Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Pavel Landovský

Pavel Landovský

Pavel Landovský (* 11. září 1936 Havlíčkův Brod - 10. říj­na 2014 Praha), pře­zdí­va­ný Lanďák, je význam­ný čes­ký herec a dra­ma­tik, býva­lý disi­dent, sig­na­tář Charty 77. Tento veli­ce své­ráz­ný, oso­bi­tý a svo­bo­do­my­sl­ný herec se, ač byl a je bez jaké­ho­ko­liv sys­te­ma­tic­ké­ho herec­ké­ho vzdě­lá­ní, v prů­bě­hu let pro­pra­co­val mezi nej­o­ri­gi­nál­něj­ší i nej­u­zná­va­něj­ší čes­ké her­ce.

Život a dílo

Vyučil se původ­ně nástro­ja­řem a po matu­ri­tě na stroj­ní prů­mys­lov­ce se cel­kem čty­ři­krát mar­ně pokou­šel dostat na stu­di­um herec­tví na DAMU. Začínal pak jako řado­vý sta­tis­ta v tep­lic­kém diva­dle, v roce 1960 jako herec-elév (kan­dr­das) začal hrát v diva­dle v Šumperku, po něko­li­ka drob­ných šta­cích v oblast­ních diva­dlech (Klatovy a Pardubice) nako­nec na deset let zakot­vil v praž­ském Činoherním klu­bu, kde půso­bil také jako pří­le­ži­tost­ný dra­ma­tik (kro­mě diva­dla psal ale i pro Československý roz­hlas). Po pod­pi­su Charty 77 byl v rám­ci akce Asanace vyhnán do emi­gra­ce do Rakouska, kde se stal her­cem vídeň­ské­ho Burgtheateru, od roku 1989 ovšem opět hra­je doma v České repub­li­ce. Pavel Landovský zemřel doma v pátek večer 10. říj­na.


Detaily o článku Pavel Landovský


Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,93978 s | počet dotazů: 245 | paměť: 51607 KB. | 22.10.2021 - 16:03:32