Kritiky.cz > Novinky na webu > Personalizace

Personalizace

Co Vám při­ne­se Personalizace na tom­to ser­ve­ru?

  1. Posílání imfor­ma­cí o nových člán­cích na tom­to ser­ve­ru.
  2. mož­nos­ti vytvo­řit si vlast­ní pomoc­né menu pod­le vlast­ních před­stav
  3. Možnost při­zpí­vat na ten­to ser­ver (po doho­dě se šéf redak­to­rem - Jirka Borový)

Co musí­te? Kliknout na odkaz „Personalizace“ a zare­gis­tro­vat se! A vypl­nit zásad­ní polož­ky tak­to...!!!!! Samozřejmě musí­te vypl­nit svůj e-mail


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...