Kritiky.cz > Filmové recenze > Péčko pro začátečníky

Péčko pro začátečníky

Po vytvo­ře­ní fil­mu Prci, prci, prcič­ky a po napsá­ní scé­ná­ře ke kome­dii Slakers scé­náris­ta David H. Steinberg neu­stá­le mys­lel na sexu­ál­ní život ado­lescen­tů. Přesněji na nedo­sta­tek sexu. A tak vznik­la nová tee­nager­ská kome­die Péčko pro začá­teč­ní­ky, jejíž krát­ké pre­view vám nyní při­ná­ší­me.


Deacon, Matt a Fred jsou mla­dí klu­ci, kte­ří se kro­mě spor­tu a jiných běž­ných věcí zají­ma­jí hlav­ně o sex. Pravda je, že pou­ze zatím teo­re­tic­ky. Jejich nej­vět­ším poku­še­ním je kaž­dá video­půj­čov­na, kon­krét­ně por­no oddě­le­ní.

Ty kou­zel­né poli­ce, kte­ré nabí­ze­jí úžas­né zážit­ky, jsou pro ně stá­le nedo­stup­né. Vždy, když už mají jed­nu z nich nadosah, někdo je nemi­lo­srd­ně vykop­ne na uli­ci. Proto trá­ví vše­chen vol­ný čas brouz­dá­ním po inter­ne­tu a sta­ho­vá­ním vše­ho, co s por­nem sou­vi­sí. Během této bohu­li­bé čin­nos­ti se jim v hla­vách zro­dí geni­ál­ní nápad, nato­čit si vlast­ní por­no.

Není to však tak jed­no­du­ché, jak by se zdá­lo. Nejdříve je nut­né zís­kat zku­še­nos­ti. Například pra­xí, což jim však zatím nehro­zí, nebo zau­če­ním se v pro­fi stu­diu. Zanedlouho tedy vědí, co budou potře­bo­vat. Bude jim sta­čit jed­na kame­ra, mik­ro­fon s rame­nem a malá střiž­na.

A samo­zřej­mě pro začá­tek bude sta­čit jed­no ochot­né a pohled­né děv­če a ochot­ný kama­rád. Zatím vše kla­pe tak, jak má. Dokonce míst­ní krás­ka, kost, po kte­ré jede a v její pří­tom­nos­ti slin­tá kaž­dý, je nad­še­ná jejich plá­nem. Fešanda to bere jako pří­le­ži­tost pro start své budou­cí kari­é­ry.

Bylo by to moc jed­no­du­ché, kdy­by v tom nebyl malý háček. Ve chví­li, kde se krás­ka začne před spuš­tě­nou kame­rou svlé­kat a poví­dat různá láka­vá slo­víč­ka, je tro­ji­ce našich fil­ma­řů totál­ně odzbro­je­na. Kamera padá ze sto­ja­nu, kaze­ta je neo­vla­da­tel­ná a mik­ro­fon se klá­tí k zemi... Všechno ostat­ní se zve­dá naho­ru...

O filmu:

Péčko pro začá­teč­ní­ky
USA / Německo, 1973, 90 min.
Režie: David M. Evans
Scénář: David H. Steinberg
V hlav­ních rolích: Erik Von Dettem, Tony Denman, Amy Smart, Daniel Farber

  • PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 20069. srpna 2006 PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY V kinech od 24. 08. 2006 Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci, kteří se kromě sportu a jiných běžných věcí zajímají hlavně o sex. Pravda je, že pouze zatím teoreticky. Jejich největším pokušením je každá […] Posted in Filmové premiéry
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Psí ostrov - 65 %9. května 2018 Psí ostrov - 65 % Příběh se odehrává v nedaleké budoucnosti v Japonsku, které je zcela odlišné od současného. V hlavním městě Megasaki vládne starosta Kobayashi, který se snaží jednat podle svého nejlepšího […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Post Coitum28. května 2004 Post Coitum Komedie, která se odehrává především v postelích a autech a u které vám bude dělat větší problémy uhodnout, kdo se s kým nevyspí než kdo se s kým vyspí. Ale přecejen je to komedie. Možná […] Posted in Filmové recenze
  • Miss Hanoi – Recenze – 40%9. srpna 2018 Miss Hanoi – Recenze – 40% Odsouzený mladík, který ve městě Varnsdorf před čtyřmi lety zabil vietnamskou Miss severní Čechy, je krátce po svém propuštění nalezen zavražděný v nedalekém lese. Vyšetřování se ujímá […] Posted in Filmové recenze
  • Strašpytlík18. prosince 2005 Strašpytlík V této předvánoční době na mě padla lehká melancholie a touha vrátit se alespoň na chvilku do dob dětství. Proto jsem se vypravila na pohádku z dílny Walta Disneye, na Strašpytlíka (angl. […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...