Kritiky.cz > Filmové recenze > Pánská jízda

Pánská jízda

200406292035 jizda

Od Pánské jízdy roz­hod­ně neče­kej­te kla­sic­ký „čes­ký odu­šev­ně­lý“ film, čekej­te pros­tě jen legra­ci. Legraci, kte­rá trvá pou­hých 75 minut a řadí se tak k poměr­ně „dlou­hým“ situ­ač­ním kome­di­ím.

Pánská jíz­da oprav­du sta­ví hlav­ně na humor­ných situ­a­cích. Někdy se zdá, že jde spíš o sérii po sobě jdou­cích humor­ných scé­nek, jejichž hlav­ním akté­rem je pře­de­vším strýc Artur v podá­ní Ondřeje Vetchého. „Byli jsme žena­tý, nejsme blbý, máme zku­še­nos­ti.“ S tím­to krédem se strýc Artur, mnoh­de při­po­mí­na­jí­cí kala­mit­ní­ho strý­ce Pepina z Postřižin, vrhá do veš­ke­rých svých akti­vit.

Po smr­ti man­žel­ky Sylvie zůstá­vá otec (Martin Dejdar) se synem (Vladimír Škultéty) sám na celou domác­nost. Do zpr­vu nezvla­da­tel­né život­ní situ­a­ce se najed­nou obje­ví strýc Artur, čímž se situ­a­ce stá­vá ješ­tě více nezvla­da­tel­nou. Artur je oprav­du šikov­nost sama, co může to zni­čí. Výkon Ondřeje Vetchého v tom­to ohle­du nezkla­me. Fajnšmekrům zvláš­tě dopo­ru­ču­ji noč­ní scé­nu, v níž Artur v úžas­ném pyžam­ku bez­rad­ně blou­dí bytem. U vět­ši­ny Arturových poty­ček s domác­nos­tí se obvykle zje­ví tref­ně glo­su­jí­cí sou­sed Lupínek (Josef Abrhám), kte­rý se sám sta­rá o své čty­ři vnu­ky a má tedy dosta­tek oprav­do­vých zku­še­nos­tí, jak se z vede­ní domác­nos­ti nezbláz­nit.

Podíváme-li se na herec­ké výko­ny, tak Martin Dejdar ve fil­mu kro­mě jiné­ho pře­kva­pí nepře­hléd­nu­tel­ným pup­kem, kte­rým se pro úče­ly toho­to fil­mu spe­ci­ál­ně vyba­vil 15 kily navíc, ale kte­ré mu pak stej­ně tvůr­ci muse­li dodě­lá­vat, pro­to­že je během natá­če­ní zase ztra­til. Vladimír Škultéty hra­je nepří­liš bys­tré­ho vyso­ko­ško­lá­ka, kte­rý zejmé­na v „inte­li­genč­ně vypja­tých“ scé­nách dost při­po­mí­ná Pavla Lišku. A Ondřej Vetchý je, jak už jsem nazna­či­la, pros­tě nepře­ko­na­tel­ný.

Co tedy kon­sta­to­vat závě­rem? Pánská jíz­da je vese­lá, hod­ně barev­ná kome­die, kte­rá ale ve své dru­hé polo­vi­ně, v níž je své­rázná tro­ji­ce nuce­na sta­rat se o sou­se­do­vi vnu­ky, poně­kud při­po­mí­ná kome­dii Tři muži a nemluv­ně.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Pánská jíz­da
Režie: Martin Kotík
Scénář: Tomáš Končinský, Petr Nepovím, Martin Kotík
Kamera: Miroslav Čvorsjuk
Hudba: Tomáš Polák
V hlav­ních rolích: Martin Dejdar, Ondřej Vetchý, Vladimír Škultéty, Josef Abrhám

Délka: 75 min.

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Hovory s TGM – Recenze – 60%23. října 2018 Hovory s TGM – Recenze – 60% Celovečerní režijní debut filmového producenta Jakuba Červenky Hovory s TGM se odehrává v roce 1928, kdy spisovatel Karel Čapek přijíždí za tehdejším československým prezidentem Masarykem, […] Posted in Filmové recenze
  • Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30%7. prosince 2018 Doktor Martin: Záhada v Beskydech – Recenze – 30% Populární seriál Doktor Martins Miroslavem Donutilem v hlavní roli, vytvořený podle britské seriálové předlohy, na níž koupila Česká televize licenci, se oproti osmi řadám anglického […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv21. března 2016 Film Ve středu 9. května soutěží o cenu na podporu lidských práv Film s názvem Ve Středu 9. Května přibližuje život mladé manželky, která od tragické smrti rodičů žije u své konzervativní tety a zákeřného bratrance, kterým by ráda představila svého […] Posted in Filmové recenze
  • Oliver Twist27. října 2005 Oliver Twist Roman Polanski chtěl podle svých slov natočit konečně film, na který by se mohli přijít podívat i jeho děti. Realizace probíhala především v Praze a režisér se chopil dlouhými […] Posted in Filmové recenze
  • Motocyklové deníky22. září 2005 Motocyklové deníky Dnes máte možnost v rámci profilu mexické hvězdy Gaela Garcíi Bernala v kině Světozor exkluzivně skouknout film o mládí Ernesta „Che“ Guevary, ještě než s Fidelem začali psát dějiny […] Posted in Filmové recenze
  • Velká voda9. června 2005 Velká voda Každý z nás se určitě v životě ocitl v novém, neznámém a někdy nepřátelském prostředí. Zároveň zažil touhu po tom patřit někam, identifikovat se s někým. Někdy bylo tak těžké si vybrat […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...