Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Paolo Villaggio

Paolo Villaggio

Villagio

Paolo Villaggio (* 31. pro­sin­ce 1932, Janov, Itálie; † 3. čer­ven­ce 2017, Řím, Itálie) byl ital­ský herec, spi­so­va­tel a reži­sér zná­mý pře­de­vším z kome­die Nedotýkej se bílé ženy a Maléry pana účet­ní­ho.

Soukromý život

Paolo Villaggio se naro­dil Janově v roce 1932, dět­ství pro­žil v chu­do­bě během 2. svě­to­vé vál­ky.

Později pro­šel mno­ha povo­lá­ní­mi, mezi nimi byl také úřed­ní­kem ve spo­leč­nos­ti Italsider. Paolo Villaggio vytvo­řil svou nej­slav­něj­ší posta­vu, jíž je účet­ní Hugo Fantozzi, kte­rá mu poz­dě­ji při­nes­la nej­vět­ší slá­vu.

Maurizio Costanzo v něm obje­vil jeho umě­lec­ký poten­ci­ál a v roce 1967 pozval Villaggia k účin­ko­vá­ní v kaba­re­tu do Říma. Odtud Villaggio pře­šel do TV pro­gra­mu Bontà loro, v kte­rém jeho agre­siv­ní, zlá nebo posluš­ná posta­va dosta­la pří­le­ži­tost.


Detaily o článku Paolo Villaggio


Foto

Popis
Italiano: L’attore, comi­co e scrit­to­re ita­li­a­no Paolo Villaggio
Datum
ZdrojFlickr.com
AutorElena Torre

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,99759 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53191 KB. | 02.12.2021 - 15:58:25