Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů

Pán prstenů: Návrat krále - 11 zasloužených Oscarů

PanPrstenu3

Třetí díl Pána prs­te­nů o návra­tu krá­le do země Gondor je tady a tri­lo­gie o spo­le­čen­stvu, jehož cílem je zni­čit Prsten moci a tím pora­zit tem­né­ho pána Saurona, utla­čo­va­te­le svo­bod­ných náro­dů Středozemě, je zavr­še­na.

Stejně jako před­cho­zí dva díly i Návrat Krále začí­ná retrospek­ti­vou, ve kte­ré je nám objas­něn původ Gluma. Jeho pře­mě­na z hobi­ta Sméagola na úlis­né stvo­ře­ní, nená­vrat­ně pohl­ce­né Prstenem moci, je jed­ním z úžas­ných počí­ta­čo­vých tri­ků ve fil­mu. Pak děj ply­nu­le navá­že na Dvě věže. Frodo, dopro­vá­ze­ný Samem, pokra­ču­je ve své ces­tě do země Mordor, aby zni­čil Prsten tam, kde byl stvo­řen. Jejich zrád­ný prů­vod­ce Glum je ten­to­krát vykres­len snad ješ­tě lépe. Větší pro­stor je pone­chán posta­vě Sama, kte­rý v závě­ru sehra­je důle­ži­tou roli.

Nejdůležitější a nejdel­ší pasá­ží fil­mu je bez­po­chy­by bitva o gon­dor­ské měs­to Minas Tirith. Při scé­ně, kdy Minas Tirith, oblé­ha­né armá­dou Mordoru, volá o pomoc, se doslo­va tají dech. Signalizační majá­ky se zapa­lu­jí jeden po dru­hém a zprá­va, kte­rá letí z kop­ce na kopec, během chvil­ky dora­zí do Rohanu. Samotná bitva se výbor­ně stup­ňu­je. Na obou sta­nách postup­ně při­bý­va­jí dal­ší a sil­něj­ší posi­ly. Armádu skře­tů valí­cí se na Minas Tirith dopro­vá­zí zlobři s obří­mi kata­pul­ty a ze vzdu­chu je pod­po­ru­jí naz­gůlo­vé. Minas Tirith se musí brá­nit něko­li­ka­ná­sob­né pře­si­le než dora­zí pomoc z Rohanu, kte­rá i tak není dosta­ču­jí­cí.

Závěr fil­mu je pak jeden vel­ký útok na emo­ce divá­ka. Ti, co si mys­le­li, že už se nikdy neu­vi­dí, se shle­dá­va­jí, aby se vzá­pě­tí muse­li navždy roz­lou­čit. Po třech hodi­nách napí­na­vé­ho děje je však divák již nato­lik una­ven, že je závěr až zby­teč­ně pro­ta­že­ný a přes jeho dél­ku v něm nezby­lo mís­to pro vyhná­ní Sarumana z Kraje. Konec Sarumana je objas­něn až v nezkrá­ce­né DVD (Blu-ray) ver­zi.

Návrat krá­le pře­ko­nal moje oče­ká­vá­ní a nena­chá­zím slov, jak bych své nad­še­ní vyjá­d­řil. Pokud bych však měl srov­nat všech­ny tři díly, nej­lé­pe bych hod­no­til dru­hý - Dvě věže.


Ohodnoťte článekOpravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pán prstenů: Návrat krále21. června 2018 Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem má být zničení prokletého prstenu, završuje celou cestu hobita Froda. Ten získal od svého příbuzného […]
  • Pán prstenů: Dvě věže21. června 2018 Pán prstenů: Dvě věže O PRODUKCI Kniha a stříbrné plátno Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže. Jeden všechny přivede, do temnoty sváže. Překlad: Stanislava Pošustová Menšíková Po desetiletí živila […]
  • Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen.9. února 2004 Pán prstenů: Návrat krále - Srazí vás do kolen. Recenzi na Dvě věže jsem začínal slovy "Peter Jackson je Bůh", takže abych se neopakoval, tentokráte nastartuji úplně jinak. Peter Jackson je pan režisér. Tedy, aby nedošlo k omylu - Pan […]
  • Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje!18. května 2019 Pán prstenů: Dvě věže - cesta k Mordoru pokračuje! Kamera přelétá nad Mlžnými horami a kdesi v pozadí se ozývá Gandalfův hlas. Brzy se ocitáme zpět v Morii, u můstku Khazad-dúm, kde čaroděj spolu s balrogem padl do Stínu. Kamera padá spolu […]
  • Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu11. května 2019 Pán Prstenů - Společenstvo Prstenu   Filmové zpracování proslulé fantasy trilogie Pána Prstenů od Johna Ronalda Reuela Tolkiena aneb první skutečně vynikající převedení fantasy světa na filmová plátna. Jestliže pocházíte […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem10. srpna 2019 Hobit: Neočekávaná cesta - a jak to vlastně začalo s Bilbem Pytlíkem V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %11. prosince 2014 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Je tomu už 12 let, co P. Jackson natočil první film z bájné Středozemě. Po více než deseti letech se celá kapitola uzavírá. Třetí díl Hobita zamířil do našich kin a už se s postavami […]
  • Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru11. června 2013 Hobit: Šmakova dračí poušť - obrázky z traileru
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • KING KONG25. ledna 2006 KING KONG Víte, filmy mají velkou moc. Dokážou nás jako stádo nahnat do nejbližšího biografu (pro ty mladé, biograf = kino, cinema) a my jen slintajíc s otevřenou pusou hltáme dávku obrázků, které […]