Parádně Pokecal - 70%

vlcsnap 2014 08 06 08h44m40s174 e1408000284360

„Myslím, že je blbost si nepo­ke­cat, když si ten dru­hej chce poke­cat. Co mys­líš? Já si mys­lím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nej­vý­stiž­něj­ší dia­log celé­ho debu­to­vé­ho sním­ku Tomáše Pavlíčka. Jde o jakousi gene­rač­ní výpo­věď, kte­rá se na roz­díl od rádo­by tvrďác­kých póz posou­vá do mno­hém krás­něj­ší kome­di­ál­ní polo­hy.

Hlavním hrdi­nou je tako­vý věč­ný smo­lař, lenoch, otlou­ká­nek Štěpán, kte­ré­mu se pros­tě neda­ří vůbec nic. Zkouší už něko­li­ká­tou vyso­kou ško­lu, ale žád­ná z nich nevy­šla, v lás­ce taky štěs­tí pří­liš nemá a jeho prá­ce… no o té ani nemluvě. Jednoduše řeče­no jeho život sto­jí za hov­no. Když mu zavo­lá tajem­ná dív­ka Marie a Štěpán cítí potře­bu si „poke­cat“. Postupná dra­ma­tic­ká výstav­ba nás zave­de až do Berlína (Když byl reži­sér dota­zo­ván, proč zvo­lil prá­vě tuto loka­ci, Pavlíček s širo­kým úsmě­vem a živel­nou ener­gií odpo­vě­děl „No pro­to­že pro mla­dý je Berlín cool, tam je to v poho­dě, se vrá­tíš a tady je samá dep­ka. Tam si dáš Matté a je to v kli­du, se pro­jdeš a to pros­tě best of.“ Parafrázováno pozn. red.).

vlcsnap-2014-08-06-08h44m40s174

Film sází na absur­di­tu dia­lo­gu, situ­a­cí nebo dokon­ce i postav. Nejvíce dis­ku­to­va­ná je zřej­mě posta­va Karla v podá­ní Václava Vydry, kte­rý se zde z pod­řad­ných Novarolí dostá­vá do seri­óz­ní­ho cha­rak­te­ru a svým nezpo­chyb­ni­tel­ným umem vytvá­ří jedi­neč­ný záži­tek. Ač se může zdát funk­ce téhle posta­vy napros­to neo­pod­stat­ně­ná, její moti­va­ce a myš­len­ka je doko­na­le pro­pra­co­va­ná. Celkově veš­ke­rá téma­ta, na kte­rá Pavlíček nará­ží v prů­bě­hu vyprá­vě­ní, jsou vel­mi dob­ře ucho­pe­ná. Abychom se vrá­ti­li k absur­di­tě, kte­rá je pod­le mého sou­du jed­ním z hlav­ních bodů jak chá­pat tenhle film. Kupříkladu dia­lo­gy, kte­ré na prv­ní pohled vypa­da­jí jako zma­te­né blá­bo­ly po dva­nác­tém pivu, mají svo­ji hloub­ku. Pavlíček i jako scé­náris­ta si hra­je se slo­víč­ka­ře­ním, dvoj­smys­ly, nesmys­ly a hloupost­mi (neu­stá­le opa­ko­vá­ní křest­ních jmen). Však je tře­ba si uvě­do­mit, že se nejed­ná o tvůr­čí dile­tant­ství, ale o scé­náris­tic­ký záměr.

