Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pán Prstenů - Návrat krále

Pán Prstenů - Návrat krále

Už se nemů­že­te dočkat posled­ní­ho pokra­čo­vá­ní a zakon­če­ní pří­bě­hu? Čím méně se bude­te těšit, tím méně bude­te zkla­má­ni, že už to všech­no skon­či­lo…Když tak sedím a pře­mýš­lím co napsat, nic mě nena­pa­dá. V hla­vě se mi ješ­tě stá­le pro­mí­ta­jí ty scé­ny z ohro­mu­jí­cích bitev, z tem­ných cest Mordoru, dia­lo­gy věr­nos­ti, lás­ky, vál­ky i šílen­ství. Nevím o čem začít psát. Co takhle vzít to tro­šič­ku netra­dič­ně od kon­ce.

Závěrečný díl celé tri­lo­gie je oprav­du důstoj­ným zakon­če­ním, spo­ju­jí­cí to nej­lep­ší z před­cho­zích dílů v jeden celek. Samozřejmě, kdo pohr­dl zpra­co­vá­ním prv­ních dvou čás­tí, tomu ani ten­to díl nepři­ne­se pří­liš vel­ké uspo­ko­je­ní. Takových snad mno­ho není a to, co si kaž­dý z vás oblí­bil u před­chůd­ců, na to se může v plné šíři těšit i u Návratu krá­le.

Visuální efek­ty jsou pod­le oče­ká­vá­ní opět na vyni­ka­jí­cí úrov­ni. Tisícové armá­dy skře­tů nej­růz­něj­ších dru­hů, obři, obří bojo­ví slo­ni, Nazgulové, nově před­sta­ve­né měs­to Minas Tirith i skře­tí věže v Mordoru. Samotné bitvy jsou opět lahůd­ka a sami o sobě by se daly sle­do­vat jed­ním dechem i bez pří­bě­hu. Ovšem abychom to nepře­hna­li, nic se nemá pře­há­nět. Trochu to tak dopadlo s Legolasovým pře­pad­nu­tím asi 100x vět­ší­ho slo­na, když si po něm v plném běhu cel­kem bez potí­ží vyšpl­hal až naho­ru a pak jed­ním šípem sko­lil k zemi. Ale nic nemů­že být doko­na­lé.

Avšak o něco vět­ší bitva se ode­hrá­vá ješ­tě blí­že nebez­pe­čí a nástra­hám Mordoru. Frodo a Sam se chys­ta­jí pře­kro­čit hra­ni­ce toho­hle Sauronova krá­lov­ství Středozemě vel­mi nebez­peč­nou, ale jedi­nou mož­nou ces­tou. Prsten, zpr­vu lehce se pohu­pu­jí­cí Frodovi na krku, se stá­vá vět­ším a těž­ším bře­me­nem. Herecké výko­ny Elijah Wooda nabí­ra­jí maxi­ma, ta náma­ha vychá­zí z kaž­dé­ho jeho pro­je­vu a stá­le se zvět­šu­je blí­že a blí­že Hoře Osudu. Utrápený Frodo pod tíhou své­ho bře­me­ne a Glumovy lsti dokon­ce sám vyhos­tí své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le Sama ze své spo­leč­nos­ti, chtíc pokra­čo­vat v ces­tě pou­ze s prů­vod­cem Sméagolem, stá­le více a více tou­ží­cím po prs­te­nu.

Není tře­ba při­po­mí­nat, kde pří­běh skon­čil. Na bitvu o Helmův Žleb jen tak nikdo chví­li neza­po­me­ne, sám jsem byl zvě­dav, zda může být před­ve­de­no ješ­tě něco vět­ší­ho na poli bitev­ní kine­ma­to­gra­fie. Rohan je tedy zachrá­něn, váleč­né dění se pře­su­nu­je blí­že k Mordoru, na plá­ně Gondorského krá­lov­ství, kde se schy­lu­je k roz­ho­du­jí­cí­mu boji o pře­ži­tí lid­stva a celé Středozemě. Nechci porov­ná­vat tyhle dvě váleč­né dění, ale obě mají hod­ně spo­leč­né­ho a kaž­dá doká­že říct svo­je.

