Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Peppa Pig - Co má Peppa ráda

Peppa Pig - Co má Peppa ráda

CoMaPepa
CoMaPepa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podle tele­viz­ní­ho seri­á­lu Peppa Pig auto­rů Nevilla Astleyho a Marka Bakera

Za nás to byl Kačer Donald a Myšák Mickey, nová doba si však žádá nové dět­ské hrdi­ny. Od roku 2004 „oku­pu­je“ tele­viz­ní obra­zov­ky a dět­ský svět roz­to­mi­lé růžo­vé pra­sát­ko Peppa.
Jde o pra­se­čí hol­čič­ku, kte­ré byd­lí s mlad­ším brat­říč­kem Tomíkem, mamin­kou a tatín­kem. Chová se podob­ně jako všech­ny malé děti – je nene­cha­vá, vese­lá, zví­da­vá a ráda si hra­je. Děti si její posta­vič­ku oblí­bi­ly, pro­to­že zaží­vá to samé, co ony – setká­vá se s kama­rá­dy – jiný­mi zví­řát­ky, leze do lou­ží, cho­dí do škol­ky, navště­vu­je pra­ro­di­če, naku­pu­je s rodi­či, kou­pe se, nebo jez­dí na kole…

O pra­sát­ku Peppě vyšlo už nespo­čet kní­žek i v České repub­li­ce (ačko­li pra­sát­ko je půvo­dem Britka). V Nakladatelství Egmont Publishing vyšla nyní doty­ko­vá kníž­ka, vhod­ná pro čte­ná­ře od dvou let.

Knížka má čtver­co­vý for­mát, pev­nou vazbu a pev­né strán­ky. Proto se čas­tým pou­ží­vá­ním a obra­ce­ním její lis­ty nepo­ško­dí. Kromě pro­žit­ku z čet­by a pro­hlí­že­ní obráz­ků děti oku­sí, jaké to je, když pohla­dí oveč­ku po vlně, vílu po kří­d­lech, gumo­vou kačen­ku po hlad­kém kři­dél­ku nebo med­víd­ka po heb­kém bříš­ku, což umož­ňu­jí okén­ka, do nichž jsou vlo­že­ny lát­ky. Ty jsou do kníž­ky zapra­co­vá­ny napev­no, tak­že nehro­zí, že by je bato­la­ta vytrh­la a moh­la spolk­nout.

Příběh je veli­ce jed­no­du­chý – Peppa sezná­mí děti se svo­jí kama­rád­kou oveč­kou Zuzkou, kte­rá má měk­ký a chun­de­la­tý ocá­sek. Potom se se Zuzkou pře­vle­čou – Zuzka za zdra­vot­ní sestřič­ku a Peppa za vílu se záři­vý­mi kří­d­ly.  S tatín­kem ská­če Peppa v lou­žích – na nohou má zla­té fli­t­ro­va­né holín­ky. Od blá­ta se musí umýt, a to ve vaně s gumo­vou kačen­kou. Když je na kon­ci kníž­ky čas jít spát, při­vi­ne k sobě Peppa své­ho med­víd­ka s měk­kým a heboun­kým bříš­kem.

Knížka Co má Peppa ráda bude mít u dětí úspěch. Vzhledem k tomu, že hlav­ní hrdin­kou je pra­se­čí hol­čič­ka a hoj­ně jsou v ilu­stra­cích uži­ty růz­né odstí­ny růžo­vé bar­vy, zami­lu­jí si kníž­ku hlav­ně malá děv­ča­ta.


Co má Peppa ráda? Dotyková kníž­ka
Podle tele­viz­ní­ho seri­á­lu Peppa Pig auto­rů Nevilla Astleyho a Marka Bakera
Grafomotorická cvi­če­ní pro před­ško­lá­ky

Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti

Nakladatelství: Egmont Publishing

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 10

Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Albatros Media


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,28305 s | počet dotazů: 264 | paměť: 60850 KB. | 04.06.2023 - 07:10:21