Perníková chaloupka - Klasická pohádka v novém kabátě

pernik

Klasická pohád­ka v novém kabá­tě – tak lze shr­nout kniž­ní počin ilu­strá­to­ra Matteo Gaula. Textově jde o zda­ři­lý pře­klad z ang­lič­ti­ny, v pří­pa­dě této kni­hy pří­běh nevy­prá­vě­jí slo­va, ale hlav­ně ilu­stra­ce. Jak kla­sic­ké, tak vyře­zá­va­né lase­rem a důmy­sl­ně pou­ži­té v jed­not­li­vých obráz­cích. Nám dospě­lým mohou při­po­mí­nat jem­nou kraj­ku, dětem spí­še pavu­či­nu.
Vzhledem k námě­tu, kdy zlá mace­cha vyže­ne děti do hlu­bo­ké­ho lesa, kde se necha­jí zlá­kat per­ní­ko­vou cha­loup­kou a násled­ně přelstí Ježibabu, půso­bí kni­ha spí­še ponu­ře – ilu­stra­ce mísí odstí­ny čer­né, hně­dé, zele­né a mod­ré. Malé posta­vič­ky se na strán­kách v poza­dí lesa někdy ztrá­ce­jí, nao­pak zlá Ježibaba dosta­la vel­ký pro­stor. Pro úpl­ně malé děti v před­škol­ko­vém věku kníž­ka úpl­ně není, mého dvou­le­té­ho syna tem­né bar­vy a kost­na­tá, shr­be­ná Ježibaba s ost­rým nosem děsi­ly. Zaujmout by moh­la před­ško­lá­ky a děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, kte­ré spí­še oce­ní lase­rem vyře­zá­va­né ilu­stra­ce, umně zasa­ze­né do obráz­ků. Představují stro­my, mří­žo­ví oken a dve­ří, ale tře­ba i déšť. Také obál­ka kníž­ky zaujme vyře­zá­va­ný­mi dveř­mi per­ní­ko­vé cha­loup­ky.
Knížka v pev­né vaz­bě má 26 stran, pří­běh je napsán struč­ně, sro­zu­mi­tel­ně a může se stát hezkou pohád­kou na dobrou noc. I když, někdy se liší od čes­ké ver­ze pří­bě­hu a je odra­zem dneš­ní doby. Zatímco za mých dět­ských let (a není to tak dlou­ho) byli Jeníček s Mařenkou rádi, že z dob­ro­druž­ství vyváz­li živí a zdra­ví a maxi­mál­ně si domů odnes­li něja­ký ten per­ní­ček nebo cukr­kan­dl, v dneš­ní per­ní­ko­vé cha­loup­ce je situ­a­ce jiná: „Ježibaba byla boha­tá a Jeníček s Mařenkou si všech­ny její pokla­dy vza­li. Sebrali kle­no­ty, pení­ze a dra­hé kame­ny a šťast­ně se vrá­ti­li domů. Tatínek děti objal a zlou mace­chu vyhnal z domu.“ Tradiční konec pohád­ky naštěs­tí nechy­bí ani v pří­pa­dě této moder­ní ver­ze: „A žili šťast­ně až do smr­ti.“


Perníková cha­loup­ka
Ilustrace: Mateo Gaule
Překlad: Eva Vyčítalová
Počet stran: 26
Rok vydá­ní: 2018
Nakladatelství: CPress v Brně
Kniha ke kou­pi: Albatros Media a.s.
Hodnocení: 80 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]