Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Patricia Arquette

Patricia Arquette

Patricia
Patricia

Patricia T. Arquette, vět­ši­nou ozna­čo­va­ná jen jako Patricia Arquette, pře­chý­le­ně Arquetteová, (* v pon­dě­lí 8. dub­na 1968 v Chicagu v Illinois ve Spojených stá­tech ame­ric­kých) je ame­ric­ká reklam­ní, fil­mo­vá a seri­á­lo­vá tele­viz­ní a roz­hla­so­vá hereč­ka, hudeb­ní skla­da­tel­ka a model­ka. Mezi její nej­zná­měj­ší role pat­ří Frankie Paigeová z horo­ru Stigmata, Alabama Whitmanová z kri­mi­thrille­ru Pravdivá roman­ce, Kathy O’Hara z živo­to­pis­né kome­die Ed Wood a Alison DuBoisová z tele­viz­ní­ho seri­á­lu Médium. Jejími sou­ro­zen­ci jsou Alexis, Rosanna, Richmond a David Arquetteovi, jejím dědeč­kem byl slav­ným tele­viz­ní komik Cliff Arquette.

Patricia T. Arquette se naro­di­la v pon­dě­lí 8. dub­na 1968. Jejím otcem je herec Lewis Arquette. Má tři/čtyři sou­ro­zen­ce, sest­ry Alexis Arquette a Rosannu Arquette a bratra/bratry Richmnonda Arquettea a Davida Arquettea, ona sama je věko­vě pro­střed­ní. Všichni sou­ro­zen­ci se věnu­jí herectví.Jejich děde­ček Cliff Arquette byl slav­ným tele­viz­ním komi­kem a rodi­na Arquettů měla dlou­hou diva­del­ní tra­di­ci.

Patricia Arquette debu­to­va­la v tele­viz­ních dět­ských pořa­dech a roz­hla­so­vých rekla­mách. V roce 1974 se s rodi­nou pře­stě­ho­va­la do Los Angeles. Tou dobou se sta­la model­kou, děla­la v Portugalsku, Francii a Itálii. Po matu­ri­tě ode­šla za star­ší sestrou Rosannou Arquette, aby si spl­ni­la svůj sen – herec­tví. Patricia Arquette hrá­la v umě­lec­ké komu­ně ve Virginii a stu­do­va­la u Miltona Kastelase v New Yorku.

V roce 1987 měla svůj fil­mo­vý debut ve sním­ku reži­sér­ky D. Logothetis Pěkně chytří. Významnější byla ale její role Kristen Parkerové ve fil­mu Noční můra v Elm Street 3: Bojovníci ze sna. V roce 1991 si Patricie Arquette všimla Diane Keaton, kte­rá ji obsa­di­la do role epi­lep­tič­ky Alice Guthrie ve fil­mu Divoký květ, za tuto roli byla Arquette oce­ně­na na Cable Ace Award 1991.

Mezi její zná­mé role pat­ří pro­sti­tut­ka Alabama Whitmanová z kri­mi­thrillle­ru reži­sé­ra T. Scotta Pravdivá roman­ce a man­žel­ka Eda Wooda Kathy O’Hara v živo­to­pis­né kome­dii reži­sé­ra Tima Burtona Ed Wood. Režisér David Lynch jí dal ve fil­mu Lost Highway mož­nost zají­ma­vě ztvár­nit dvoj­ro­li Renée Madisonová a Alice Wakefieldová

V roce 1992 se jí a her­ci Nicolasi Cagovi naro­dil syn Enzo. V roce 1995 se za Cage vda­la, v roce 2001 se ale roz­ved­li. Později si vza­la Thomase Janea, kte­ré­mu v roce 2003 poro­di­la dce­ru Harlow Olivii Calliope.

Patricia Arquette hrá­la také hlav­ní posta­vu v kri­mi­nál­ním seri­á­lu Médium, stát­ní žalob­ky­ni Alisson DuBoisovou.

V čer­ven­ci 2009 poda­la Arquette žádost o roz­vod s Thomasem Janem, ale poz­dě­ji ji stáh­la. V pátek 20. srp­na 2010 poda­la Arquette žádost o roz­vod zno­vu, pou­ka­zo­va­la v ní na údaj­né nesmi­ři­tel­né roz­po­ry s man­že­lem. Zároveň v ní žáda­la, aby jejich teh­dy sed­mi­le­tá dce­ra Harlow Olivia Calliope byla svě­ře­na do její péče.


Detaily o článku Patricia Arquette


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,36712 s | počet dotazů: 227 | paměť: 55873 KB. | 24.05.2022 - 00:41:59