Kritiky.cz > Recenze knih > Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou!

Peppa Pig - Hravá knížka - Zábavné učení s prasátkem Peppou!

PeppaPig

I když se čas od času obje­ví stu­die reno­mo­va­ných odbor­ní­ků (ta posled­ní z Harvardu), pro­ka­zu­jí­cí, že pohád­ka o tro­chu sebestřed­né pra­se­čí hol­čič­ce Peppě, jejíž život při­po­mí­ná všed­ní dny mno­ha malých hol­či­ček, dětem ško­dí, a dokon­ce by moh­la způ­so­bo­vat autis­mus, na obli­bě růžo­vé­ho pra­sát­ka to nic nemě­ní. Obchod s hrač­ka­mi, oble­če­ním a dal­ší­mi před­mě­ty s moti­vem Peppy kve­te, a tak není divu, že stej­ně oblí­be­né jsou i kníž­ky.

Většina z nich vyprá­ví někte­rý z pří­bě­hů brit­ské­ho dět­ské­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu, vysí­la­né­ho od roku 2004. Většinou jde o pří­běh, vyprá­vě­jí­cí o Peppě, její rodi­ně nebo kama­rá­dech. Jednotlivé pří­běhy jsou v pod­sta­tě vyprá­vě­ním o akti­vi­tách, kte­ré zaží­va­jí malé děti po celém svě­tě, od cho­ze­ní do škol­ky, návště­vu pra­ro­di­čů či dok­to­ra přes naku­po­vá­ní po jízdu v autě. Postavy pra­sá­tek a dal­ších zví­řat jsou per­so­ni­fi­ko­va­né, mlu­ví, nosí oble­če­ní, žijí v domech, řídí auta, ale stá­le si zacho­vá­va­jí někte­ré cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti zví­řat, jež před­sta­vu­jí. Peppa a její rodi­na během roz­ho­vo­ru chroch­tá, a i ostat­ní zví­řa­ta sem tam udě­la­jí při mlu­ve­ní zvuk, kte­rým jsou cha­rak­te­ris­tic­ká.
Hravá kníž­ka vyprá­ví o tom, jak Peppu při­jdou navští­vit její kama­rád­ky oveč­ka Zuzka, slů­ně Emily a kočič­ka Máňa. Součástí kníž­ky jsou mag­net­ky posta­vi­ček, kte­ré děti mají dopl­nit na jed­not­li­vé strán­ky kníž­ky pod­le toho, o čem zrov­na děj pojed­ná­vá. Obrázkové scé­ny jsou v pod­sta­tě čty­ři a děti děj dopl­ňu­jí cel­kem šest­nác­ti mag­net­ka­mi. Ty lze ucho­vá­vat v plas­to­vém boxu, kte­rý je sou­čás­tí kníž­ky.
Kniha je urče­ná pro děti od tří let, čemuž odpo­ví­da­jí krat­ší tex­ty a jed­no­duš­ší slov­ní záso­ba. Potěší jak hol­čič­ky, tak chla­peč­ky. V rám­ci „gen­de­ro­vé“ vyvá­že­nos­ti má Peppa mlad­ší­ho brat­říč­ka Toma.


Peppa Pig. Hravá kníž­ka
Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
Počet stran: 10
Rok vydá­ní: 2019
Nakladatelství: Albatros
Kniha ke kou­pi: Albatros
Hodnocení: 100 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Peppa Pig - Hravá kníž­ka
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Peppa Pig - Co má Peppa ráda28. září 2017 Peppa Pig - Co má Peppa ráda Podle televizního seriálu Peppa Pig autorů Nevilla Astleyho a Marka Bakera Za nás to byl Kačer Donald a Myšák Mickey, nová doba si však žádá nové dětské hrdiny. Od roku 2004 „okupuje“ […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby6. března 2018 Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby Knihu Žítkovské bohyně jsem nedočetla. Skončila jsem u těch lesbických a sadistických scén a pak jen lehce sem tam dočetla ze zvědavosti ke konci knihy a no, řekněme budiž. Spisovatelka […] Posted in Recenze knih
  • Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život10. ledna 2017 Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život Kniha je ve zkratce o tom, jak rozvíjet ženskou sexualitu tak, aby z ní měla prospěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jednoduchý – protože tak byl člověk jako lidský druh nastaven. Tím […] Posted in Recenze knih
  • Můj prázdninový deník26. května 2017 Můj prázdninový deník „Toto je deník na ty nejlepší, nejúžasnější, nejdobrodružnější prázdniny v roce…“, hlásá úvodní list brožované knížky z tvorby Silke Schmidtové. Takřka pětačtyřicetiletá německá autorka je […] Posted in Recenze knih
  • Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu2. listopadu 2018 Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu Milujete kávu, ale nemůžete chodit po kavárnách? Chcete si doma připravit skutečně dobrou kávu, ale nevíte jak? Právě v tomhle vám poradí tato kniha, díky které se naučíte, jak si doma […] Posted in Recenze knih
  • Špalíček českých pohádek2. března 2018 Špalíček českých pohádek Rádi byste měli pohromadě v jedné knížce výběr českých pohádek od různých autorů? Máte rádi české klasické pohádky od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové, Františka Bartoše, Jasna Drdy, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...