Pátý elefant

Terry Pratchett - Pátý ele­fant

Pátý elefant

Další fan­tas­tic­ký pří­běh ze Zeměplochy nám opět při­vá­dí na scé­nu zná­mé posta­vič­ky Ankh - Morporské měst­ské hlíd­ky, kon­krét­ně veli­te­le Elánia, stráž­ni­ci vlkodla­ka Anguu i dob­rác­ké­ho Karotku.

Něco základ­ní­ho k pří­bě­hu kni­hy. V dale­kém Uberwaldu se kona­jí vol­by nové­ho trpas­li­čí­ho krá­le. Ankh - Morpork tam vysí­lá diplo­ma­ta (pře­kva­pi­vě Elánius) s jeho man­žel­kou (Lady Sibylou) a vel­vy­sla­nec­ký­mi ata­šé (troll Navážka, trpas­li­ce Řiťka). Civilizovaní lidé z Ankh - Morporku jsou náh­le vrže­ni do svě­ta Uberwaldu, kde pla­tí jak­si jiná pra­vi­dla. Výjimkou nejsou ban­di­té, lidí zde žije cel­kem málo, nao­pak jde zde hod­ně trpas­lí­ků (kte­ří ješ­tě stá­le vál­čí s trolly) a také upí­rů a hlav­ně vlkodla­ků. Události v dale­kém Uberwaldu však mají neče­ka­nou spo­ji­tost s udá­los­ti v Ankh - Morporku, tam je totiž ukra­den tzv. „Mazanec“, což je něco jako trpas­li­čí koru­no­vač­ní kle­not (jen se jak­si nedá­vá do rukou, ale na…ehm…opačnou část těla).

Božský Terry zde opět roze­hrá­vá svůj tra­dič­ní pří­běh plný humo­ru oko­ře­ně­ný o detek­tiv­ní záplet­ku. Humor zde pra­me­ní z pra­po­p­ných zvy­ků ješ­tě nez­ci­vi­li­zo­va­ných Uberwalďanů a také z trpas­li­čích kon­zer­va­tiv­ních oby­čejů. Já osob­ně styl psa­ní páně Pratchetta mám vel­mi v obli­bě (což ví jis­tě kaž­dý, kdo mě jen tro­chu zná), tak­že si jsem vědom, že ke kni­ze jis­tě nepři­stu­pu­ji zce­la kri­tic­ky, ale … váž­ně je to super kou­sek. Silně bych ješ­tě vyzve­dl pří­tom­nost posta­vi­ček Igorů. Igorové jsou oso­by, kte­rých je v Uberwaldu mno­ho, ale v pod­sta­tě tvo­ří jed­nu oso­bu, neboť když někdo z nich zemře, tak si ostat­ní Igorové roze­be­rou fun­gu­jí­cí čás­ti jeho těla a „upgra­du­jí“ se…morbidní? Ale ne…, vše je podá­no v Pratchettově humor­ném sty­lu.

Hodnocení 94%.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nohy z jílu31. března 2020 Nohy z jílu Kniha Nohy z jílu je další ze série humorných fantasy publikací Terryho Pratchetta ze světa Zeměplochy (Discworld). Je až s popem, jak si ten zajímavý pán z Anglie již po více než deset […]
  • P. K. Dick - Zlatý muž25. dubna 2020 P. K. Dick - Zlatý muž P. K. Dick je mým oblíbeným autorem, takže i k tomuto textu je nutno patřičně přistupovat. Berte na vědomí, že před psaním jsem si klávesnici za zpěvu temných songů kapely Lunetic […]
  • Richard Bachman - Dlouhý pochod26. května 2020 Richard Bachman - Dlouhý pochod Jen tak na vysvětlenou, Richard Bachman = Stephen King (je to jeho starý pseudonym), takže už jsme doma (mrk, mrk)?To máte tak když žijete v nějaké blíže neurčené americké totalitní […]
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, […]
  • Jan Keller - Až na dno blahobytu21. prosince 2019 Jan Keller - Až na dno blahobytu Jan Keller nám ve své slavné knize z úvodu devadesátých let líčí konzumní společnost a její sebevražedné působení na této planetě.Jan Keller je osoba, ke které se nejčastějí vztahují dva […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni15. listopadu 2019 Disney - Nejmilejší sbírka pohádek - pohádky, které znají úplně všichni Kdo by neznal pohádku Lví král. V této knize najdou čtenáři i tento příběh. Pro ty, kdo nečetli nebo neviděli, ale nejenom pro ně jde o to, že hlavní postavou je malý lev Simba. Ten se […]
  • Kroniky deštné divočiny – Dračí domov – draci a jejich strážci se blíží k objevení bájné Kelsingry20. ledna 2020 Kroniky deštné divočiny – Dračí domov – draci a jejich strážci se blíží k objevení bájné Kelsingry Další pokračování cesty draků a lidí po řece za bájným místem draků - Kelsingrou. Jak pokračuje jejich cesta? Co se u hrdinů knihy změnilo a dosáhnou konečně bájného města? Odpovědi na […]
  • Helsing, Mason: Můj otec byl MIB8. listopadu 2019 Helsing, Mason: Můj otec byl MIB Encyklopedický rozměr knihy Můj otec byl MIB je jen jednou předností. Další je fakt, že Jan van Helsing zpracoval informace ve spolupráci se synem muže, který prý pracoval jako Muž […]
  • Krasopis – naučte se psát krásně19. února 2019 Krasopis – naučte se psát krásně Nyní píšeme na klávesnici počítače, dříve se psalo na stroji. Ještě předtím to bylo perem, které se namáčelo v kalamáři. Myslím si, že je moc důležité, jak píšeme. Dnešní uspěchaná, […]
Další naše články...