Co tedy máme před sebou nové­ho? Můžeme se těšit na Glumovo při­po­me­nu­tí své­ho mlá­dí a své­ho prv­ní­ho setká­ní s prs­te­nem. Nebudou chy­bět nové posta­vy jako např. stá­va­jí­cí král Gondoru Denethor, nové mon­stra, nové loka­ce. K tomu vše­mu při­hraj­te všech­no co zná­te ze Společenstva a Dvou Věží a je jas­né, že hor­ší to být nemů­že. Nabízí se teď ale otáz­ka, jest­li to může být ješ­tě lep­ší. Jestli se vůbec dá na tom zpra­co­vá­ní ješ­tě něco vylep­šit. Proto radě­ji neče­kej­te něco pře­vrat­něj­ší­ho. Nejlepší bude těšit se na pokra­čo­vá­ní a zakon­če­ní toho co už jsme vidě­li, samo­zřej­mě po strán­ce zpra­co­vá­ní, ne pří­bě­hu. Ať se vám to líbi­lo nebo ne, podob­ně si vychut­ná­te i Návrat krá­le.

V čem je však asi nej­vět­ší roz­díl a co vás mož­ná po těch 2 letech nej­víc pře­kva­pí je konec. Tak jak jste hla­do­vě kaž­dý rok čeka­li na pokra­čo­vá­ní, se stej­nou inten­zi­tou teď bude­te lito­vat, že už při­šlo to posled­ní. Přijde ješ­tě něco podob­né­ho? Těžko říct, jest­li se obje­ví nový pan Tolkien a na chví­li nás doká­že stej­ně tak zača­ro­vat do jiné­ho svě­ta, pohl­tit, při­po­me­nout a také něco nau­čit. Můžeme dou­fat, ale buď­te se jis­ti, že stej­ně jako v tomhle pří­bě­hu tak ve sku­teč­ném živo­tě, je kaž­dý konec začát­kem něče­ho nové­ho jiné­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Oklamaný - 65 %12. července 2017 Oklamaný - 65 % V 60. letech 19. století probíhala za mořem americká občanská válka, známá jako válka Severu proti Jihu. Na bojištích sváděli vojáci dennodenně boj o svůj život a vlast, ale i v běžném […] Posted in Filmové recenze
  • CHRIS PRATT1. srpna 2014 CHRIS PRATT CHRIS PRATT  se do diváckého povědomí nejvíce vepsal rolí Andyho Dwyera v úspěšném komediálním seriálu stanice NBC Parks and Recreation s Amy Poehler, Nickem Offermanem, Azizem Ansarim a […] Posted in Profily osob
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tencent kupuje honkogské Leyou Technologies. Akvizice...25. prosince 2020 Tencent kupuje honkogské Leyou Technologies. Akvizice... Tencent kupuje honkogské Leyou Technologies. Akvizice čínského giganta vyjde na $1,5B (32 353 399 491 Kč). Na oplátku získá autory stojící například za populární titulem Warframe nebo […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Ordinace v růžové zahradě1. ledna 2022 Ordinace v růžové zahradě Recenze na seriál Ordinace v růžové zahradě 2: Ordinace v růžové zahradě aneb skvost české kinematografie s podtitulem: kam jsme se to dostali? Nuže: je zcela očividné, že seriál u odborné […] Posted in Krátké recenze
  • Lucasfilm Games a Ubisoft chystají novou hru ze světa Star...13. ledna 2021 Lucasfilm Games a Ubisoft chystají novou hru ze světa Star... Lucasfilm Games a Ubisoft chystají novou hru ze světa Star Wars. Mělo by jít o open world titul, a o vývoj by se mělo postarat švédské studio Massive Entertainment (Avatar, Tom Clancy's […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Titulky k Mary Kills People S03E03 - No Happy Endings Here4. června 2019 Titulky k Mary Kills People S03E03 - No Happy Endings Here Mary zjišťuje, že Francis zabila pacientku, za kterou společně byly. Des se připravuje na to, že povede případ až do konce. Naomi píše Jess, která má o ní strach. Mary zajde za […] Posted in Titulky
  • Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje?26. května 2015 Redukční dieta bez jo-jo efektu. Opravdu existuje? Když už chceme hubnout, neměla by nás zajímat jen účinnost diety, ale i to, zda se po ní nedostaví jo-jo efekt. Kdo by se chtěl dřít v potu tváře s něčím, co po pár dnech či týdnech […] Posted in Domácí rady
  • Star Wars Povstalci7. května 2015 Star Wars Povstalci Musim uznat, že jsem čekal něco... horšího! Ačkoli je to nejspíš pro mladší publikum, než jsem já, a ačkoli nejsem fanoušek Disney, tohle na mě zapůsobilo. Animace není tak detailní jako v […] Posted in Krátké recenze
  • Komiks 15123. října 2019 Komiks 151 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,52792 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56672 KB. | 02.07.2022 - 06:35:15