Kritiky.cz > Pro domov > Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

img a301077 w1996 t1511186285

Perníčky jsou typic­kou vánoč­ní pochu­ti­nou. Milovníci slad­ké­ho si na ni jis­tě kaž­dý rok pochut­ná­va­jí. Pečete si per­níč­ky sami nebo si je nechá­vá­te péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlast­ní per­níč­ky. Ta vůně je něco úžas­né­ho. Je to jako bys­te se vrá­ti­li v čase. Babiččina kuchy­ně, před­vá­noč­ní čas, úžas­né aro­ma­tic­ké koře­ní a vůně již sko­ro upe­če­ných per­níč­ků linou­cí se z trou­by. Perníčky však nemu­sí slou­žit pou­ze k jídlu. Dají se z nich vytvo­řit pře­krás­né vánoč­ní deko­ra­ce.

perníčky

Perníková chaloupka

Perníková cha­loup­ka je troš­ku nároč­něj­ší na pří­pra­vu. Zdobit váš domov může ale po dobu celé­ho adven­tu (pokud ji ovšem někdo taj­ně nesní… J). Náročné nezna­me­ná těž­ké. Náročné je myš­le­no zejmé­na z časo­vé­ho hle­dis­ka. Nejprve je nut­né vyro­bit šab­lo­ny. Na papír si nakres­le­te, jak chce­te, aby vaše cha­loup­ka vypa­da­la. Pak si vytvoř­te šab­lo­ny pro jed­not­li­vé prv­ky cha­loup­ky. Zpracujte si tuž­ší těs­to, kte­ré nechej­te odpo­či­nout. Jednotlivé šab­lo­ny si samo­zřej­mě vystřih­ně­te, těs­to roz­vá­lej­te, a pak už jen obkres­luj­te a vyře­zá­vej­te. Těsně před peče­ním je vhod­né jed­not­li­vé tva­ry potřít vodou s cuk­rem a rozšle­ha­ným vej­cem. Po upe­če­ní nechej­te vychlad­nout. Zpracujte si jed­no­du­chou bíl­ko­vou pole­vou, kte­rou bude­te jed­not­li­vé prv­ky zdo­bit. Pozor! Zdobte nej­lé­pe ješ­tě před sesta­ve­ním, bude to pro vás urči­tě jed­no­duš­ší. Po sesta­ve­ní dodě­lej­te pou­ze drob­né detai­ly. Před lepe­ním je vhod­né lepe­né hra­ny troš­ku ostrou­hat na stru­ha­dle. Lépe na nich potom drží pole­va. Na lepe­ní je potře­ba při­pra­vit hus­těj­ší pole­vu, než na zdo­be­ní. Na jed­not­li­vé hra­ny se nane­se pole­va a postup­ně se všech­ny hra­ny jed­no­du­še sle­pí. Pak už jen dozdob­te sle­pe­né hra­ny a máte hoto­vo.

perníková chaloupka

Perníčky jako ozdoby na stromeček

Máte malé děti, kte­ré bys­te rádi něčím zaba­vi­li? Je to napros­to jed­no­du­ché. Zpracujte jim per­ní­ko­vé těs­to, ze kte­ré­ho si budou vykra­jo­vat růz­né tva­ry. Potom je všech­ny upečte, při­prav­te si pole­vu a zdob­te. Máte vysta­rá­no mini­mál­ně na dvě celé odpo­led­ne. Děti si pohra­jí, zaba­ví se a budou mít ze svých výtvo­rů jis­tě radost. Nazdobené per­níč­ky však nemu­sí slou­žit pou­ze k jídlu. Již při peče­ní mys­le­te na to, že je bude­te chtít pově­sit tře­ba na stro­me­ček a vykroj­te si do nich dír­ky. Pak už jen navaž­te mašlič­ky a máte krás­nou pará­du.

adventní věnec

Adventní věnec z perníčků

Opět si vyrob­te šab­lo­ny. Nejprve vel­kou kula­tou, což bude základ­ní věnec. Poté men­ší 4 kru­hy, kte­ré budou mít upro­střed pro­stor na čajo­vou svíč­ku. Tyto díly upečte, slep­te a nazdob­te. Buďte letos troš­ku ori­gi­nál­ní.

  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […] Posted in Pro domov
  • Na co dát pozor při výběru králíkárny7. dubna 2020 Na co dát pozor při výběru králíkárny Kam ji umístit – ideální postup je ten, kdy nejprve zvážíte, kde bude stát, a to ještě před jejím pořízením. Můžete pak vybírat z jednotlivých typů ten nejvhodnější, který bude odpovídat […] Posted in Pro domov
  • Dětské hřiště na vaší zahradě10. ledna 2020 Dětské hřiště na vaší zahradě Vyberte si z široké nabídky atrakcí, které můžete snadno u místit i na svou terasu nebo zahradu. Nebude vás to stát tolik, jako pravidelná návštěva dětských hracích center či poutí, a […] Posted in Pro domov
  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […] Posted in Pro domov
  • Bez rodinného rozpočtu to nepůjde28. března 2020 Bez rodinného rozpočtu to nepůjde Dluhové pasti. Některé domácnosti již okusily, jaké je se do nich dostat. Cesta do nich je snadná, cesta ven však složitá. Přitom stačí maličkost. Sednout si se členy Vaší domácnosti a […] Posted in Pro domov
  • Po čem děti touží? Dětské hřiště!17. dubna 2020 Po čem děti touží? Dětské hřiště! "Maminko, můžu si jít hrát ven?" Určitě jste tuto větu od své ratolesti někdy slyšeli. Samozřejmě, že je tu vždy možnost navštívení veřejného dětského hřiště. Taková hřiště, ale […] Posted in Pro domov
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […] Posted in Pro domov
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […] Posted in Pro domov
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...