Kritiky.cz > Pro domov > Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

img a301077 w1996 t1511186285

Perníčky jsou typic­kou vánoč­ní pochu­ti­nou. Milovníci slad­ké­ho si na ni jis­tě kaž­dý rok pochut­ná­va­jí. Pečete si per­níč­ky sami nebo si je nechá­vá­te péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlast­ní per­níč­ky. Ta vůně je něco úžas­né­ho. Je to jako bys­te se vrá­ti­li v čase. Babiččina kuchy­ně, před­vá­noč­ní čas, úžas­né aro­ma­tic­ké koře­ní a vůně již sko­ro upe­če­ných per­níč­ků linou­cí se z trou­by. Perníčky však nemu­sí slou­žit pou­ze k jídlu. Dají se z nich vytvo­řit pře­krás­né vánoč­ní deko­ra­ce.

perníčky

Perníková chaloupka

Perníková cha­loup­ka je troš­ku nároč­něj­ší na pří­pra­vu. Zdobit váš domov může ale po dobu celé­ho adven­tu (pokud ji ovšem někdo taj­ně nesní… J). Náročné nezna­me­ná těž­ké. Náročné je myš­le­no zejmé­na z časo­vé­ho hle­dis­ka. Nejprve je nut­né vyro­bit šab­lo­ny. Na papír si nakres­le­te, jak chce­te, aby vaše cha­loup­ka vypa­da­la. Pak si vytvoř­te šab­lo­ny pro jed­not­li­vé prv­ky cha­loup­ky. Zpracujte si tuž­ší těs­to, kte­ré nechej­te odpo­či­nout. Jednotlivé šab­lo­ny si samo­zřej­mě vystřih­ně­te, těs­to roz­vá­lej­te, a pak už jen obkres­luj­te a vyře­zá­vej­te. Těsně před peče­ním je vhod­né jed­not­li­vé tva­ry potřít vodou s cuk­rem a rozšle­ha­ným vej­cem. Po upe­če­ní nechej­te vychlad­nout. Zpracujte si jed­no­du­chou bíl­ko­vou pole­vou, kte­rou bude­te jed­not­li­vé prv­ky zdo­bit. Pozor! Zdobte nej­lé­pe ješ­tě před sesta­ve­ním, bude to pro vás urči­tě jed­no­duš­ší. Po sesta­ve­ní dodě­lej­te pou­ze drob­né detai­ly. Před lepe­ním je vhod­né lepe­né hra­ny troš­ku ostrou­hat na stru­ha­dle. Lépe na nich potom drží pole­va. Na lepe­ní je potře­ba při­pra­vit hus­těj­ší pole­vu, než na zdo­be­ní. Na jed­not­li­vé hra­ny se nane­se pole­va a postup­ně se všech­ny hra­ny jed­no­du­še sle­pí. Pak už jen dozdob­te sle­pe­né hra­ny a máte hoto­vo.

perníková chaloupka

Perníčky jako ozdoby na stromeček

Máte malé děti, kte­ré bys­te rádi něčím zaba­vi­li? Je to napros­to jed­no­du­ché. Zpracujte jim per­ní­ko­vé těs­to, ze kte­ré­ho si budou vykra­jo­vat růz­né tva­ry. Potom je všech­ny upečte, při­prav­te si pole­vu a zdob­te. Máte vysta­rá­no mini­mál­ně na dvě celé odpo­led­ne. Děti si pohra­jí, zaba­ví se a budou mít ze svých výtvo­rů jis­tě radost. Nazdobené per­níč­ky však nemu­sí slou­žit pou­ze k jídlu. Již při peče­ní mys­le­te na to, že je bude­te chtít pově­sit tře­ba na stro­me­ček a vykroj­te si do nich dír­ky. Pak už jen navaž­te mašlič­ky a máte krás­nou pará­du.

adventní věnec

Adventní věnec z perníčků

Opět si vyrob­te šab­lo­ny. Nejprve vel­kou kula­tou, což bude základ­ní věnec. Poté men­ší 4 kru­hy, kte­ré budou mít upro­střed pro­stor na čajo­vou svíč­ku. Tyto díly upečte, slep­te a nazdob­te. Buďte letos troš­ku ori­gi­nál­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Věnce a věnečky22. prosince 2019 Věnce a věnečky Možná si vzpomenete, že jste v dětství vyli věnečky z pampelišek či jiných lučních květin. Maminky sice nikdy tímto nápadem moc nadšené nebyly, protože pampelišky zanechávaly na oblečení […]
  • Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení19. prosince 2019 Dřevostavby pro ideální a úsporné bydlení Sníte o krásném a velkém rodinném domě s dostatečně prostornou zahradou? Pak stojíte před otázkou, zda začít stavět svépomocí, nebo zda si nechat postavit váš dům na klíč. Také budete […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
  • Pokojové rostliny, které přežijí vše12. prosince 2019 Pokojové rostliny, které přežijí vše Každý byt potřebuje vhodné doplňky a dekorace. Vítané a skvělé dekorace představují samozřejmě květiny. Kromě toho, že je jejich poslání z estetického hlediska nezastupitelné, jsou také […]