Kritiky.cz > Filmové recenze > Past

Past

th 1 11

Tak mesic po pre­mi­é­ře fil­mu Vám při­ná­ším snad dobrou recen­zi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones

  Tak zase mám zpož­dě­ní
v tom, že nestí­hám psát recen­ze. No by jsem na dovo­le­né a tak jsem si všech­ny fil­my, co jsem chtěl z recen­zo­vat nahrál na video a tak dost zpož­dě­ně píšu dal­ší recen­zi. Tak teď na film Past, kte­rý se dával dlou­ho na začát­ku září a já v té době měl dost svých pro­blé­mů s tím, jak se na dovo­le­nou při­pra­vit a ješ­tě k tomu jsem našel zas dív­ku své­ho srd­ce, kte­rá mi zapl­ňu­je mé srd­ce. Snad mi to dlou­ho vydr­ží.

   Ale teď fil­mu Past. Je obsa­zen jed­ním slav­ným her­cem Seanem Connerym - ten­to „sta­rý Skot“ je obsa­zen do jed­no­ho vyslou­ži­lé­ho zlo­dě­je a dru­hou hlav­ní posta­vou je Catarine Zeta-Jones, kte­rá, když nato­či­la ten­to film, neby­la dost zná­má, ale jak je vid­no, teď se kolem ní točí dost postav a hlav­ně už je vda­ná a má svo­je malin­ka­té baby. Ale jak je film z minu­lé­ho sto­le­tí, tak ješ­tě neby­la zná­ma, a tak se dá říct, že ji ten­to film obje­vil.

   Ambiciózní vyšet­řo­va­tel­ka Gin Bakerová (C. Z-J) vytvo­ří na Roberta MacDougala jed­nu past, kte­rou hod­lá vyu­žit, aby Roberta dosta­la do věze­ní. Bakerová si je jis­tá, že Robert MacDougal, solid­ně vyhlí­že­jí­cí, pro­še­di­vě­lý ang­lic­ký gentle­man a pro­fe­si­o­nál­ní zlo­děj umě­lec­kých děl, jehož nepo­la­pi­tel­nost se sta­la legen­dou, se chy­tí a že její past sklap­ne. A má prav­du, její past oprav­du sklap­ne. Ale ne jako jedi­ná. Svoji vlast­ní past má totiž nastra­že­nou i sám Robert MacDougal, něja­ký ten neka­lý trik má v ruká­vu i jeho doda­va­tel lupič­ské tech­ni­ky Thibadeaux, kte­rý nehod­lá hrát v téhle sklad­bě dru­hé hous­le, a všech­ny kar­ty ješ­tě stá­le nevy­ne­sl šéf Gin Bakerové Cruz, jenž sice svým lidem důvě­řu­je, ale sou­čas­ně pro­vě­řu­je, jest­li se někdo nene­chal omá­mit láka­vým šus­to­tem naš­to­so­va­ných sto­do­la­ro­vek. A ješ­tě past nej­vět­ší, kte­rou v podo­bě vzá­jem­ně se pro­bou­ze­jí­cích sym­pa­tií nara­fi­čil na Bakerovou a MacDougala sám osud. Ono se totiž nevy­hý­bá slo­vo lás­ka, a tak se oni Bakerova a MacDougal nějak do sebe zami­lu­jí.

   Hlavní hvězda, tj. S. Connery, rolí postar­ší­ho lupič­ské­ho mis­tra (kte­rý se sice ješ­tě stá­le doká­že vypa­řit jako duch ze zamče­né míst­nos­ti, jen se při tom čím dál víc zadý­chá­vá) uká­zal, že mu role napros­to sedí. Už odlo­žil své­ho Jamese Bonda a už se nám sta­řík zadý­chá­vá a je vidět, na kolik mu vlast­ně jeho věk už vystou­pl. Je sice vet­chý sta­řík, se zadý­chá­vá­ním při běhu, ale napros­to doko­na­lý pro svůj věk a vyza­řu­je z něho ješ­tě mla­dí. Ale je samo­tář, kte­rý snad ani ve sni neměl milen­ku či dokon­ce man­žel­ku. Mlžná, že je vdo­vec, ale bůh ví. S dív­ka­mi a lid­mi to umí, urči­tě něja­kou už v poste­li za mla­da měl. Spíše se k žád­né ženě neho­dil. Je více než ide­ál­ní nahráv­ka na sme­če Catherine Zeta-Jonesové (Zorro: Tajemná tvář), kte­rá to v tomhle fil­mu doce­la zají­ma­vě roz­jíž­dí: seká roz­nož­ky, ská­če padá­kem, neutra­li­zu­je tla­ko­vé spí­na­če žvý­kač­kou, před­vá­dí na pod­la­ze něco, co se dá srov­nat s bale­tem jed­no­ho komá­ra mezi pavu­či­na­mi., Spí zásad­ně nahá co jí dost veli­ce její tělo dovo­lí. bez sebe­men­ší vrás­ky, bez žád­né­ho akné, pros­tě posta­va, je asi dost lidí muž­ské­ho pohla­ví, kte­ré by nechtě­lo mít svo­ji dív­ku tak nahou a tak hezkou ve své poste­li. Což se Robertu poda­ři­lo.

