Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Pan Tau (2020)

Pan Tau (2020)

PT
PT

Pan Tau (němec­ky „Herr Tau“) je čtr­nác­ti­díl­ný dět­ský seri­ál vysí­la­ný na Ersten od 4. říj­na 2020. Jedná se o rema­ke stej­no­jmen­né­ho německo-československého kopro­dukč­ní­ho fil­mu, kte­rý se vysí­lal v letech 1970-1978. Nový seri­ál vzni­kl poté, co dědi­co­vé tvůr­ců pro­da­li prá­va mni­chov­ské pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti.

Děj

Pan Tau je las­ka­vý gentle­man, nosí ele­gant­ní oblek a je vždy tam, kde ho stu­den­ti Wesparkovy střed­ní ško­ly potře­bu­jí. Ačkoli se zdá, že pochá­zí z úpl­ně jiné doby a nemlu­ví ani slo­vo, rozu­mí mno­ha věcem a na pro­blémy rea­gu­je svým vlast­ním, jedi­neč­ným způ­so­bem. Umí kouz­lit a kou­zel­ně měnit per­spek­ti­vu pou­hým pokle­pá­ním buřin­ky na hla­vu. Zdá se, že při­tom poza­sta­vu­je plat­nost všech fyzi­kál­ních záko­nů.

Každý ze dvou dílů má uce­le­ný děj se dvě­ma žáky. Z nich se na jed­no­ho po dru­hém zamě­řu­je pomoc Panu Tau.

Produkce

Jedná se o rema­ke stej­no­jmen­né­ho německo-československého kopro­dukč­ní­ho fil­mu mezi WDR, praž­ské Filmové stu­dio Barrandov a Československá tele­vi­ze ČST k 50. výro­čí tele­vi­ze. Původní seri­ál se vysí­lal v letech 1970-1978, od roku 1973 také v tele­vi­zi NDR. Titulní posta­va Pan Tau je věč­ně usmě­va­vý, ele­gant­ní a dob­ro­mysl­ný gentle­man v Stresemannově oble­ku s buřin­kou.

Po letech jed­ná­ní zís­ka­la pro­dukč­ní spo­leč­nost Caligari Film- und Fernsehproduktion prá­va na rema­ke. Společnost Caligari Film- und Fernsehproduktion zís­ka­la 1 408 000 eur od Agentury pro pod­po­ru fil­mu, 350 000 eur od Filmové a medi­ál­ní nada­ce Severního Porýní-Vestfálska a 800 000 eur od FilmFernsehFonds Bayern. Film reží­ro­va­la Franziska Meyer Price.

Do hlav­ní role byl obsa­zen brit­ský komik Matt Edwards.

Čtrnáctidílný seri­á­lo­vý rema­ke byl popr­vé uve­den k 50. výro­čí tele­vi­ze. Na začát­ku říj­na 2020 byly prv­ní čty­ři díly seri­á­lu uve­de­ny na Filmovém fes­ti­va­lu v Kolíně nad Rýnem Od 4. říj­na 2020 běžel na Ersten. Od 27. září 2020 je k dis­po­zi­ci v Mediathek ARD.

Recenze

Martin Zips byl na Sueddeutsche.de zkla­mán, že opět sta­rá posta­va (jako Wickie a Biene Maja) byly pře­dě­lá­ny, mís­to aby při­šly s něčím novým pro dneš­ní gene­ra­ci. Sympatický kou­zel­ník z minu­lých let se nyní stal mana­že­rem akcí a fak­to­rem při­ta­hu­jí­cím tee­nage­ry.

Televizní česká premiéra

Českou pre­mi­é­ru měl ten­to česko-německý seri­ál 9. 1. 2022 na ČT-D.


 • Zdroj: Německá Wikipedie
 • Photo © ARD Degeto
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
 • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
 • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
 • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
 • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho18. května 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství: Divoká jízda MCU Sama Raimiho Multivesmír je vskutku podivný v Doctoru Strangeovi v Multivesmíru šílenství, druhém velkém odklonu MCU po těžkém srdci Eternals Chloé Zhao. Díky laskavosti režiséra Sama Raimiho je z […] Posted in Filmové recenze
 • Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga18. května 2022 Žhářka: Zac Efron rozpaluje reboot Stephena Kinga Mladá dívka se snaží vyrovnat se svými psychickými pyrotechnickými schopnostmi ve filmu Žhářka, nové adaptaci románu Stephena Kinga navazující na původní film z roku 1984 s Drew Barrymore […] Posted in Filmové recenze
 • Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči17. května 2022 Netflix přišel s dalším kvalitním seriálem - Srdcerváči 24. dubna Netflix vypustil do světa seriál Srdcerváči podle stejnojmenného webového komiksu Alice Oseman. Vypráví příběh dvou dospívajících chlapců, kteří se do sebe zamilují. Rozhodně se […] Posted in TV Recenze
 • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
 • Hoteliér - 65 %17. května 2022 Hoteliér - 65 % Herec Pavel Landovský má života plné zuby, nemoci mu ztrpčují každý den a nejraději by se vším skončil. Má však kolem sebe lidi, kterým stojí za zájem a úctu. Herecký kolega a režisér Jan […] Posted in Retro filmové recenze
 • Yasmin Boland: Magický Měsíc 16. května 2022 Yasmin Boland: Magický Měsíc  Karty inspirované lunárními fázemi ze všech možných úhlů pohledu patří k těm, které vezmete do ruky a rázem máte po ruce hromadu praktických informací. Přišlo mi, že jsou i z těch, na […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,92602 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55879 KB. | 22.05.2022 - 09:59:54