Pár zajímavých nápadů na zdobení nehtů

nehty 1

Jak mít zdravé nehty, protože jen takové můžou být krásné, to už jste se mohla dozvědět v našem předchozím článku. Chcete svoje nehty okrášlit ještě více? Podělíme se s vámi o rady a tipy. Obyčejný lak vás už nebaví? Chce to něco jiného. Třeba:

Nehtová fólie

Můžete si poří­dit lesk­lé vari­an­ty nebo ver­ze tře­ba s holo­gra­fic­kým efek­tem. Zda je vyu­ži­je­te na celý nehet nebo si vystřih­ne­te pou­ze orna­men­ty, zále­ží na vašem uvá­že­ní. K apli­ka­ci bude­te potře­bo­vat buď spe­ci­ál­ní lepi­dlo nebo bez­bar­vý lak, ale s ním už naná­še­ní fólie vyža­du­je tro­chu cvi­ku. Fólii jed­no­du­še při­tisk­ne­te a pře­ne­se­te ji tak na nehet.

Novinová mani­k­ú­ra

Vyžadovat bude jen kous­ky novin a alko­hol (líh, ale může­te pou­žít klid­ně i tvr­dý alko­hol urče­ný ke kon­zu­ma­ci). Nehty si nala­kuj­te libo­vol­ným svět­lým odstí­nem, aby byl potisk dob­ře vidět. Kousky novin namoč­te do alko­ho­lu a při­lož­te na nehet. Chvilku počkej­te, než se motiv obtisk­ne a svo­je díl­ko ješ­tě zafi­xuj­te vrst­vou nadla­ku.

Chlupaté neh­ty

Jinak může­te tenhle trend najít pod jmé­nem flu­f­fy nails nebo fur effect nails. Jak to fun­gu­je? Nehty si nala­ku­je­te svým oblí­be­ným odstí­nem. Na ješ­tě vlh­ký lak pak nasy­pe­te spe­ci­ál­ní pudr tvo­ře­ný v pod­sta­tě krát­ký­mi vlák­ny. Vaše neh­ty ve výsled­ku budou při­po­mí­nat nadý­cha­ný oblá­ček nebo zví­ře­cí srst. U nás tuto netra­dič­ní zále­ži­tost nabí­ze­la v limi­to­va­né edi­ci znač­ka Essence.

Water marble

Potřebovat bude­te jen mis­ku s tep­lou vodou a něko­lik laků. Vezměte prv­ní bar­vu a káp­ně­te ji do vody. Postup opa­kuj­te i s dal­ší­mi odstí­ny. Poté na něko­lik sekund ponoř­te prst. Dají se tak­to vytvo­řit i růz­né vzo­ry, ale může­te se spo­leh­nout na efekt pře­kva­pe­ní. Pokud si chce­te ušet­řit prá­ci při odstra­ňo­vá­ní laku, kte­rý vám ulpí na prs­tu, dopo­ru­ču­je­me si pře­dem ole­pit oko­lí neh­tu izo­le­pou.

Kaviárové neh­ty

V pod­sta­tě jde o 3D zdo­be­ní neh­tů - drob­ný­mi barev­ný­mi per­lič­ka­mi. Aplikují se jed­no­du­še do vrst­vy (spí­še se dopo­ru­je sil­něj­ší, tak­že se neboj­te dát vrst­vy klid­ně dvě) ješ­tě neza­schlé­ho laku. Kvůli lep­ší­mu přilnu­tí je dob­ré je při apli­ka­ci při­máčk­nout. Abyste pro­dlou­ži­la trvan­li­vost tako­vé mani­k­ú­ry, nanes­te ješ­tě vrst­vu top­coa­tu.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,27543 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46874 KB. | 23.01.2021 - 18:05:24