Kritiky.cz > Profily osob > PAUL BETTANY

PAUL BETTANY

Bettany

PAUL BETTANY (Dryden Vos) je drži­te­lem kla­sic­ké­ho herec­ké­ho vzdě­lá­ní v rám­ci Drama Centre v Londýně.

Američtí divá­ci se s ním popr­vé setka­li ve fil­mu Briana Helgelanda Příběh rytí­ře, ve kte­rém si po boku Heatha Ledgera zahrál kome­di­ál­ní roli Chaucera. Za svůj výkon zís­kal cenu London Critics“ Circle Film Award v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli a byl uve­den na žeb­říč­ku stov­ky nej­za­jí­ma­věj­ších uměl­ců roku 2001 maga­zí­nu Daily Variety. Poté si zahrál v detek­tiv­ním thrille­ru reži­sé­ra Paula McGuigana Hra o smr­tiTomem Hardym, Vincentem CasselemBrianem Coxem.

Následně si Bettany zahrál roli fik­tiv­ní­ho spo­lubyd­lí­cí­ho po boku Russella Croweho, Eda HarriseJennifer Connelly v osca­ro­vém sním­ku Čistá duše v režii Rona Howarda. Za svůj výkon v tom­to fil­mu si vyslou­žil cenu London Critics“ Circle Film Award v kate­go­rii Nejlepší brit­ský muž­ský herec­ký výkon.

Následně se Bettany podí­lel na napí­na­vém nezá­vis­lém sním­ku Thaddeuse O’Sullivana Rozpolcená srd­ceOlivií WilliamsHelenou Bonham Carter. Touha otes­to­vat své herec­ké schop­nos­ti ješ­tě inten­ziv­ně­ji ho při­ved­la k roli ve fil­mu Dogville, dra­ma­tic­kém thrille­ru Larse von TrieraNicole KidmanStellanem Skarsgårdem.

            Bettany si poté zno­vu zahrál po boku Russela Croweho, ten­to­krát ve sním­ku Master and Commander: Odvrácená stra­na svě­ta v režii Petera Weira. Svým výko­nem v tom­to fil­mu si vyslou­žil cenu Evening Standard British Film Award v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon, cenu London Critics“ Circle Film Award v kate­go­rii Britský herec roku a také cenu Elle Style Award v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon. Nominován za ni pak byl napří­klad na cenu BAFTA v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, a v této kate­go­rii byl nomi­no­ván napří­klad i na cenu Broadcast Film Critics Association Award.

Poté si zahrál v celo­ve­čer­ním sním­ku spo­leč­nos­tí Working Title a Universal WimbledonKirsten Dunst, Jonem FavreauJamesem McAvoyem v režii Richarda Loncrainea. Následně jsme ho měli mož­nost spat­řit v roli Silase ve vyso­ce oče­ká­va­ném sním­ku spo­leč­nos­ti Sony Šifra mis­tra Leonarda v režii Rona Howarda. Film se stal obrov­ským kasov­ním trhá­kem i díky hvězd­né­mu herec­ké­mu obsa­ze­ní, kte­ré zahr­no­va­lo Toma Hankse, Audrey Tautou, Iana McKellenaAlfreda Molinu.

            Následně byl k vidě­ní v celo­ve­čer­ním sním­ku Inkoustové srd­ce, fan­ta­sy dob­ro­druž­ném sním­ku spo­leč­nos­tí New Line Cinema a Warner Bros. na moti­vy série dět­ských best­selle­rů, ve kte­rém si zahrál spo­leč­ně s Brendanem Fraserem, Helen Mirren a Andy Serkisem pod režij­ním vede­ním Iaina Softleyho.

Poté se ujal radi­kál­ně odliš­né role v celo­ve­čer­ním sním­ku spo­leč­nos­ti Fox Searchlight Tajný život včel, v němž byl k vidě­ní spo­leč­ně s Dakotou Fanning. Téhož roku jsme moh­li také sly­šet jeho hlas v roli Jarvise ve vyso­ce úspěš­ném sním­ku Iron Man v režii Jona Favreaua. Tuto roli poslé­ze namlu­vil také ve fil­mech Iron Man 2, Iron Man 3 a Avengers.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...