Kritiky.cz > Recenze knih > Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

Paula Hawkins: Dívka ve vlaku

DivkaVeVlaku

Román, kte­rý trhal a trhá po celém svě­tě rekor­dy v počtu pro­da­ných výtis­ků.

A o čem že vlast­ně je? Rachel kaž­do­den­ně dojíž­dí vla­kem do prá­ce a po ces­tě si pro­hlí­ží okol­ní domy. Postupem času si oblí­bí jeden mla­dý pár, kte­rý vždy, když kolem jejich domu pro­jíž­dí, sle­du­je a vymys­lí jim i jmé­na – Jason a Jess. Jednoho dne však Rachel zahléd­ne něco, co by nemě­la, a když se poté dozví, že je Jess pohře­šo­va­ná, nevá­há se obrá­tit na poli­cii a zaplést se tak do vyšet­řo­vá­ní. A to více než dost.

Po pře­čte­ní mám na kni­hu stá­le roz­po­ru­pl­né názo­ry. Četla se sama, v autor­či­ně sty­lu psa­ní je skry­to něco, co vás neu­stá­le nutí číst dál, i když to není děj a zvra­ty. Na to, že Dívka ve vla­ku je Pauly Hawkins prv­ní kni­ha, tak není vůbec špat­ná a pora­di­la si s ní vel­mi dob­ře. Nicméně to není zase tak prů­lo­mo­vý a str­hu­jí­cí román, jak uvá­dí všech­ny rekla­my.

Co se týče děje, ten byl akč­ní, zají­ma­vý, plný malých a neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Líbilo se mi cel­ko­vé zasa­ze­ní do pro­stře­dí vla­ků, kole­jí a tako­vé­ho malo­měst­ské­ho živo­ta. Jako v kaž­dém dob­rém thrille­ru, až do kon­ce jsem netu­ši­la, kdo je pacha­tel, ale to by pod­le mě měla být u napí­na­vé kni­hy samo­zřej­most.

Překvapilo mě, že Paula Hawkins do pří­bě­hu umís­ti­la poměr­ně malé množ­ství postav. To byl dob­rý nápad, s jed­not­li­vý­mi cha­rak­te­ry osob­nos­tí jsem se postup­ně sezna­mo­va­la a ke kon­ci jsem o kaž­dé posta­vě vědě­la snad úpl­ně vše. A to vět­ši­nou samé nehez­ké věci. Je zde krás­ně uká­zá­no, jak mohou lidé na povrch vypa­dat bez­sta­rost­ní a šťast­ní, ale sku­teč­nost je úpl­ně jiná.

Vlastnosti, zvy­ky a cho­vá­ní postav – to bylo také vel­mi zají­ma­vé. Nečetla jsem ješ­tě žád­nou kni­hu, kde by mi všich­ni hrdi­no­vé byli nesym­pa­tič­tí, a u kaž­dé pře­va­žo­va­ly nega­tiv­ní vlast­nos­ti.

Nadchla mě cel­ko­vá poin­ta pří­bě­hu a jeho rozuz­le­ní. Dívka ve vla­ku dis­po­nu­je pře­de­vším skvě­le pro­myš­le­ným pří­bě­hem a psy­cho­lo­gic­ký­mi vzta­hy.

Pokud máte rádi napí­na­vé pří­běhy, kte­ré mají smy­sl, budou vám po pře­čte­ní neu­stá­le vrtat v hla­vě a hlav­ní hrdi­ny bude­te nesná­šet a záro­veň milo­vat, tak je Dívka ve vla­ku to pra­vé pro Vás.


 • Nakladatel: Ikar
 • Edice: Edice svě­to­vý best­seller
 • Jazyk: čes­ky
 • Pořadí vydá­ní: 1.
 • Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
 • Počet stran: 328
 • Vazba: Pevná
 • Formát, hmot­nost: 150 × 233 mm, 512 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.


Ohodnoťte článek


Vendula Jindrová

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […]
 • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
 • Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let4. listopadu 2019 Zlomíš si jazýček - logopedická příručka pro děti od 4 do 7 let Dnešní děti hůře mluví, některé vůbec. Rodiče s dětmi tolik nekomunikují, jak tomu bylo dříve. Více se využívá technika, a na knihy, čtení a povídání nezbývá tolik času. Tyto děti plní […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které […]
 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
 • Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013)16. února 2016 Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013) Tallie Jonesová je enormně vytížená žena. V Hollywoodu platí ve svých čtyřiceti za jednu z nejlepších režisérek. Kolem sebe má jen pár lidí, kterým ale bezmezně věří – dceru Max, starého […]
 • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel […]
 • Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.25. února 2019 Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy. Marin za sebou nechala celý svůj život, s nikým ze své minulosti nemluvila a ani její nejlepší kamarádka Mabel neví, co se s ní stalo, ani proč se rozhodla s nikým nemluvit. Jenomže teď […]
 • Dva proti říši - Jiří Šulc12. listopadu 2019 Dva proti říši - Jiří Šulc S beletristickými knihami napsanými podle skutečných událostí je jedna velká potíž. Pokud se totiž čtenář o danou věc zajímá (což v případě, že o nějaké historické události čte, je věcí […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]