   Přestože je Past v mno­ha ohle­dech sym­pa­tic­ky kon­zer­va­tiv­ní, nepů­so­bí zasta­ra­le. K tomu, aby se vecpa­la mezi hor­ních deset lupič­ských fil­mů, jí ovšem chy­bí onen pověst­ný geni­ál­ní trik, ori­gi­nál­ní zlo­děj­ská fin­ta (jako je tře­ba bume­rang v Jak ukrást Venuši) - vět­ši­nu vychy­tá­vek už jsme někde vidě­li (pou­ži­tí melo­die k měře­ní času bylo v Hudson Hawkovi, sejmu­tí otis­ků prs­tů z klá­ves­ni­ce elek­tro­nic­ké­ho zám­ku zase ve Zlodějích Johna Woo, atd.); snad jen taneč­ní figu­ry Catherine Z-J mezi nevi­di­tel­ný­mi drá­ty infra­čer­ve­ných paprs­ků utkví, ale to je díky balet­ní cho­re­o­gra­fii, než pro samot­ný nápad. Po všech dal­ších strán­kách je ovšem Past kulant­ní, pří­jem­ná a peč­li­vě odve­de­ná zába­va, kte­rá nám ve sho­dě s rea­li­tou říká, že zlo­dě­ji sta­ro­žit­nos­tí jsou ty nej­sym­pa­tič­těj­ší hoši a dív­ky. Vzpomeňte si na to, až vám zase jed­nou vybí­lí byt a neroz­či­lu­j­te se. Když se bude­te roz­či­lo­vat, umře­te.

  • Rozhovor s Hynkem Čermákem13. dubna 2017 Rozhovor s Hynkem Čermákem     Jak se vám spolupracovalo s režisérem Jiřím Chlumským? Už jste se někdy pracovně setkali? Spolupráce na filmu byla skvělá, sešla se výborná parta v čele s panem režisérem, který je […] Posted in Rozhovory
  • Jozef Karika - Trhlina19. prosince 2019 Jozef Karika - Trhlina S Jozefem Karikou jsem se poprvé setkal na vlnách Českého rozhlasu při četbě na pokračování, jednalo se o jeho starší knihu Tma, což je docela působivý thriller (chvílemi snad i […] Posted in Recenze knih
  • Výplata ( Paycheck )30. března 2004 Výplata ( Paycheck ) Dílo režiséra Jahna Woo zpracovává témata vymazané paměti, krize identity a postupné odhalování minulosti.VýplataMichael Jennings pracuje jako expertní analytik. Jeho práce zpočívá v […] Posted in Filmové premiéry
  • Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY18. září 2018 Predátor: Evoluce - NE/PŘÁTELÉ: COYLE A BAXLEY             „Shane Black je tím, kdo stvořil žánr o přátelství mezi vojáky tak, jak ho známe dnes,” říká Keegan-Michael Key, který hraje Coylea.             „Na téhle roli mě nejvíc […] Posted in Speciály
  • n200812240110 45. ledna 2009 Velká ryba (Big Fish) Jeden vyprávěč, jeden posluchač a dvě verze jednoho příběhu.  Hlavním hrdinou filmu je Ed Bloom v podání Ewana McGregora, jenž na smrtelné posteli hledá usmíření s jediným synem, kterého […] Posted in Filmové recenze
  • Lepší teď než nikdy - O ROMANCI9. září 2014 Lepší teď než nikdy - O ROMANCI Mezi těmi dvěma lidmi dochází k těm nejnevinnějším schůzkám, i když Orenův neobratný pokus o námluvy („Když jsem měl naposled sex, vyhodil jsem si koleno”) nakonec ty dva spolu do postele […] Posted in Články
  • Simpsonovi: S30E18: Bart vs. Itchy & Scratchy29. března 2019 Simpsonovi: S30E18: Bart vs. Itchy & Scratchy České titulky pro 18. epizodu 30. sezóny Pasují pro:The.Simpsons.S30E18.Bart.vs.Itchy.and.Scratchy.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CtrlHD – mx Stahujte z webu Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
  • Devolver Digital kupuje chorvatské studio Croteam (Serious Sam,...22. října 2020 Devolver Digital kupuje chorvatské studio Croteam (Serious Sam,... Devolver Digital kupuje chorvatské studio Croteam (Serious Sam, SCUM) Posted in Krátké herní aktuality
  • Pár screenshotů ze zrušeného projektu Prophecy, na které...21. července 2020 Pár screenshotů ze zrušeného projektu Prophecy, na které... Pár screenshotů ze zrušeného projektu Prophecy, na které dělalo studio Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima, Infamous) Posted in Krátké herní aktuality
  • Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba6. prosince 2019 Jak poznat dnu - Příznaky a její léčba Dna je typ artritidy způsobené tvorbou krystalů kyseliny močové v kloubech. Kyselina močová je produkt rozkladu purinů, které jsou součástí mnoha potravin, které jíme. Abnormalita při […] Posted in Jak...

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...