Více na Kritiky.cz
Kriminální miniseriál Zrádci sleduje svět kolem drog Scénář šestidílné minisérie vznikl podle původního námětu Jiřího Vacka, jednoho ze zakl...
Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - 90% Film Mrňouskové byl postaven na základě seriálu Mrňousci, který se vysílá od roku 2006, zn...
Překvapte vaše hosty na večírku skvělým jídlem, na které se nezapomíná. Existuje velké množství cateringových společností, které nabízí různé druhy i úroveň sl...
#1909: Sherlock 1: Studie v růžové - 50 % Sherlock 1: Studie v růžové (Sherlock: A Study In Pink)Vydalo nakladatelství Crew v brožované ...
Cvičíme pro radost - pohybové aktivity pro děti od 4 do 10 let Ve zdravém těle zdravý duch. Opravdu známé rčení, které má pořád své opodstatnění. Dne...

vlcsnap-2014-08-06-08h46m08s44

Co se týče obra­zo­vé strán­ky a stav­bě zábě­rů, tak má film půso­bit „ama­tér­ským“ dojmem, pro­to se natá­če­lo na 16mm. Ovšem i přes tuto sna­hu a jas­nou kom­po­zi­ci vypa­da­jí někte­ré scé­ny dosti „prázd­ně“ a tak tro­chu vykra­de­ně.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • The Beach Bum – Recenze – 70%15. dubna 2019 The Beach Bum – Recenze – 70% Americký nezávislý režisér a tvůrce videoklipů Harmony Korine, jehož osobité a sem tam i kontroverzní filmy obvykle konzistentně dodržují určitou stylizovanou formu, leč pracují s velice […]
  • Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence9. února 2016 Deadpool - pansexuální antihrdina drtící veškeré konvence .    „Je to jako když dva smrdutý vágusové souloží ve svých vlastních chcankách.“ Pokud vámi právě projela vlna odporu, přestaňte číst, zavřete tuto záložku a předstírejte, že o žádném […]
  • Diana Amft14. března 2017 Diana Amft Diana Amft patří mezi nejpopulárnější herečky v Německu, která dosáhla i mezinárodního věhlasu. Narodila se 7. listopadu 1975 v Güterslohu v západním Německu. Mezi její charakteristický […]
  • Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75%31. července 2019 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw - Recenze - 75% Konečně máme v kinech pořádnou letní popcornovou zábavu, kterou nám přináší režisér David Leitch. Rovnou s klidem můžu prozradit, že tento spin-off Rychle a zběsile je zábava. Tedy pokud […]
  • Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet?2. října 2018 Po stopách českých filmů a pohádek – Kam na výlet? Tato publikace obsahuje 34 míst, kde se natáčely různé pohádky, filmy a komedie. Např. Tři oříšky pro Popelku, S tebou  mě baví svět, Princezna se zlatou hvězdou, S čerty nejsou žerty či […]
  • Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55%13. června 2019 Muži v Černém: Globální hrozba - Recenze - 55% "Emzáci" tu byli dávno před námi a budou dlouho po nás. Navíc jsme součástí něčeho mnohem většího než jsme my sami a planeta Země má pouze muže (a ženy) v černém a jejich nové […]
  • Shazam! – Recenze – 60%3. dubna 2019 Shazam! – Recenze – 60% Čtrnáctiletý Billy (Asher Angel) žije ve Philadelphii, kde si prošel řadou pěstounských rodin, ale ze všech dříve nebo později utekl. Nyní žije v domě manželského páru, který se kromě něj […]
  • Teroristka – Recenze – 50%2. dubna 2019 Teroristka – Recenze – 50% Marie (Iva Janžurová) je učitelka v důchodu, která žije na vesnici a tráví čas v chatařské oblasti u vážně nemocné bývalé kolegyně (Eva Holubová). Všechny chataře se kvůli pozemkům snaží […]
  • Zelená kniha (Green Book) – Recenze – 80%23. února 2019 Zelená kniha (Green Book) – Recenze – 80% Hlavním hrdinou na pět Oscarů nominovaného filmu Zelená kniha, odehrávajícího se v Americe v první polovině 60. let, je newyorský Američan s italskými kořeny Tony Vallelonga (Viggo […]
  • Jack Palance12. března 2017 Jack Palance Jméno Jack Palance je asi většině českých diváků neznámé, ale je to škoda, protože se jedná o velmi známého hollywoodského herce. Narodil se jako Volodymir Ivanovič Palahniuk 18. února […]