Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)

PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)

Petra

Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou ali­as Cuky.

Cuky je neu­zna­ná vlo­ger­ka, kto­rá sa má stať novou slo­ven­skou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvi­dí­te, bude to stáť ešte veľa úsi­lia.

Peťa Polnišová vyštu­do­va­la báb­ko­he­rec­tvo na Vysokej ško­le múzic­kých ume­ní v Bratislave. Dva roky pôso­bi­la v diva­dle Teatro labo­ra­o­trio man­gi­a­fu­o­co v Miláne. Na Slovensku sa sta­la čle­nom diva­diel: GUnaGU v Bratislave, L+S, Nová scé­na a Aréna.

V tele­ví­zii účin­ko­va­la v zábav­nej relá­cii S.O.S., kde bola aj sce­nárist­kou a dra­ma­tur­gič­kou. V relá­cií herec­ky zastre­ši­la kul­to­vé posta­vy ako Edita Papeky, kader­níč­ka Duňa, Mora Monsterová, repor­tér­ka Lujza Mlsná ale­bo veve­ri­ca Eliška.

V roku 2007 si zahra­la vo fil­me Muzika, kde stvár­ni­la Miladu Bučičovú. Za túto úlo­hu bola nomi­no­va­ná na Národné fil­mo­vé oce­ne­nie Slnko v sie­ti. V roku 2006 zís­ka­la oce­ne­nie Talent roka, dosta­la tiež cenu Stana Radiča ako Objav roka, OTO 2007 v kate­gó­rii humo­ris­ta, abso­l­út­ny OTO2007 a OTO 2009 v kate­gó­rii­he­reč­ka.

Peťa je záro­veň spo­lu­au­tor­kou sce­ná­ra fil­mu CUKY LUKY FILM.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,10519 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53358 KB. | 02.12.2021 - 16:30:43