Penny tašky s novým designem

DSC00604

V úte­rý 16.července pro­běh­la ver­ni­sáž ori­gi­nál­ních designo­vých tašek fir­my PENNY Market.

Vernisáž se kona­la v BUSINESS LINK v Praze a kro­mě pozva­ných hos­tů se jí zúčast­ni­li i jejich tvůr­ci. Originální let­ní sérii lát­ko­vých tašek navrh­li zná­mé osob­nos­ti: Hana Zagorová, Anna K., Lucie Borhyová, Janek Ledecký, Jakub Kohák a sku­pi­na Chinaski. Vernisáže tašek se zúčast­ni­li jak auto­ři z let­ní série, tak i někte­ří auto­ři z prv­ní série. Představit veřej­nos­ti taš­ky při­šli Lucie Borhyová, Veronika Arichteva, Martina Pártlová a Jakub Kohák. Další z auto­rů se sice nemoh­li zúčast­nit, tak ale­spoň posla­li krát­ký video­klip s pozdra­vem.

Už v led­nu 2019 bylo mož­né zís­kat lát­ko­vé taš­ky, kte­ré navrh­li Tatiana a Vojtěch Dykovi, sku­pi­na Lucie a 3v1, Ivana a Karel Gottovi, Monika a Leoš Marešovi.

Každý zákaz­ník PENNY může zís­kat za svo­je náku­py nejen exklu­ziv­ní sbě­ra­tel­ský kou­sek, ale pou­ží­vá­ním taš­ky také pod­po­ří ome­ze­ní spo­tře­by jed­no­rá­zo­vých plas­tů.

Za kaž­dých 200 Kč náku­pu v pro­dej­nách PENNY zís­ká zákaz­ník bod do sbě­ra­tel­ské kar­tič­ky, kde si po zís­ká­ní tří bodů bude moci vybrat limi­to­va­nou taš­ku se sym­bo­lic­kým doplat­kem 39,90 Kč. Tašky bude mož­né vyzved­nout v kte­ré­ko­li pro­dej­ně PENNY od 18.července do 14.srpna 2019.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: