Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005

Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šestnáctiletá Bea je posled­ní pan­na ve tří­dě. Jestli se nechce dál ztra­p­ňo­vat, musí jí kama­rád­ky pomo­ci najít vhod­nou „oběť“, kte­rá by ji o panen­ství při­pra­vi­la… Bea cho­dí do dru­hé­ho roč­ní­ku střed­ní ško­ly, píše do škol­ních novin a je posled­ní pan­na ve tří­dě. Je zami­lo­va­ná do nej­krás­něj­ší­ho, nej­chytřej­ší­ho klu­ka na ško­le – do čtvr­ťá­ka Daniela. Pak se sta­ne zázrak. Bea se dozví, že sym­pa­tie jsou vzá­jem­né. Najednou je nový svět plný zís­ká­vá­ní sexu­ál­ních zku­še­nos­tí na dosah. Podle jejích kama-rádek je tu však jeden malý pro­blém: když chce hol­ka při­jít o panen­ství, nemů­že to udě­lat se svým klu­kem, aby se neztrap­ni­la. Naštěstí najde její kama­rád­ka Mia řeše­ní jmé­nem Anders.

Anders chce být zahrad­ní­kem, je mu 19 let a je doko­na­le neza­jí­ma­vý. Proto je to ten pra­vý kan­di­dát. Mia dohod­ne Bee a Ander-sovi schůzku, ale zapo­me­ne se mu zmí­nit, že roli „poste­lo­vé­ho kama­rá­da“ zís­kal pou­ze z nut­nos­ti a dočas­ně. Po těž­ko­pád­ném začát­ku se úspěš­ně dají dohro­ma­dy a Anders má důvod věřit, že se Bee upřím­ně líbí. Jenže ona chce být s Danielem. Nebo ne? Nebo chce něco úpl­ně jiné­ho?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,63799 s | počet dotazů: 245 | paměť: 58091 KB. | 15.08.2022 - 08:33:31