Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > PETER DINKLAGE

PETER DINKLAGE

PETER DINKLAGE dostal šan­ci pře­psat defi­ni­ce arche­ty­pu hlav­ní muž­ské role svou rolí ve sním­ku Přednosta, kte­rý zís­kal cenu divá­ků na fes­ti­va­lu Sundance a ihned byl zakou­pen a do kin uve­den spo­leč­nos­tí Miramax.

Dinklage si násled­ně kro­mě toho­to oce­ně­ní za ten­to sní­mek vyslou­žil také nomi­na­ce na cenu SAG, cenu Independet Spirit Award a byl jme­no­ván jed­ním z pěti obje­vů roku maga­zí­nem Entertainment Weekly. Od té doby nemá o herec­ké nabíd­ky nou­zi.

Aby se vrá­til ke svým diva­del­ním koře­nům, zahrál si v titul­ní roli hry Richard III. v nastu­do­vá­ní The Public Theatre, ve hře Charlieho Kaufmana Theatre of the New EarMeryl Streep a Hope Davis, a ve hře Knickerbocker ve Williamstownu.

Co se tele­viz­ní tvor­by týče, spo­lu­pra­cu­je Dinklage se sta­ni­ce­mi jako HBO, CBS a ABC. V sou­čas­né době je k vidě­ní v seri­á­lo­vém hitu Hra o trů­ny, za kte­rý zís­kal cenu Emmy v kate­go­rii Nejlepší herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, a také Zlatý glo­bus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55337 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56626 KB. | 02.07.2022 - 03:08:22