Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát

Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát

Horvat
Horvat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč jste se roz­ho­dl při­jmout nabíd­ku na poměr­ně vel­kou roli ve fil­mu Decibely lás­ky?

Já jsem si při prv­ních kon­tak­tech mys­lel, že si ze mě děla­jí sran­du. Až když mi zavo­lal reži­sér a násled­ně také Rudolf Hrušínský, tak mi došlo, že to mys­lí váž­ně. Je to pro v kaž­dém pří­pa­dě nová a zají­ma­vá zku­še­nost a zpět­ně jsem rád, že jsem na tuto nabíd­ku kýv­nul.

Vaše role je sku­teč­ně plno­hod­not­ná, niko­liv žád­ná reklam­ní účast – co pro vás bylo nej­ná­roč­něj­ší?

Určitě řídit vel­ké pope­lář­ské auto v cen­t­ru Plzně za plné­ho pro­vo­zu. Když jsem do toho sedl popr­vé, tak jsem si byl jis­tý, že očešu všech­na auta v blíz­kém oko­lí. Nakonec to ale dob­ře dopadlo a niko­ho jsem nena­bou­ral. Celkově jsem si natá­če­ní uží­val, moc mě to bavi­lo. Když jsem viděl, že i sku­teč­ní her­ci to někdy zka­zí, tak mě opus­ti­la i tré­ma.

Ve fil­mu máte i pěvec­ký part, tak­že se z vás vlast­ně stá­vá muzi­ká­lo­vý herec – zpí­vá­te rád a měl jste již mož­nost si vyzkou­šet při něja­ké ofi­ci­ál­ní pří­le­ži­tos­ti?

Zpívám rád a je to na mě dou­fám znát (smě­je se). Měl jsem mož­nost zazpí­vat si s Petrem Jandou píseň Otázky v rám­ci slav­nost­ní­ho veče­ra na Fotbalistovi roku a také se sku­pi­nou Kabát pří­mo na podiu píseň Žízeň. Tam jsem tedy spíš kři­čel slo­vo ´žízeň´ pořád doko­la (smích). Nikdy bych si netrou­fal nazý­vat se zpě­vá­kem v pra­vém slo­va smys­lu, ale v kaž­dém pří­pa­dě mě to moc baví.

Co bylo pro vás na natá­če­ní  nej­zá­bav­něj­ší, ode­hrá­la se něja­ká neče­ka­ná situ­a­ce, z níž jste se musel dostat?

Do úzkých jsem si snad ani jed­nou nedo­stal, ale urči­tě mi někdy vypa­dl text a mís­to toho jsem vypus­til z pusy úpl­nou hloupost. V tu chví­li se buď ozve ´stop´ nebo to reži­sér schvál­ně nechá dojet až do kon­ce, aby si to ten herec pořád­ně vyžral. A ješ­tě mi vlast­ně málem uje­la mul­ti­ká­ra, kte­rou jsem nemohl zasta­vit. Jak jsem sta­čil poznat štáb kolem fil­mu, toto se někde urči­tě ješ­tě obje­ví (smích).

 Jste tre­né­rem před­ní­ho čes­ké­ho fot­ba­lo­vé­ho týmu, ale je sly­šet i vel­mi pochval­ný hlas o vašem herec­kém talen­tu. Nezměníte pro­fe­si?

Pro mě to byla hezká zku­še­nost a mám z ní radost, ale herec ze mě nej­spíš nikdy nebu­de. Byla to pro mě skvě­lá zába­va.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Decibely lásky – Recenze – 20%12. února 2016 Decibely lásky – Recenze – 20% Decibely lásky jsou letním muzikálem plným romantiky a písniček Michala Davida, který film spoluprodukoval a hraje v něm sám sebe ve scéně, která se odehrává na jeho koncertu. V podstatě […] Posted in Filmové recenze
  • Decibely lásky29. ledna 2016 Decibely lásky V hlavních rolích příběhu tří dvojic zcela rozdílného věku, jejich přátel a současných i minulých lásek se objeví otec a syn Rudolfové Hrušínští, Iva Janžurová, Alžběta Bartošová, Filip […] Posted in Filmové premiéry
  • Titulky k Fantasy Island S01E04 - Once Upon a Time in Havana6. července 2022 Titulky k Fantasy Island S01E04 - Once Upon a Time in Havana Alma je mladá dívka, která ze všeho nejvíc na světě miluju hudbu. Její tradičně založená rodina ovšem její rozhodnutí neschvaluje a tak se Alma vydá na Fantasy Island a jejím přáním je, […] Posted in Titulky
  • NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ANGRY BIRDS - KOMIKS - VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ31. října 2016 NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ANGRY BIRDS - KOMIKS - VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ Přestože od vzniku legendární počítačové hry uplynulo sedm let, tvůrci filmu se neváhali popasovat s těžkým úkolem vytvořit z původní arkády rodinnou komedii, jež letos na jaře zamířila do […] Posted in Recenze knih
  • Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott18. října 2018 Hannibal - jak může zhatit pokračování Ridley Scott „Hannibal“ je důvod, proč jsem nějakou dobu nemohl Ridleyho Scotta vystát. Nadále jsou filmy, které od něj přímo nesnáším a „Hannibal“ je pořád na vrcholu tohoto žebříčku. Blízko v závěsu […] Posted in Retro filmové recenze
  • #2130: Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji10. září 2020 #2130: Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji Živí mrtví 32: Odpočívej v pokoji (The Walking Dead Vol. 32: Rest In Peace)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2020. Původně vyšlo jako čísla 187 až 193 v sérii […] Posted in Recenze komiksů
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […] Posted in Recenze knih
  • Internet pro seniory2. března 2017 Internet pro seniory Josefa Pecinovského (1946) znají čtenáři hlavně jako autora české literární fantastiky. Základ jeho tvorby tvoří pochmurné dystopické příběhy plné akce. Na české literární sci-fi a fantasy […] Posted in Recenze knih
  • Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás5. listopadu 2018 Ani Deset poselství vašich andělů neudělá zázraky za vás Proč jsme tady? Na světě, ve kterém je někdy složité se vyznat? Četla jsem tuto knihu krátce po shlédnutí dokumentu o tom, že andělé jsou od pradávna vlastně tvorové, kteří v podobě bohů […] Posted in Recenze knih
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,82595 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60155 KB. | 19.08.2022 - 23:02:11