Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Pauhofová v Poslední aristokratce září v roli velkoměstské dračice z New Yorku

Pauhofová v Poslední aristokratce září v roli velkoměstské dračice z New Yorku

vlcsnap 2019 09 25 21h48m51s098

V nové čes­ké kome­dii Jiřího Vejdělka Poslední aris­to­krat­ka se před­sta­ví v České repub­li­ce dob­ře zná­má slo­ven­ská hereč­ka Tatiana Pauhofová. Ve fil­mu hra­je Jess, pří­tel­ky­ni man­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny Čechoameričana Franka Kostky v podá­ní Hynka Čermáka. Ten v Čechách zdě­dil rodo­vé síd­lo – zámek Kostka, na něž se se svou ženou Vivien ali­as Tatianou Dykovou a dce­rou (Yvona Stolařová) z Ameriky vra­cí.

„Já vlast­ně obhos­po­da­řu­ji krás­ný a pro­stor­ný newy­or­ský byt, o kte­rý se sta­rám během nepří­tom­nos­ti jeho maji­te­lů, kte­ří odje­li do Čech pře­brat svůj zámek,“ říká o své posta­vě kadeř­ni­ce Jess Tatiana Pauhofová. Ta si tak natá­če­ní Poslední aris­to­krat­ky díky posta­vě Američanky uži­la ve spe­ci­ál­ně vysta­vě­ném lof­to­vém bytě půso­bí­cím jako u cen­t­ra New Yorku.

Táňa Pauhofová neje­nom, že je skvě­lou hereč­kou, ale navíc jí všech­ny kos­týmy, kte­ré jsme na ní vyzkou­še­li, tak slu­še­ly, že jsem roz­ho­dl, že se bude pře­vlé­kat spe­ci­ál­ně do kaž­dé scé­ny, a nako­nec jsem neo­do­lal a nechal jsem ji hrát její posta­vu jako šmrn­cov­ní vel­ko­měst­skou dra­či­ci,“ říká reži­sér Jiří Vejdělek.

Ve vyso­kých kozač­kách jí to tak seklo, že jeden z her­ců byl ochot­ný vzdát se půl­ky hono­rá­ře, když mu při­píšu s Táňou líba­cí scé­nu. Co vám mám poví­dat, napsal jsem mu ji.

Film Poslední aris­to­krat­ka, kte­rý divá­ci v kinech uvi­dí od 24. říj­na, se ode­hrá­vá v 90. letech.

Přestože se stři­hy z deva­de­sá­tých let vra­cí do módy, sehnat tři­cet let sta­ré kous­ky oble­če­ní neby­lo pro tvůr­ce úpl­ně snad­né. V mís­tech natá­če­ní tak fil­ma­ři vyku­po­va­li od míst­ních oby­va­tel zacho­va­lé kous­ky a v Praze, Brně a Bratislavě proš­mejdi­li vše­mož­né baza­ry, aby zís­ka­li oble­če­ní jak na před­sta­vi­te­le čes­kých turis­tů navště­vu­jí­cí zámek Kostka, tak pře­de­vším vzác­né ame­ric­ké kous­ky pro rodi­nu Kostkových z New Yorku. „Kostýmní výtvar­ni­ce Katarina Hollá se svý­mi kosty­mér­ka­mi pro­hra­ba­ly všech­ny naše skří­ně, tak­že i já jsem nako­nec do fil­mu při­spěl pěk­ný­mi vyslou­ži­lý­mi kalho­ta­mi,“ smě­je se Jiří Vejdělek.

  • Poslední aristokratka23. října 2019 Poslední aristokratka SYNOPSE Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka. Potomek emigrantů se tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a […] Posted in Speciály
  • Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici9. prosince 2019 Začátek roku 2020 zahájíme se seriálem o velké panovnici Nový rok s Českou televizí začne dalším pokračováním minisérie Marie Terezie, jejíž dva díly zhlédlo před dvěma lety více než dva miliony diváků. Česká televize zařadí  1. a 5. ledna 2020 […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ13. dubna 2017 Špunti na vodě - PROFILY HERCŮ Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec, rodák z Plzně. Do povědomí diváků poprvé výrazněji vstoupil už během studií na hudebně-dramatickém oboru na Pražské konzervatoři coby […] Posted in Profily osob
  • Vratné lahve - Snadné je žít...23. srpna 2020 Vratné lahve - Snadné je žít... Josef Tkaloun není běžným pětašedesátníkem. Živí se jako učitel, nezvládá krizové situace se vzpurnými žáky a počítačům rozumí jako koza petrželi. Jeho dny se pozvolna sčítají a víc než […] Posted in Retro filmové recenze
  • Účastníci zájezdu11. května 2020 Účastníci zájezdu o filmu Komedie podle románu nejpopulárnějšího současného českého spisovatele Michala Viewegha navazuje na úspěch Románu pro ženy, který se stal nejúspěšnějším filmem loňského […] Posted in Speciály
  • Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem2. ledna 2020 Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí na silnici jako mohutný koráb, a právě takové auto si z recese koupil jazzový trumpetista Ludvík. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kajínek – příliš mnoho povyku12. července 2019 Kajínek – příliš mnoho povyku Je režijní debut herce a kaskadéra Petra Jákla ml., inspirovaný skutečným příběhem nejpopulárnějšího českého zločince posledních let, další bulvární senzací, která má jen přitáhnout […] Posted in Retro filmové recenze
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky24. června 2019 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
  • 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947.13. června 2019 3 sezony v pekle - Příběh hlavního hrdiny Ivana Heinze se začíná rozehrávat v roce 1947. Devatenáctiletý Ivan chce  zapadnout mezi  skupinu mladých lidí, kde se každý snaží zaujmou osobitostí a bohémským stylem života. Ivan si vybral dráhu básníka a píše, co mu slina na jazyk […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,16763 s | počet dotazů: 233 | paměť: 51949 KB. | 21.06.2021 - 06:20:19