Kritiky.cz > Pro domov > Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu

img a301077 w1996 t1511186285

Perníčky jsou typic­kou vánoč­ní pochu­ti­nou. Milovníci slad­ké­ho si na ni jis­tě kaž­dý rok pochut­ná­va­jí. Pečete si per­níč­ky sami nebo si je nechá­vá­te péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlast­ní per­níč­ky. Ta vůně je něco úžas­né­ho. Je to jako bys­te se vrá­ti­li v čase. Babiččina kuchy­ně, před­vá­noč­ní čas, úžas­né aro­ma­tic­ké koře­ní a vůně již sko­ro upe­če­ných per­níč­ků linou­cí se z trou­by. Perníčky však nemu­sí slou­žit pou­ze k jídlu. Dají se z nich vytvo­řit pře­krás­né vánoč­ní deko­ra­ce.

perníčky

Perníková chaloupka

Perníková cha­loup­ka je troš­ku nároč­něj­ší na pří­pra­vu. Zdobit váš domov může ale po dobu celé­ho adven­tu (pokud ji ovšem někdo taj­ně nesní… J). Náročné nezna­me­ná těž­ké. Náročné je myš­le­no zejmé­na z časo­vé­ho hle­dis­ka. Nejprve je nut­né vyro­bit šab­lo­ny. Na papír si nakres­le­te, jak chce­te, aby vaše cha­loup­ka vypa­da­la. Pak si vytvoř­te šab­lo­ny pro jed­not­li­vé prv­ky cha­loup­ky. Zpracujte si tuž­ší těs­to, kte­ré nechej­te odpo­či­nout. Jednotlivé šab­lo­ny si samo­zřej­mě vystřih­ně­te, těs­to roz­vá­lej­te, a pak už jen obkres­luj­te a vyře­zá­vej­te. Těsně před peče­ním je vhod­né jed­not­li­vé tva­ry potřít vodou s cuk­rem a rozšle­ha­ným vej­cem. Po upe­če­ní nechej­te vychlad­nout. Zpracujte si jed­no­du­chou bíl­ko­vou pole­vou, kte­rou bude­te jed­not­li­vé prv­ky zdo­bit. Pozor! Zdobte nej­lé­pe ješ­tě před sesta­ve­ním, bude to pro vás urči­tě jed­no­duš­ší. Po sesta­ve­ní dodě­lej­te pou­ze drob­né detai­ly. Před lepe­ním je vhod­né lepe­né hra­ny troš­ku ostrou­hat na stru­ha­dle. Lépe na nich potom drží pole­va. Na lepe­ní je potře­ba při­pra­vit hus­těj­ší pole­vu, než na zdo­be­ní. Na jed­not­li­vé hra­ny se nane­se pole­va a postup­ně se všech­ny hra­ny jed­no­du­še sle­pí. Pak už jen dozdob­te sle­pe­né hra­ny a máte hoto­vo.

perníková chaloupka

Perníčky jako ozdoby na stromeček

Máte malé děti, kte­ré bys­te rádi něčím zaba­vi­li? Je to napros­to jed­no­du­ché. Zpracujte jim per­ní­ko­vé těs­to, ze kte­ré­ho si budou vykra­jo­vat růz­né tva­ry. Potom je všech­ny upečte, při­prav­te si pole­vu a zdob­te. Máte vysta­rá­no mini­mál­ně na dvě celé odpo­led­ne. Děti si pohra­jí, zaba­ví se a budou mít ze svých výtvo­rů jis­tě radost. Nazdobené per­níč­ky však nemu­sí slou­žit pou­ze k jídlu. Již při peče­ní mys­le­te na to, že je bude­te chtít pově­sit tře­ba na stro­me­ček a vykroj­te si do nich dír­ky. Pak už jen navaž­te mašlič­ky a máte krás­nou pará­du.

adventní věnec

Adventní věnec z perníčků

Opět si vyrob­te šab­lo­ny. Nejprve vel­kou kula­tou, což bude základ­ní věnec. Poté men­ší 4 kru­hy, kte­ré budou mít upro­střed pro­stor na čajo­vou svíč­ku. Tyto díly upečte, slep­te a nazdob­te. Buďte letos troš­ku ori­gi­nál­ní.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
  • Když je rekonstrukce střechy nezbytná30. září 2019 Když je rekonstrukce střechy nezbytná Střecha je bez dohadů jedním z nejdůležitějších prvků domu. Zajišťuje krytí před nepříjemnými vlivy počasí (déšť, kroupy, sníh,…), má velký vliv na zateplení domu a zvenčí je také určitou […]
  • Zahradní jezírko lehce a jednoduše13. října 2019 Zahradní jezírko lehce a jednoduše Jako první je důležité si uvědomit, zda budete jezírko budovat sami, nebo si najmete stavební firmu. Nemusím Vám asi říkat, že stavba na objednávku vyjde o něco dráž, než když Vy sami […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Dodejte svému domovu pozitivní energii4. října 2019 Dodejte svému domovu pozitivní energii Slyšeli jste již někdy o učení Feng Shui? Feng Shui je směr, jehož základním principem je život v harmonii s naším životním prostředím. Cílem je tedy dosáhnout rovnováhy v životním a […]
  • Současný design je retro!5. října 2019 Současný design je retro! Pojem retroje označení pro něco minulého a zaniklého. Je to vlastně cokoli, co už tu bylo. Proto retro můžeme mít každý jiné. Ovšem dnes, se pod tímto pojmem uzákonilo označení […]
  • Skandinávský styl v našem bydlení8. října 2019 Skandinávský styl v našem bydlení Skandinávský styl v interiéru je vždy autentický a funkční. Možná toto je důvodem, proč si severský styl stále více získává na oblíbenosti. Jeho strohé interiéry se mohou jevit na první […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Podzimní tvoření s dětmi10. října 2019 Podzimní tvoření s dětmi Během léta a během prázdnin jsou děti zvyklé trávit celé dny venku. Dlouho do večera bývá světlo, tudíž nás příliš neomezuje ani čas, velice často bývá teplo, takže nám opravdu nic […]