­sé­ra Stevena Spielberga. Tento film zís­kal ved­le spous­ty dal­ších cen a též nomi­na­cí na Zlatý glo­bus v kate­go­rii nej­lep­ší ani­mo­va­ný film, a cenu Producers Guild of America Award pro nej­lep­ší pro­du­cen­ty kres­le­né­ho fil­mu dané­ho roku. Tento film je prvý v řadě cel­kem tří fil­mů, zalo­že­ných na svě­to­vě pro­slu­lém komik­su auto­ra Hergé. Jackson bude reží­ro­vat prá­vě dru­hý film série.

V roce 2010 byl za své záslu­hy pro film paso­ván na rytí­ře.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit – Šmakova dračí poušť13. ledna 2014 Hobit – Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi10. srpna 2015 King Kong - správný film na vaši velkou LCD televizi Co si tak pustit v letním počasí, když je vedro jako v pekle? Aktuální novinky v kinech nejsou až tak dobré. V multikině lehce nastydnete a chytnete rýmu. Nejlepší je zůstat doma a vybrat […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […]
  • Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz7. listopadu 2018 Jednotka příliš rychléno nasazení - Hot Fuzz Někdo tvrdí, že to byla parodie, někdo říká, že v žádném případě nešlo o parodii, ale komedii a někdo hlásá, že Soumrak mrtvých byl klasický zombie film okořeněný černým humorem. Je v […]
  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]