Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu

Pásky z Nagana – tohle jsme dlužili světu

03

Co olym­pij­ské zla­to z Nagana zna­me­ná pro nás, pro Čechy, o tom nej­spíš Filmfanatic nemu­sí sepi­so­vat sáhodlou­hé ódy. Kdo to nepa­ma­tu­je, tomu urči­tě vyprá­vě­li rodi­če nebo kama­rá­di. Ale jed­nu věc jsme v tomhle ohle­du dlu­ži­li svě­tu. Totiž vysvět­lit všem ostat­ním, co pro nás vzed­mu­tí a vítěz­ství naše­ho pod­ce­ňo­va­né­ho týmu, kte­rý repre­zen­to­val malou zemi pro­ti těm nej­vět­ším obrům v hoke­jo­vém tur­na­ji sto­le­tí, vlast­ně zna­me­ná.

A Pásky z Nagana plní tuhle roli doko­na­le. Dokument vás strh­ne hned od prv­ních minut, kdy až bolest­ně při­po­me­ne, jak se v teh­dej­ším Československu cho­pi­li moci komu­nis­té a jak národ trpěl pod sovět­skou nad­vlá­dou. Objasní také, že hokej kvů­li tomu zís­kal svo­jí spe­ci­fic­kou úlo­hu v tom, jak repre­zen­to­val vzdor pro­ti sovět­ské moci a poz­dě­ji hlav­ně pro­ti oku­pan­tům z jara 1968. Naše zápa­sy pro­ti Rusku si pak tenhle náboj udr­že­ly i po pádu želez­né opo­ny.

Nečekejte ale prvo­plá­no­vé brn­ká­ní na tuhle doza­jis­ta sil­nou notu. Kostrou doku­men­tu jsou pře­de­vším osob­ní výpo­vě­di našich hrá­čů, funk­ci­o­ná­řů i novi­ná­řů, ale také sou­pe­řů a zahra­nič­ních komen­tá­to­rů. Právě ti nasta­vu­jí naše­mu his­to­ric­ké­mu tri­um­fu smě­rem k tuzem­ské­mu divác­tvu to nej­za­jí­ma­věj­ší zrca­dlo. Nejspíš popr­vé si totiž vyslech­ne­te, jak Američané nebo Kanaďané sná­še­li poráž­ku od pod­ce­ňo­va­ných hoke­jis­tů z východ­ní Evropy, se kte­rý­mi na tur­na­ji nikdo nepo­čí­tal.

Pásky z Nagana ale nejsou doku­men­tem “mlu­ví­cích hlav”. Nabízí oprav­du spous­tu per­fekt­ních hoke­jo­vých zábě­rů v neu­vě­ři­tel­né kva­li­tě, kte­ré jsme nikdy před­tím nevi­dě­li. A to nejen z Nagana, ale také z před­cho­zích olym­pi­ád a občas z toho máte pocit, jako bys­te se díva­li na něja­kou fil­mo­vou adap­ta­ci a ne na dobo­vé zábě­ry z hoke­jo­vé­ho zápa­su.

Zkrátka a jed­no­du­še Pásky z Nagana jsou nej­lep­ším doku­men­tem o nej­vět­ším úspě­chu čes­ké­ho týmo­vé­ho spor­tu. Velkou měrou za to nej­spíš může také reži­sér Ondřej Hudeček, kte­rý v tomhle zají­ma­vém roz­ho­vo­ru při­bli­žu­je vznik samot­né­ho sním­ku. Filmfanatic tedy Pásky z Nagana dopo­ru­ču­je vše­mi sed­mi a zaklá­dá tenhle majstrštyk do povin­né čet­by čes­ké­ho spor­tov­ní­ho fanouš­ka.

  • Mlha války – zpověď architekta moci30. srpna 2020 Mlha války – zpověď architekta moci Robert McNamara byl jedním z nejexponovanějších ministrů obrany USA. Tenhle srategický post zastával v letech 1961 až 1968 – tedy v době vrcholné Vietnamské války. Sloužil pod […] Posted in Dokumenty
  • Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena23. srpna 2020 Nulté dny – digitální pandořina skříňka otevřena V červnu 2010 objevila jedna běloruská firma počítačového červa, pro kterého se později rozšířil název Stuxnet. Byl to první známý červ, který se soustředil na kontrolu průmyslových […] Posted in Dokumenty
  • Hooligans – Zákon tribuny16. srpna 2020 Hooligans – Zákon tribuny Britský herec Danny Dyer nás v sérii 10 dokumentů provede světem fotbalových chuligánů. A podle mě je to ten nejlepší průvodce, jaký se podobného úkolu mohl zhostit. Jeho role ve filmu […] Posted in Dokumenty
  • Dycky Sunderland (1. a 2. série)9. srpna 2020 Dycky Sunderland (1. a 2. série) S fotbalovými dokumenty se poslední dobou roztrhl pytel. Není to jen slávistická Totáln! sezona, ale třeba i All or Nothing: Manchester City nebo trochu exotičtější Maradona v Mexiku. […] Posted in Dokumenty
  • JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu2. srpna 2020 JFK: V zákulisí – Stoneův dovětek k filmu 22. listopad 1963 byl v texaském Dallasu zastřelen 35. prezident Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy a dokument JFK: V zákulisí je jakýmsi dovětkem ke stejnojmenému filmu […] Posted in Dokumenty
  • Žhavé výstřely I29. července 2020 Žhavé výstřely I V zájmu žánrové vyváženosti dnes do FFF zařadíme komedii, respektive parodii. Rozhodně ale nečekejte, že by kvůli téhle snaze o zastoupení všech žánrů nějak klesala úroveň Filmů Filmového […] Posted in F.F.F.
  • Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět26. července 2020 Přetoč to! aneb jak fenomén VHS změnil filmový svět Formát VHS přinesl do filmového průmyslu doslova revoluci. Videokazety pro sebe urvaly trh na dnes nepředstavitelných 15 let (!), během kterých byly médiem číslo jedna pro domácí sledování […] Posted in Dokumenty
  • Vetřelci22. července 2020 Vetřelci Ellen Ripleyová to v prvním Vetřelci natřela šmejdovi z vesmíru v souboji jeden na jednoho. Byla to klaustrofobická a hlavně atmosférická bomba, která světu představila jedno z […] Posted in F.F.F.
  • Terminátor 2: Den zúčtování15. července 2020 Terminátor 2: Den zúčtování Do kin před časem dorazila nejnovější reinkarnace Skynetu a jeho robotických zabijáků (Terminator Genisys). Že to ale není žádná sláva, o tom už psal Filmfanatic s předstihem. Nebude tedy […] Posted in F.F.F.
  • Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket12. července 2020 Poslední představení – tohle definovalo (nejen) Čechům basket Netflix nadále posiluje svoji pozici premianta mezi streamovacími službami. Podle Filmfanatica ho však na vrchol netáhnou filmy, ale spíše seriály a také zdařilé dokumentární série. […] Posted in Dokumenty
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82440 s | počet dotazů: 209 | paměť: 53787 KB. | 16.01.2022 - 09:15:15