Kritiky.cz > Speciály > Pán prstenů: Návrat krále

Pán prstenů: Návrat krále

Navrat

Pán prs­te­nů: Návrat krá­le

Třetí díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho prs­te­nu, zavr­šu­je celou ces­tu hobi­ta Froda.

Ten zís­kal od své­ho pří­buz­né­ho Bilba magic­ký prs­ten, po kte­rém tou­ží tem­ný Sauron, a tak se dostal do samot­né­ho cen­t­ra sou­bo­je mezi sila­mi svět­la a tem­not.

Frodo jako vůd­ce spo­le­čen­ství slo­že­né­ho z jeho přá­tel: kou­zel­ní­ka, elfa, trpas­lí­ka a dal­ších pomoc­ní­ků pokra­ču­je v ces­tě na vrchol sop­ky, aby zde prs­ten jed­nou pro­vždy zni­čil.

Ještě nikdy však nebyl jeho úkol tak závis­lý na úspě­chu přá­tel. Sauronovy legie se valí kra­jem a pokud Aragorn nezmo­bi­li­zu­je svo­ji odva­hu stát se krá­lem, pokud Théoden nedo­ra­zí včas s rohan­ský­mi bojov­ní­ky a pokud Eowyn a Smíšek nedo­sáh­nou své­ho cíle, bude jeho ces­ta mož­ná zby­teč­ná.

A pak je tu ješ­tě neu­stá­lá sna­ha prs­te­nu zkou­šet inte­gri­tu Frodovy duše a vysta­vu­je ho jed­no­mu poku­še­ní za dru­hým.

„Celých sedm let jsem strá­vil psa­ním, reží­ro­vá­ním a pro­du­ko­vá­ním této tri­lo­gie. Bylo to vyčer­pá­va­jí­cí obdo­bí, kte­ré se svo­jí nároč­nos­tí zas až tolik neli­ši­lo od dob­ro­druž­ství Froda a Sama. Moc jsme toho nena­spa­li, nor­mál­ní život se nám poně­kud vzdá­lil a byly chví­le kdy jsme se jeden dru­hé­ho pta­li, zda doká­že­me dojít na konec ces­ty. Po dvou letech pří­prav­ných pra­cí násle­do­va­lo dvěs­tě­se­dm­de­sátčty­ři dní samot­né­ho natá­če­ní, načež násle­do­va­ly dva roky post­pro­duk­ce. Dnes jsem rád, že mohu tuto tri­lo­gii vyslat do svě­ta. Opustila moje ruce, aby se sta­la majet­kem všech těch, kte­ří mají rádi Tolkienovy kni­hy, a aby si z této tri­lo­gie vza­la sou­čas­ná i budou­cí gene­ra­ce to, co uzná za vhod­né, stej­ně jako z Tolkienových knih.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů25. května 2019 Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů Třetí díl Pána prstenů o návratu krále do země Gondor je tady a trilogie o společenstvu, jehož cílem je zničit Prsten moci a tím porazit temného pána Saurona, utlačovatele svobodných […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]