Kritiky.cz > Recenze knih > Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková

fd7ebb4614083e00cc787698a260dd7e

Možná dle názvu bude­te čekat vyprá­vě­ní o ces­tě psa Blůmy, jak dosá­hl doko­na­los­ti. Nenechte se zmást názvem, žád­né vyprá­vě­ní se neko­ná.

Pes Blůma ví, že kdy­by se začal učit ve stá­ří, bylo by to tro­chu poz­dě, neboť staré­ho psa už novým kous­kům nena­u­číš, a tak nic nepo­ne­chá­vá náho­dě a vydá­vá se na ces­tu k doko­na­los­ti. A pro­to­že to bere napros­to váž­ně, vzal si na pomoc kla­si­ky, zná­mé i nezná­mé, a díky jejich citá­tům se zdo­ko­na­lu­je a bere si růz­né pouč­ky k srd­ci, aby z něho byl doko­na­lý pes.

Pes Blůma má srd­ce na svém mís­tě a na své ces­tě k doko­na­los­ti postu­pu­je nej­pr­ve přes doko­na­lou pova­hu, už i on ví, „že jsou dvě mís­ta, kde musí mít pořá­dek. Duše a srd­ce.“ Dále se učí doko­na­lé­mu přá­tel­ství a lás­ce. Zároveň si je ale vědom toho, že nikdo nemů­že být doko­na­lý. Nakonec vstu­pu­je na nej­vyš­ší metu – doko­na­lý život.

Jakmile dojde­te až na konec kníž­ky, uvě­do­mí­te si, že psem Blůmou může být kdo­ko­li z nás, mno­ho lidí tou­ží po doko­na­lém živo­tě. Ale doko­na­lý život nee­xis­tu­je, neboť kaž­dý z nás má své chy­by, nedo­stat­ky, a že jde spí­še o pří­stup k naše­mu živo­tu.

Ač kníž­ka nemá žád­ný pří­běh, jis­tě potě­ší milov­ní­ky citá­tů, psů i ty, co si potře­bu­jí občas při­po­me­nout, na čem v živo­tě sku­teč­ně zále­ží v době, kdy jsme obklo­pe­ni růz­ný­mi pseu­do­hod­no­ta­mi a honí­me se za úspě­chem, peně­zi, uzná­ním a kari­é­rou. Knížka je plná kou­zel­ných obráz­ků a citá­tů od zná­mých i nezná­mých kla­si­ků. Dá se říci, že ke kaž­dé­mu citá­tu nále­ží pří­hod­ná ilu­stra­ce, kdy hlav­ní posta­vou je pes Blůma, kte­rá jej vysti­hu­je úsměv­ně.

Knížka bude urči­tě vhod­ným dár­kem pro jiné či vy sami po ní sáh­ne­te ve chví­lích, kdy se bude­te chtít tro­chu zamys­let, záro­veň si oddech­nout a vychut­nat si roz­to­mi­lé ilu­stra­ce.

A tak ať již vás vaše ces­ta zave­de kam­ko­liv, vždy po ní krá­čej­te celým svým srd­cem, stej­ně jako to dělá pes Blůma.


Autor: Emma Chichester Clarková

Nakladatelství: Plus

Počet stran: 64 stran

Žánr: humor, citá­ty, obráz­ko­vá kni­ha

Datum vydá­ní: 21.11.2016

Hodnocení: 95 %

Knihu lze zakou­pit v nakla­da­tel­ství Albatros Media


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […]
  • Bígl Bertík a jeho další historky z psího života25. září 2018 Bígl Bertík a jeho další historky z psího života Jelikož vyprávění bígla Bertíka si čtenáři oblíbili, na trhu se objevilo pokračování s názvem Můj psí život: Bígl Bertík znovu na scéně Po knize určitě sáhnou jak pejskaři, milovníci […]
  • Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce23. září 2018 Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce Už třetí komiksová knížečka brooklynské kreslířky Sarah Andersonové vyšla v češtině, a opět stojí za každou korunu z inzerovaných 199 Kč. Kočky útočí (Herding Cats, 2018) se netýká […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar27. ledna 2017 Po práci legraci – Jan Nejedlý, Jakub Šofar O Češích se ví, že v těžkých dobách často bojují humorem, aby vůbec přežili. Proč by jinak Švejk mohl mít takový úspěch? A právě těžké období mapuje tato knížka, zaměřená na období […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora […]
  • Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké30. srpna 2018 Manolito a Blbeček pobaví nejen malé ale i velké Tak u téhle knížky jsem se náramně pobavila, a abych řekla pravdu, tak jsem se občas přistihla i u toho, že mně i smíchy tekly slzy po tváři. Ještě nikdy jsem se u žádné knihy nepobavila a […]
  • Literární poklesky pana profesora24. července 2017 Literární poklesky pana profesora Kanadský humorista Stephen Leacock patří ke klasikům světového humoru, bohužel u nás tolik známý není, a ve světě je možná mnohem známější jako politolog a ekonom, než jako autor humorných […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]