Pátý element

200510032124 01 paty element

Sci-fi a roman­tic­ká kome­die záro­veň o vel­kém kon­cen­t­ro­va­ném zlu, kte­ré se jed­nou za 5000 let při­blí­ží k Zemi. Jediná mimo­zem­ská civi­li­za­ce se tomu­to zlu umí brá­nit pomo­cí pěti ele­men­tů, kte­ré scho­dou okol­nos­tí ukrý­vá na Zemi v jed­nom nená­pad­ném chrá­mu v Egyptě...

Čtveřici ele­men­tů tvo­ří kame­ny, z nichž kaž­dý před­sta­vu­je jeden živel (vodu, vzduch, zemi a oheň). Pátým ele­men­tem, repre­zen­tu­jí­cím lás­ku, je potom doko­na­lá živá bytost - spo­ře odě­ná dív­ka Leelou (Milla Jovovich). Ta se dosta­ne na Zemi při havá­rii kos­mic­ké lodi, kte­rá sem při­vá­ží pět ele­men­tů, aby Zemi ochrá­ni­li před blí­ží­cím se zlem. Havárii nikdo nepře­ži­je a nej­vyš­ší bytost je gene­tic­ky rekon­stru­o­vá­na z nale­ze­né­ho kous­ku živé tká­ně.

Ani v sebe­lep­ším fil­mu ale není vše doko­na­lé. Nepříliš věro­hod­ně půso­bí padouch Zorg (Gary Oldman) a teď nemys­lím herec­ký výkon nebo posta­vu jako tako­vou. Jde spíš o to, že boj pro­ti obrov­ské­mu kon­cen­t­ro­va­né­mu zlu, kte­ré ohro­žu­je celou gala­xii se v půl­ce fil­mu degra­du­je na honič­ku s jed­ním pozem­ským padou­chem, což je tro­chu ško­da.

Úplný úlet je potom úchyl­ný komik (Chris Tucker), jehož scé­ny bych sestří­hal tak na polo­vi­nu nebo jeho posr­ta­vu úpl­ně vyne­chal. Na to, že ve fil­mu vlast­ně žád­nou úlo­hu nehrál, se na scé­ně vysky­to­val pří­liš čas­to a půso­bil spíš jako Jar-Jar z Hvězdných válek, ale mno­hem trap­ně­ji.

Nicméně tyto dvě posta­vy nejsou úpl­ně ústřed­ní i když se sna­ží ten dojem vzbu­dit. Ústředními posta­va­mi jsou nej­vyš­ší bytost (Milla Jovovich), býva­lý voják a sou­čas­ný taxi­kář Corben Dallase (Bruce Willis) a kněz Vito Corneliusco (Ian Holm). Na této tro­ji­ci celý film sto­jí a díky nim a geni­ál­ní fan­ta­zii reži­sé­ra Bessona pat­ří Pátý ele­ment k tomu lep­ší­mu, co bylo v 90. letech v žán­ru sci-fi nato­če­no.

O filmu:

Pátý ele­ment
Francie / USA, 1997, 126 min
Režie: Luc Besson
V hlav­ních rolích: Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich, Chris Tucker, Luke Perry, Brion James, Marie Guillard, Tom „Tiny“ Lister Jr., Lee Evans, Charlie Creed-Miles, John Neville, John Bluthal, Mathieu Kassovitz, Martin McDougall, Lenny McLean


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • 5x214. ledna 2005 5x2 Pět krát dva je deset, ale v tomto případě se nejedná o film matematický a pro matematiky, který by vás nutil počítat, ale o psychologický film s jemným nádechem experimentu. Režisér […]
  • Kdo se bojí Virginie Woolfové?24. ledna 2005 Kdo se bojí Virginie Woolfové? Film Kdo se bojí Virginie Woolfové? je v současné době v našich kinech promítán v rámci Projektu 100. V 60. letech ho na základě divadelní hry Edwarda Albeeho natočil režisér Mike […]
  • Karcoolka27. října 2006 Karcoolka Za devatero lesy a devatero horami žila jedna holčička a ta tak často nosila červený čepeček, že se jí říkalo Karkulka. Jenže to bylo asi tak v 18. století, takže teď ve století 21. už se […]
  • Terminál15. září 2004 Terminál Viktor Navorski (Tom Hanks) se těší na dlouho plánovanou návštěvu New Yorku. Jeho plány však naruší politický převrat v jeho rodné zemi Krakozii. Díky převratu se Viktor stává pro americké […]
  • Šťastnou cestu14. července 2004 Šťastnou cestu Do děje filmu je divák vhozen bez velkých okolků. Žádné zdlouhavé úvody, představování postav, hned po pár minutách přijde jedna ze dvou hlavních zápletek: po premiéře svého nového filmu […]