Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Papírová města (Paper Towns) - 55 %

Papírová města (Paper Towns) - 55 %

Pap01
Pap01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Středoškolák Quentin Jacobsen pat­ří mezi ty stu­den­ty, kte­ří nejsou ve ško­le pří­liš oblí­be­ní, ale jemu to vyho­vu­je a ani netou­ží po výji­meč­nos­ti. Tou je nao­pak jeho kama­rád­ka z mlá­dí Margo Roth Spiegelmanová. Quentin se s Margo sezná­mil, když se Margotina rodi­na před mno­ha lety pře­stě­ho­va­la do sou­sed­ství, ale jejich spo­leč­ná dob­ro­druž­ství skon­či­la, pro­to­že Quentin chtěl dál žít svůj život. Jednoho veče­ra se ale Margo opět setká s Quentinem a spo­leč­ně se vydá­va­jí na noč­ní misi. Bohužel od dal­ší­ho dne je Margo nezvěst­ná a Quentin se roz­hod­ne, že ji najde.

Pap01Předlohou ke scé­ná­ři byla kni­ha Papírová měs­ta od Johna Greena, jehož před­cho­zí kni­ha Hvězdy nám nepřá­ly byla zfil­mo­vá­na v roce 2014 a film byl úspěš­ný u kri­ti­ků i divá­ků.

Scénář k fil­mu napsa­li spo­leč­ně Scott Neustadter a Michael H. Weber. Jejich pří­běh je o nác­ti­le­tých stu­den­tech, kte­ří hle­da­jí ve svě­tě lás­ku a své mís­to. Zda se jim to poda­ří, uvi­dí divá­ci v kinech.

Do hlav­ní posta­vy Quentina obsa­di­li tvůr­ci fil­mu Nata Wolffa , kte­rý si zahrál i ve sním­ku Hvězdy nám nepřá­ly. Jako mla­dý herec se asi osvěd­čil, pro­to dostal v Papírových měs­tech hlav­ní roli. Postavu mla­dé­ho a neprů­boj­né­ho stu­den­ta zahrál pře­svěd­či­vě, dokon­ce mu lze uvě­řit i jeho rych­lou pro­mě­nu v akč­ní­ho hrdi­nu. Mladou dív­ku Margo ztvár­ni­la Cara Delevingne (S tvá­ří andě­la). Pro tuto hereč­ku je to tepr­ve čtvr­tý film, uvi­dí­me, jak se bude její kari­é­ra ubí­rat. V roli Margo před­ved­la solid­ní výkon, hlav­ně co se týká akč­ních scén. Výraznější jsou nao­pak kama­rá­di Quentina, Ben a Radar. Do jejich postav byli obsa­ze­ni Austin Abram a Justice Smith, kte­ří zahrá­li potrh­lé a nad­še­né stře­do­ško­lá­ky jako ze živo­ta, i s potřeš­tě­nos­tí. Postavy dal­ších stu­den­tů a dospě­lých jsou jenom dal­ší­mi lid­mi ze živo­ta stu­den­tů, kte­ří je sice mohou ovliv­nit, ale posled­ní slo­vo mají vždy naši hrdi­no­vé.

Pap02Na reži­sér­skou žid­li use­dl Jake Schreier (Robot a Frank). Ten má zku­še­nos­ti z natá­če­ní krát­kých fil­mů, reží­ro­val také hudeb­ní videa a rekla­my. Stopáž sním­ku je 110 minut, ale při někte­rých zdlou­ha­vých scé­nách jsem měla pocit, že je neko­neč­ný. Děj se totiž posu­nu­je doce­la poma­lu, oži­ví ho jen pár živěj­ších scén. A jak je u ame­ric­kých fil­mů zvy­kem, vyskyt­ne se ve fil­mu i tro­cha roman­ti­ky, i když cel­ko­vě to bude jen pár sekund.

Snímek je zařa­zen do žán­ru roman­tic­ké­ho a dra­ma­tic­ké­ho, což doce­la odpo­ví­dá, ale spí­še v leh­čí for­mě. Možná je ale oprav­du určen pro nác­ti­le­té, kte­ří mají s hlav­ní­mi hrdi­ny více spo­leč­né­ho, než dospě­lí s úpl­ně jiný­mi zájmy a pro­blémy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Papírová města15. prosince 2015 Papírová města Rok od úspěšného filmu Hvězdy nám nepřály, natočeného podle stejnojmenného románu Johna Greena se dočkala zfilmování i Papírová města, novela z roku 2008. U nás kniha vyšla v roce 2014. […] Posted in Filmové recenze
  • Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB20. července 2015 Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB Pro Wycka Godfreye, producenta snímku Hvězdy nám nepřály, byla příležitost ujmout se další filmové adaptace Johna Greena neodolatelná. “Můj partner Marty Bowen a já jsme si Papírová města […] Posted in Speciály
  • Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’20. července 2015 Papírová města - ‘PAPÍROVÉ MĚSTO’ Papírová města vydaná nakladatelstvím Dutton Books jsou třetím románem Johna Greena. Byl to okamžitý hit a rázem se ocitl na pátém místě žebříčku bestsellerů New York Times v kategorii […] Posted in Speciály
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Jen vraždy v budově - 90 %7. července 2022 Jen vraždy v budově - 90 % Víte jaká je výhoda mít předplacenou novou online službu? Tu, která před pár lety koupila 20th Century Studios? Dostanou se k nám totiž věci, které normální Američané už znají pár let a my […] Posted in TV Recenze
  • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
  • Divergence - 75 %5. června 2022 Divergence - 75 % Film byl natočen režisérem Neilem  Burgerem podle knižní předlohy Veronici Rothové. U autorky knih se jedná o trilogii knih Divergence, Rezistence, Aliance, kdy byla taktéž natočena […] Posted in Retro filmové recenze
  • West Side Story (2021) – Recenze – 80 %9. prosince 2021 West Side Story (2021) – Recenze – 80 % Režisér Steven Spielberg si splnil sen, když si pro svůj první profesní ponor do žánru muzikálu vybral předělávku slavného West Side Story z roku 1961, natočeného podle populární […] Posted in Filmové recenze
  • West Side Story8. prosince 2021 West Side Story West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů a romantické lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957.... West Side Story patří mezi […] Posted in Filmové recenze
  • Přátelé: Zase spolu27. května 2021 Přátelé: Zase spolu Hvězdy populárního sitcomu Přátelé Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer se po letech opět střetli na nostalgických místech. Tentokrát […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,24311 s | počet dotazů: 248 | paměť: 58246 KB. | 15.08.2022 - 20:46:30